Menu English

Publicaties

Alle publicaties van Hogeschool Rotterdam

Onze belangrijkste publicaties, waaronder jaarverslagen en reglementen.

Toon:

Hogeschool Rotterdam presenteert het plan Kwaliteitsafspraken 2020 – 2024. Dit plan vloeit voort uit landelijke afspraken die in april 2018 zijn gemaakt door de minister van OCW met de studentenbonden ISO en LSVb, de Vereniging Hogescholen en de VSNU.

In het sectorakkoord “Investeren in Onderwijskwaliteit  – Kwaliteitsafspraken 2019–2024” staat beschreven op welke wijze hogeronderwijsinstellingen de middelen kunnen inzetten voor het bereiken van een zichtbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In dit akkoord zijn thema’s vastgelegd waarin de instellingen de komende vijf jaar kunnen investeren.

Hierbij draait het om het geld dat is vrijgekomen na het afschaffen van de basisbeurs. Het is voor Hogeschool Rotterdam vanzelfsprekend dat we deze middelen voor studenten herkenbaar inzetten voor de zichtbare verbetering van het onderwijs. We hebben studenten, docenten, medezeggenschap en externe partners intensief betrokken bij de totstandkoming van dit plan.

Het herstelplan van Hogeschool Rotterdam is op 11 mei 2020 positief beoordeeld door een NVAO-panel.  De NVAO heeft geconcludeerd dat het plan aan alle criteria van het beoordelingsprotocol Kwaliteitsafspraken voldoet en gaat de minister positief adviseren.

De instellingen en de staatssecretaris maken deze afspraken om de kwaliteit van het onderwijs te versterken, het studiesucces van studenten te vergroten en de bijdrage van het hoger onderwijs aan kennisvalorisatie (van kennis naar kunde naar kassa) te versterken.

2012 - 2016

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen