Menu
    English

    Centres of Expertise

    Hogeschool Rotterdam zoekt met haar Centres of Expertise aansluiting bij de grote regionale vraagstukken, door onderwijs en onderzoek te verbinden met de praktijk. Juist in die verbinding wordt nieuwe kennis verworven.

    De kennis uit de Centres of Expertise komt ten goede aan de praktijk en geeft richting aan onderwijsvernieuwing in het opleiden van toekomstige professionals. Kortom, expertisecentra stellen Hogeschool Rotterdam in staat om zich naast haar focus op excellent bacheloronderwijs ook krachtig te profileren als innovatiepartner voor haven en stad. In de onderwijsvisie van de hogeschool (augustus 2016) wordt dit ‘contextrijk onderwijs’ genoemd.