Menu English

Samenwerking met toeleverend onderwijs

Hogeschool Rotterdam werkt samen met toeleverend onderwijs op het gebied van doorstroom mbo - hbo, aansluiting vo - hbo en binnen het Bètasteunpunt Zuid-Holland.

Doorstroom mbo - hbo

Hogeschool Rotterdam is verder in december 2016 een samenwerking aan gegaan met Zadkine, Albeda college, STC, Hogeschool Inholland en Thomas More Hogeschool om de doorstroom vanuit het mbo te verbeteren.

Het doel is om de overstap van het mbo naar het hbo makkelijker te maken en om het studiesucces van de studenten te vergroten als ze eenmaal aan de hogeschool studeren. Er zijn twee doorstroomprogramma’s ontwikkeld, namelijk voor het economisch domein en voor de pabo. Het economisch domein heeft een programma ontwikkeld dat bestaat uit vier fases. Eerst starten mbo-studenten met een ontwikkelassessment, dan krijgen ze binnen het mbo onderwijs dat zich richt op het doorstromen naar het hbo, vervolgens krijgen ze een vernieuwde studiekeuzecheck en als laatste krijgen ze extra begeleiding op het mbo. Bij de pabo bestaat het programma uit een extra half jaar onderwijs. Beide programma’s hebben de volgende doelen:

  • oriënteren op de opleiding en het beroep
  • verbeteren van hbo-vaardigheden
  • verhogen van kennis op inhoud

Beide doorstroomprogramma’s zijn in september gestart met de uitvoering van de eerste pilot. Vanuit daar wordt het programma doorontwikkeld.

Meer informatie: www.mbopabo.nl

Aansluiting vo - hbo

De samenwerking met het voortgezet onderwijs in de regio is sinds het najaar van 2014 georganiseerd binnen het netwerk ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’. 51 scholen met een havo-afdeling en de Rotterdamse hogescholen onderschrijven daarmee het belang van het ontwikkelen van een aanpak die de overgang van de havo naar het hbo moet vergemakkelijken. Deze handschoen is opgepakt door tien werkgroepen binnen de thema’s loopbaanoriëntatie en -begeleiding, voorbereiding op hbo-vaardigheden, vakinhoudelijke aansluiting Nederlands / communicatie, wiskunde en economie en monitoring van doorstroomcijfers. Het resultaat is de ontwikkeling van bruikbare en toepasbare producten, activiteiten en instrumenten die een bijdrage gaan leveren aan het verkleinen van de overstap van de havo naar het hbo. In 2017 zijn onder meer het LOB-cv, de Rotterdamse Business Case en de Rotterdamse Doorstroommonitor en een publicatie over aandacht voor (hbo)vaardigheden binnen het voortgezet onderwijs, gereedgekomen.

Meer informatie: www.aansluiting-voho010.nl

Bètasteunpunt Zuid-Holland

Naast samenwerking in het netwerk 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo' wordt er binnen het technisch domein met het voortgezet onderwijs samengewerkt op het gebied van professionalisering van bètadocenten. Dit gebeurt binnen het Bètasteunpunt Zuid-Holland. De instellingen voor hoger onderwijs uit Zuid-Holland en vijftig vo-scholen zijn hierbij aangesloten.

Meer informatie: www.regionaalsteunpuntzuidholland.nl

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen