Menu English

De kenniscentra

Hogeschool Rotterdam kent zes kenniscentra. Binnen deze kenniscentra zijn meerdere lectoren actief die onderzoek verrichten. Het gaat om de volgende kenniscentra.

  • Kenniscentrum Business Innovation is dé kennisplek op het gebied van innovatie en ondernemerschap.

  • Kenniscentrum Creating 010 stelt mensen in hun sociale context centraal.

  • Kenniscentrum Duurzame HavenStad richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzicht en oplossingen voor de transitie van Rotterdam naar een duurzame havenstad.

  • Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoekt hoe professionals zoals leerkrachten en hulpverleners talent kunnen aanspreken en ontwikkelen.

  • Kenniscentrum Zorginnovatie draagt bij aan de praktijk van de gezondheidszorg.Kenniscentrum Willem de Kooning Academie (sinds eind 2018).

In 2018 zijn we er als hogeschool goed in geslaagd om aan de inhoudelijke kennis- en onderzoekagenda weer meer externe financiering te koppelen. Aanvragen voor externe financiering voor een bepaald onderzoeksgebied gebeurt altijd in afstemming met het onderwijs. Daarmee is het een van de manieren om nader invulling te geven aan de verbinding tussen onderwijs en onderzoek en tevens een bijdrage te leveren aan contextrijk onderwijs. 2018 was een redelijk succesvol jaar voor het verwerven van subsidies. In totaal is er met onze partners in beroepspraktijk en onderzoek bijna € 6 miljoen aan externe middelen geworven. In het onderstaande overzicht van de belangrijkste financiers van ons onderzoek en het aantal toegekende subsidieaanvragen. 

ZONMW

7

SIA KIEM

7

SIA RAAK MKB

4

SIA Take-off

1

SIA Post doc

3

Gemeente Rotterdam

4

NRO/NWO

4

overige

3

 

Postdoc-vouchers

Binnen Hogeschool Rotterdam is in 2018 de mogelijkheid gecreëerd voor het toekennen van postdoc-vouchers. Met een postdoc-voucher kan een gepromoveerd docent zich verder ontwikkelen tot zelfstandig, volwaardig gekwalificeerd praktijkgericht onderzoeker voor (senior-)onderzoekstaken binnen een van de kenniscentra. Het thema van het onderzoek is altijd verbonden met de onderzoekslijnen van de kenniscentra en de kennisagenda van een opleiding. Op deze wijze dragen postdoc-vouchers direct bij aan het versterken van de relatie tussen onderwijs en onderzoek. In 2018 is één voucher toegekend vanuit de hogeschool en zijn drie vouchers verkregen via de SIA post-doc regeling. Dit laatste hbo-postdocprogramma creëert een tweejarige follow-up voor gepromoveerde docenten in het hbo. Tijdens deze twee jaar is de postdoc 50% van zijn tijd beschikbaar voor onderwijs en 50% voor onderzoek binnen een bestaand onderzoeksprogramma van de hogeschool. Naast postdoc-vouchers kent Hogeschool Rotterdam ook promotievouchers.

Dag van praktijkgericht onderzoek

In 2018 verzorgden de kenniscentra opnieuw de Dag van praktijkgericht onderzoek. Dit keer lag de organisatie bij kenniscentrum Duurzame HavenStad. Het onderwerp was transdisciplinair werken. Dit thema was voorgedragen door een speciaal daarvoor samengesteld team van lectoren; uit elk kenniscentrum een. Er waren ongeveer 120 aanwezigen uit zowel onderwijs als onderzoek. Zij beoordeelden de dag gemiddeld met een 8. 

Apart kenniscentrum Willem de Kooning Academie

In 2011 werd Kenniscentrum Creating 010 opgericht. Doel was onder meer om via praktijkgericht onderzoek de instituten Willem de Kooning Academy (WdKA) en het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechologie (CMI) met elkaar te verbinden, in het bijzonder met het oog op de ontwikkelingen in de creatieve industrie. Het vooruitzicht was dat er synergie tussen deze partijen zou ontstaan. 

