Menu
    English

    Samenwerking met andere hogescholen

    Kijken in elkaars toetskeuken is inmiddels regel voor hogescholen onderling. Hogeschool Rotterdam heeft van het begin af aan actief deelgenomen aan het landelijk netwerk waarin onderzoek, visie, organisatie en onderlinge validering BKE en SKE worden gemonitord en professionaliseringsmateriaal wordt uitgewisseld.

    Hieraan namen in 2017 28 hogescholen en 5 universiteiten deel. Vertegenwoordigers van Hogeschool Rotterdam trekken het onderdeel ‘Visie op BKE / SKE’.

    In het Platform Leren van Toetsen participeert Hogeschool Rotterdam als mede-initiator en als een van de inmiddels zeven samenwerkende hogescholen op het gebied van onderzoek naar toetsen en beoordelen. Het platform voert onderzoek uit naar de verbinding tussen leren en toetsen. De kennis en tools die dit onderzoek oplevert, worden gedeeld via een (vernieuwde) website, blogs en een jaarlijks symposium. Het platform maakt ook deel uit van een breder landelijk netwerk van praktijkonderzoekers in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Samenwerkingspartners leveren ook bijdragen aan de blogs en symposia van het platform. In het rapport van de commissie Rullmann worden de activiteiten van het platform genoemd en gewaardeerd. Met de start van het schooljaar 2017–2018 is door het platform gewerkt aan verdere intensivering van onderzoek en kennisdeling in vijf themagroepen.