Menu English

Hogeschool in het kort

‘Overtref jezelf’ luidt het motto van Hogeschool Rotterdam. Of de studenten en medewerkers van onze hogeschool daar in 2018 in geslaagd zijn, kun je het beste aan hen zelf vragen. Wij deden dat óók: gesprekken met studenten, docenten en andere medewerkers hebben een belangrijke plaats in het Jaarverslag 2018.

Alles bij elkaar telt het Jaarverslag bijna twintig interviews; en dan zijn er ook nog eens
vele citaten verwerkt in andere paragrafen.

Hoe de hogeschool het in het geheel deed, vatten we samen in dít hoofdstuk: met een kaart van Rotterdam waarop staat aangegeven waar onze studenten en docenten (overdag) meestal verblijven. Met een infographic over studeren en doceren aan de hogeschool. En met een tijdlijn waarop de belangrijkste gebeurtenissen in 2018 zijn weergegeven.

Die cijfers en nieuwsfeiten hebben weinig betekenis zonder een context. Waar Hogeschool Rotterdam naar streeft en hoe we dat denken te bereiken, staat beschreven in de laatste paragraaf van het eerste hoofdstuk.

Verspreid over heel Rotterdam

Belangrijke gebeurtenissen in 2018

18 januari

Gevelplaten bouwdeel C locatie Kralingse Zoom voldoen niet aan brandveiligheidsnormen. Gebouw gaat dicht.

25 januari

Algemene Rekenkamer: Hogeschool Rotterdam heeft € 16,5 miljoen geïnvesteerd in beter onderwijs, zoals beloofd.

02 februari

Studenteninstroom Hogeschool Rotterdam toegenomen met 5,6%. Ook de totale studenten-populatie is verder gegroeid.

08 maart

De masteropleiding Fine Art is voor het vierde jaar op rij uitgeroepen tot topopleiding door de Keuzegids Masters. 

23 maart

Nieuw commissie Studiesucces onder leiding van lector Ellen Klatter aan de slag voor studie-bevorderende maatregelen. 

19 april

Alumni tevredener over de aansluiting van hun opleiding op de arbeidsmarkt, blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor. 

17 mei

Hogeschool Rotterdam gaat met
negen opleidingen meedoen aan de landelijke pilot voor flexibel deeltijdonderwijs.

20 juni

De huurovereenkomst voor de nieuwe locatie Postumalaan is getekend en het pand wordt geschikt gemaakt voor onderwijs. 

26 juni

Alle hogescholen laten voor het collegejaar 2019- 2020 de numerus fixus voor de bachelor opleiding Verpleegkunde los.

28 juni

Nationale Studenten Enquête: scores voor docenten en onderwijs stijgen, algemene tevredenheid studenten licht gedaald.

28 augustus

Promovenda Sanneke de la Rie van Kenniscentrum Talentontwikkeling wint de 2018 RoE Editors’ Choice Award.

04 september

Hogeschool Rotterdam is vanaf het nieuwe studiejaar volledig rookvrij. De rookfaciliteiten zijn verwijderd. 

06 september

Steven Boonstra (student Automotive Engineering) sleept met 'Active e-Trailer' de Bachelor Award 2018 in de wacht.

07 september

Jaaropening 2018: ‘Beste manier om de toekomst te voorspellen, is er deel van uit te maken’, aldus CvB-voorzitter Ron Bormans.

29 oktober

Wethouder Kasmi opent IT Campus Rotterdam op het RDM-terrein, de hotspot voor innovatie in het havengebied.

06 november

Het gebouw van HRBS aan de Kralingse Zoom is genomineerd voor het beste Rotterdamse gebouw van 2018.

15 november

Studenten van econonomische opleidingen gaan bedrijven in Spaanse polder helpen bij duurzame transitie.

04 december

Hogeschool Rotterdam neemt voortouw in vervolgstap-penonderzoek realisatie hbo Ad-school in Dordrecht.

20 december

Studenten Watermanagement onderzoeken waterkwaliteit Butuanon-rivier tijdens waterproject op de Filipijnen.

 

Hogeschool Rotterdam in één infographic

De drie doelen van Hogeschool Rotterdam

Zoals gezegd, wij als Hogeschool Rotterdam hanteren al jaren het motto: Overtref jezelf. Wij dagen jonge mensen uit zichzelf te overtreffen in een onderwijsomgeving die betekenisvol is en waarin zij zich thuis voelen. Een omgeving waar studenten een rijke beroepsidentiteit ontwikkelen. Een hogeschool die de stad in haar onderwijs binnenhaalt en die in de stad gezien wordt als belangrijke partner. Een organisatie waar de kwaliteit van onderwijs vooropstaat.

Wij willen daartoe ons onderwijs kleinschalig organiseren, waar mogelijk in kleine groepen en met persoonlijke begeleiding. Wij bieden gelijke kansen aan alle studenten. Studenten, docenten en andere betrokkenen kennen elkaar en staan met elkaar in verbinding. In elke opleiding zijn onderzoek en praktijk met elkaar vervlochten. Met ons werkveld werken wij volop samen via stages, praktijkgericht onderzoek, leerwerkgemeenschappen en fieldlabs.

