Menu Zoeken English

Meetbare onderwijskwaliteit

Kwalitatief goed onderwijs is een van de drie doelen van Hogeschool Rotterdam. Om die kwaliteit meetbaar te maken, hebben we vijf ‘ankerpunten’ gekozen: studenttevredenheid, medewerkerstevredenheid, aansluiting op de arbeidsmarkt, waardering door experts en studiesucces.

Meetbare onderwijskwaliteit

De ankerpunten geven inzicht in de prestaties van onze hogeschool op de belangrijkste kwaliteitsthema's. Zij maken anno 2019 deel uit van onze kwaliteitscultuur en zijn op systematische wijze geïntegreerd in onze plan & controlcyclus.

Onze opleidingen

Hogeschool Rotterdam biedt studenten drie categorieën opleidingen aan: bachelors, masters en de tweejarige Associate degrees (Ad’s). Ze zijn alle drie weer verdeeld in voltijd, deeltijd en duaal (combineren van leren en werken).

Instroom en inschrijvingen

De instroom van nieuwe studenten aan Hogeschool Rotterdam nam toe in 2016 en 2017, maar stabiliseerde in 2018 (+0,1%). Bij de bacheloropleidingen deed zich zelfs een daling voor (-1,8%), en wel in bijna alle sectoren.

Extra geld voor beter onderwijs

In april 2018 zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Vereniging Hogescholen (VH), Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) kwaliteitsafspraken gemaakt voor het hoger onderwijs.

Samenwerkingsverbanden en doorstroming

Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat ze goed aangesloten is bij actuele onderwerpen in de stad. Samenwerkingsverbanden met bedrijven en instellingen in de stad zijn bovendien van groot belang om kwalitatief goed en contextrijk onderwijs aan te kunnen bieden.

Kwaliteitszorg

Kwaliteit staat bij Hogeschool Rotterdam hoog in het vaandel. In dit hoofstuk staat beschreven op welke manier de hogeschool in 2018 aandacht heeft besteed aan kwaliteitszorg.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.