Eind 2017 is vastgesteld dat de veronderstelde synergie tussen beide onderwijsinstituten op het terrein van praktijkgericht onderzoek, kleiner was dan van tevoren gedacht. Bovendien heeft het kunstvakonderwijs, in tegenstelling tot andere disciplines, geen evenknie in de universitaire wereld, waardoor het urgent is om het praktijkgericht kunstenonderzoek vanuit het HBO nadrukkelijk eigenstandig en stevig vorm te geven. 

Bovenstaande ontwikkelingen hebben er in 2018 toe geleid dat er voor het praktijkgericht kunstenonderzoek binnen Hogeschool Rotterdam een apart kenniscentrum is gevormd: kenniscentrum Willem de Kooning Academie. Dit betekent dat het kenniscentrum Creating010 haar onderzoek voortaan samen met CMI als preferente partner richt op de versterking van de opleidingen binnen dat instituut.

Openbare lessen

Met de 'openbare les' presenteert iedere lector een jaar na aanstelling zijn bijdrage aan het onderzoeksprogramma van de onderzoekslijn en aan de strategische missie van zijn kenniscentrum. In de openbare les maakt hij duidelijk hoe zijn voorgenomen onderzoek samenhangt met vragen uit de beroepspraktijk. Verder licht hij de verbinding toe met de HR-onderzoeksvisie en wat hij bereikt wil hebben aan het eind van zijn aanstellingsperiode op het gebied van onderwijs, zijn onderzoeksdomein en de beroepspraktijk/samenleving? In 2018 waren er zes openbare lessen.

2018

28-nov

Maaike Harbers

Creating 010

De toepassing van kunstmatige intelligentie is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit heeft zowel wenselijke als minder wenselijke gevolgen. Zo kunnen robots bijvoorbeeld steden verduurzamen, maar ze kunnen eveneens ongelukken veroorzaken. Tijdens haar openbare les ging Maaike Harbers, lector Artificial Intelligence & Society, in op deze ontwikkelingen en de rol die ontwerpers van intelligente toepassingen daarin spelen.

30-okt

Ben van Lier

Creating 010

Ben van Lier, lector Strategy & Innovation maakte tijdens zijn openbare les een snelle reis door de complexe wereld van autonome cyber-physical systems, die door software en verbinding in staat zijn ander gedrag te vertonen en te reageren. Deze verbindingen tussen de systemen worden steeds complexer en belangrijker. Van Lier onderzoekt hoe we hiermee omgaan.

19-jun

Tina Rahimy

Talentontwikkeling

Tijdens deze bijzondere openbare les verwoordden en verbeeldden Tina Rahimy (lector Sociaal werk in de superdiverse stad), dramadocent René Akkermans én studenten van de opleiding Social Work hun visie op inclusie en uitsluiting in het stedelijke bestaan. Het lectoraat veronderstelt dat diversiteit geen nieuw fenomeen is. Het is juist oeroud en in de menselijke geschiedenis hebben we steeds nieuwe manieren bedacht hoe om te gaan met het verschil dat inherent is aan ons menselijk bestaan.

24-mei

Leo Klienbannink

Business Innovation

In de openbare les ‘Next Internationalisation’ vertelde lector Leo Klienbannink, verbonden aan Kenniscentrum Business Innovation, wat zijn visie is op interna­tionalisering van het hoger onderwijs en bedrijfsleven. En hoe er binnen de metropoolregio Rotterdam-Den Haag invulling aan kan worden gegeven.

15-mrt

Karin Neijenhuis

Zorginnovatie

Karen Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie, zet zich met het lectoraat in om ondersteuning te bieden aan mensen met een communicatieve beperking, om hun communicatieve zelfredzaamheid te verbeteren. Waarbij de logopedist vaker als sleutelfiguur ingezet zou moeten worden.

19-jan

Fleur Prinsen

Talentontwikkeling

Fleur Prinsen, lector Digitale Didactiek, verbonden aan Kenniscentrum Talent­ontwikkeling, ging in haar interactieve lectorale rede in op de veronderstelde meerwaarde van digitale leerarrangementen. Zij beoogt met haar onderzoek het leerproces van de studenten te verbeteren door het gezamenlijk ontwerpen van deze digitale leerarrangementen.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen