Menu English

‘Onderzoek is onze vernieuwingsmotor’

Zakia Guernina over onderzoek aan Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam heeft in 2018 haar onderzoeksfunctie verder uitgewerkt. Bij de hogeschool staat praktijkgericht onderzoek altijd in verbinding met het onderwijs en de relevante beroepspraktijk. Het onderzoek aan Hogeschool Rotterdam is georganiseerd in zes kenniscentra en twee Centres of Expertise. Bij beide stond in 2018 het verhogen van de doorwerking van het onderzoek op onderwijs centraal. In dit hoofdstuk behandelen we de onderzoeksfunctie van Hogeschool Rotterdam. In een inleidend interview geeft Zakia Guernina, lid van het College van Bestuur, duiding aan de onderzoeksfunctie en belangrijke ontwikkelingen in 2018.

Dankzij onderzoek in de (Rotterdamse) maatschappij zetten studenten belangrijke stappen richting hun leven als professional. Tegelijk is dat onderzoek onmisbaar om het onderwijs aan Hogeschool Rotterdam continu te vernieuwen en verbeteren. Zakia Guernina, lid van het College van Bestuur, neemt de onderzoeksontwikkelingen in 2018 onder de loep.

Goed onderwijs en onderzoek zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dan niet onderzoeken om het onderzoeken, maar omdat het impact heeft. Impact op de samenleving, waar talloze vraagstukken spelen waarmee studenten van Hogeschool Rotterdam aan de slag gaan. Dankzij de praktijkgerichte manier van onderwijs ontwikkelen ze zich tot professionals met een kritische en ondernemende houding. In de kenniscentra Creating 010, Talentontwikkeling, Business Innovation, Zorginnovatie en Duurzame HavenStad werken studenten, docenten en de beroepspraktijk aan deze vijf thema’s die in de regio een belangrijke rol spelen. En in de Centres of Expertise pakken studenten de handschoen op met het bedrijfsleven en de overheid als zakelijk partners. Bestuurslid Zakia Guernina legt uit waarom onderzoek zo belangrijk is voor Hogeschool Rotterdam: “Wij willen onderwijs bieden dat vanuit de Rotterdamse context wordt gevormd. Dat kunnen we alleen maar doen als ons onderwijs continu blijft aansluiten op die context. Dan heb je onderzoek nodig om het onderwijs te kunnen vernieuwen. Onderzoek is onze vernieuwingsmotor. Daarom zie je het in de complete organisatie terug. Elke student krijgt een set met ‘21st Century Skills’ mee. Zo moeten ze nieuwsgierig en onderzoekend zijn. Want zodra ze hier met een diploma de deur uit lopen, is de arbeidsmarkt al weer veranderd. Dus is het van groot belang dat ze onderzoekende capaciteiten hebben om daarop in te spelen.”