Uit de genoemde elementen volgen onze doelen: inclusief, contextrijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Om deze doelen te bereiken, hebben wij de afgelopen jaren een omslag gemaakt naar een decentrale sturing, waarin de opleidingsteams een collectieve verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun onderwijs. In deze teams heeft het stimuleren van de professionaliteit van de individuele medewerker én van het team een belangrijke plaats. Dit staat nader toegelicht in onze uitgangspunten.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs

Elke student verdient het best mogelijk hoger beroepsonderwijs. Verdere verbetering van de inhoud en organisatie van ons onderwijs heeft daarom permanent onze aandacht. Kwalitatief goed onderwijs drukken we uit in vijf (meetbare) ankerpunten: studenttevredenheid, mede-

werkerstevredenheid, aansluiting op de arbeidsmarkt, waardering door expert en studiesucces. In hoofdstuk 2 (paragrafen 2.1) gaan we daar dieper op in.

Contextrijk onderwijs

Opleidingen worden steeds indringender geconfronteerd met snel veranderende beroepen en werkvelden. Opleidingen en docenten moeten anticiperen op die onzekerheid. Wat zijn de beroepen van morgen? Hoe brengen we de actualiteit op de juiste manier in het onderwijs? Centraal in de onderwijsvisie van Hogeschool Rotterdam staat daarom contextrijk onderwijs. We halen continu input uit de stad en van potentiële werkgevers binnen. Hun voorbeelden en vraagstukken dienen als casussen voor praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Onze docenten verzorgen het onderwijs bovendien samen met beroepsprofessionals, studenten en onderzoekers.

Inclusief onderwijs

Iedereen voelt zich welkom in ons onderwijs, ongeacht culturele en sociaal-economische achter­grond, geaardheid, gender, leeftijd, talenten, mogelijkheden, et cetera. We beschouwen diversiteit als gegeven en bekijken met elke student hoe de eigen achtergrond en leefsituatie een rol speelt bij het studiesucces. We vragen daarom van docenten dat zij hun studenten kennen, en vanuit die verbinding samen invulling geven aan het leerproces van de student. Zo benaderen wij de studenten in een hij hen passende en aansprekende stijl.

Om onze visie, missie en doelen te bereiken werken medewerkers vanuit de hele organisatie nauw met elkaar samen op bepaalde thema's. Doel is om samen te experimenteren en van elkaar te leren. Lees in paragraaf 2.6 van dit Jaarverslag onder 'WERKplaatsen' hoe we dat precies doen.

Inclusief onderwijs in de praktijk: studiesucces voor ‘langstudeerders’

Hoe zorg je ervoor dat langstudeerders alsnog hun diploma halen? Bij het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) gaven ze in 2018 het antwoord. Kwetsbare groepen, met name met een mbo-achtergrond, waren de binding met Hogeschool Rotterdam verloren. Ze werden uitgenodigd voor een gesprek om hun situatie onder de loep te nemen, waarna er een op maat gemaakte studieroute werd uitgestippeld. Zo werden de studenten door docenten begeleid bij het behalen van openstaande vakken, kregen ze workshops om te leren plannen en werden ze gecoacht in het schrijven van hun scriptie. Op die manier vergaarden ze kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun diploma te halen. En het resultaat mocht er zijn. Het doel was om 100 langstudeerders te laten slagen, het waren er uiteindelijk 170.

Contextrijk onderwijs in de praktijk: prijs voor ‘zero waste meals’

Op de Willem de Kooning Academie krijgen studenten in hun aanstaande beroep met totaal verschillende contexten te maken. Onder meer op het gebied van zorg, innovatie, circulaire economie, creatieve industrie, culturele sector en technologie. Toch hebben die contexten een gemeenschappelijke deler: de maatschappelijke, sociale en economische impact is belangrijk.

Neem Dora Varga (Graphic Design) en Lotte Gerick (RASL: Graphic Design and International Bachelor Arts and Culture Studies), die het zero waste meal-principe ontwikkelden. Het was de uitkomst van een project waarbij onderzoek en concep­tontwikkeling werden gecombineerd voor een oplossing voor een actueel thema. Studenten doen samen boodschappen en staan samen in de keuken. Dus waarom er geen socialmediachallenge van maken door een maaltijd voor vrienden klaar te maken zonder voedsel te verspillen? Om het bereik te vergroten, bedachten Dora en Lotte de hashtag #zerowastemeal.

Dit concept leverde het duo de Circular Student Award 2018 op. Hoe ze op het idee kwamen? Dankzij een project waarbij Dora data van onze voedselverspilling moest visualiseren. Kunst en design als inspiratiebron voor de dagelijkse praktijk. Treffender kan het niet in the next society, een samenleving waarin de culturele, sociale en economische waarden van kunst en design worden herkend.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen