Menu English

Instroom en inschrijvingen

De instroom van nieuwe studenten aan Hogeschool Rotterdam nam toe in 2016 en 2017, maar stabiliseerde in 2018 (+0,1%). Bij de bacheloropleidingen deed zich zelfs een daling voor (-1,8%), en wel in bijna alle sectoren. Landelijk was er wel sprake van groei (+3,1%). Instroom definiëren we overigens als: alle nieuwe studenten die voor het eerst starten met een opleiding bij Hogeschool Rotterdam.

Alleen bij de kunst- en economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam was er groei van de instroom. De daling in de zorgsector was voornamelijk toe te schrijven aan de numerus fixus bij de opleiding Verpleegkunde. De instroom bij de Ad- en masteropleidingen steeg wel ten opzichte van vorig jaar. In bijlage 2 zijn deze cijfers naar vooropleidinggegevens van de studenten, opleidingsvorm en instituut uitgesplitst. 
Bij de totale studentpopulatie zette de groeiende trend zich wel door (+1,2%), maar minder sterk dan in voorgaande jaren. 

Uit de tabel blijkt dat het aantal inschrijvingen in de jaren 2014–2018 is gestegen van ruim 34 duizend naar bijna 39 duizend, een groei van ruim 13%. 

Instroom naar type

 

2014

2015

2016

2017

2018

Verschil ’18-‘17

Bachelor

8.672

8.591

8.804

9.145

8.979

-1,8%

Ad

734

811

937

1.024

1.075

5,0%

Master

145

147

183

163

284

74,2%

Totaal

9.551

9.549

9.924

10.332

10.338

0,1%

 

Instroom naar vorm

 

2014

2015

2016

2017

2018

Verschil ’18-‘17

Voltijd

8.618

8.596

8.902

9.298

9.255

-0,5%

Duaal

100

103

105

109

100

-8,3%

Deeltijd

833

850

917

925

983

6,3%

Totaal

9.551

9.549

9.924

10.332

10.338

0,1%

 

Inschrijvingen naar type

 

2014

2015

2016

2017

2018

Verschil ’18-‘17

Bachelor

32.309

33.113

34.257

35.157

35.325

0,5%

Ad

1.619

1.851

2.327

2.740

2.900

5,8%

Master

480

493

565

613

743

21,2%

Totaal

34.408

35.457

37.149

38.510

38.968

1,2%

 

Inschrijvingen naar vorm

 

2014

2015

2016

2017

2018

Verschil ’18-‘17

Voltijd

30.152

31.299

32.777

33.962

34.330

1,1%

Duaal

723

665

645

639

623

-2,5%

Deeltijd

3.533

3.493

3.727

3.909

4.015

2,7%

Totaal

34.408

35.457

37.149

38.510

38.968

1,2%