Menu Zoeken English

Jaarverslag 2018

Onderwijs met gelijke kansen voor iedereen. Studenten die worden opgeleid tot professionals die open staan voor veranderingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. En onderwijs waarbij de kwaliteit voorop staat. Hoe verliep 2018 op deze en andere gebieden voor Hogeschool Rotterdam?

Hogeschool in het kort

Hoe de hogeschool het in het geheel deed, vatten we samen in dít hoofdstuk: met een kaart van Rotterdam waarop staat aangegeven waar onze studenten en docenten (overdag) meestal verblijven.

Meetbare onderwijskwaliteit

Kwalitatief goed onderwijs is een van de drie doelen van Hogeschool Rotterdam. Om die kwaliteit meetbaar te maken, hebben we vijf ‘ankerpunten’ gekozen: studenttevredenheid, medewerkerstevredenheid, aansluiting op de arbeidsmarkt, waardering door experts en studiesucces.

‘Onderzoek is onze vernieuwingsmotor’

Hogeschool Rotterdam heeft in 2018 haar onderzoeksfunctie verder uitgewerkt. Bij de hogeschool staat praktijkgericht onderzoek altijd in verbinding met het onderwijs en de relevante beroepspraktijk.

‘We willen midden in de stad blijven, daar waar het gebeurt’

Dit hoofdstuk gaat over de organisatie van Hogeschool Rotterdam in de meest brede zin van het woord: van huisvesting tot humanresourcebeleid en (digitale) veiligheid.

Financieel beleid

Hogeschool Rotterdam heeft 2018 afgesloten met een exploitatieresultaat van 20,2 miljoen euro. Daarmee is ruimschoots de doelstelling gerealiseerd om binnen de begroting uit te komen.

Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van Hogeschool Rotterdam blikt terug op een bewogen jaar.

Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het hoogste orgaan van Hogeschool Rotterdam. De raad ziet er op toe dat de hogeschool goed wordt bestuurd en controleert of het CvB het beleid naar behoren uitvoert.

Jaarrekening 2018

De jaarrekening bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting die na afloop van een boekjaar verplicht opgemaakt wordt. De jaarrekening moet een getrouw inzicht geven in de financiële positie van de hogeschool.

Bijlagen

Bijlagen bij het jaarverslag.

Mensen van Hogeschool Rotterdam

Studenten en medewerkers aan het woord

Hoe ervaar jij de kwaliteit van ons onderwijs? Is het inclusief genoeg? Praktijkgericht? We vroegen het aan een aantal studenten.

Charinthon over  internationalisering

Charinthon over internationalisering

“Ik kom uit Thailand en ben hier pas zes maanden, maar ik heb nu al ongelooflijk veel verschillende mensen uit verschillende culturen ontmoet. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt en ik merk dat ik daar heel veel van kan leren. Iedereen heeft zo zijn eigen manier om bepaalde zaken aan te pakken; dat is erg interessant om te zien.”

Mohammed over kleinschaliger onderwijs

Mohammed over kleinschaliger onderwijs

“Elke student steekt anders in elkaar, ieder heeft zo z’n eigen behoeften. Als je in kleine groepen werkt, is het voor de docent gemakkelijker om daarop in te spelen. Studenten merken dat, waardoor zij er zelf ook nóg meer voor willen gaan. Zeker nu ik aan het afstuderen ben, vind ik het prettig om in kleine groepjes te werken in plaats van met dertig medestudenten. Ik heb nu een uur tot anderhalf uur intensief contact met mijn docent en daar heb ik veel profijt van.”

Mandy over inclusief onderwijs

Mandy over inclusief onderwijs

“Ik kom van een ‘witte’ middelbare school, dus ik kwam aan de Hogeschool Rotterdam best in een andere wereld terecht. Maar hier voel ik me veel meer thuis. Het maakt niet uit of je donker, transgender of moslima bent; iedereen gaat hier op een heel natuurlijke manier met elkaar kom. Zowel studenten als docenten. Dat heeft niet alleen mijn studie, maar ook mijn leven verrijkt.”

Justin over contextrijk onderwijs

Justin over contextrijk onderwijs

“Alles wat ik leer, kan ik gelijk in de praktijk brengen. Dan weet je direct waar je het allemaal voor doet. Als je weet waaróm je iets leert en waarvoor je het kunt gebruiken, dan blijft het veel beter hangen. Het is heel vet om voor échte bedrijven creatieve dingen te bedenken, die ze daadwerkelijk kunnen gaan gebruiken. Er is niets leukers dan merken dat je impact kunt hebben.”

Amar over kwaliteitsverbetering onderwijs

Amar over kwaliteitsverbetering onderwijs

“In mijn eerste jaar vond ik dat we redelijk globaal les kregen. Maar nu ik aan mijn tweede jaar ben begonnen, merk ik dat we echt de diepte in duiken. Alles wordt veel gedetailleerder besproken. Als ik aan een docent vraag of hij andere voorbeelden dan in het boek kan geven, rollen die er eigenlijk altijd gelijk uit. De begeleiding vind ik echt heel erg prettig.”

Natasja over haar nieuwe mastertitel

Natasja over haar nieuwe mastertitel

“Doordat ik als docent nu zelf mijn master heb gehaald kan ik studenten beter helpen bij het opzetten van hun onderzoek. Bovendien weet ik op mijn 48e weer hoe het is om in de schoolbanken te zitten, haha. Ik kan me verplaatsen in studenten als ze ergens tegenaanlopen en hen dus gerichter weer op weg helpen.”

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen