Menu
  English

  Promotievouchers voor docenten

  Een promotievoucher geeft docenten de mogelijkheid om vier jaar lang twee dagen per week tijd te besteden aan praktijkgericht promotieonderzoek, met de mogelijkheid dit een jaar te verlengen. Doel van het promotievoucherbeleid is om praktijkgericht promotieonderzoek mogelijk te maken dat een bijdrage levert aan de realisatie van de ambitie van de hogeschool om kennis te ontwikkelen die relevant is voor onderwijs en omgeving.

  Daarnaast dient promotieonderzoek bij te dragen aan de professionalisering van onderzoeksactiviteiten en het onderzoeksklimaat van de hogeschool.  In 2018 waren er 23 docenten die met behulp van een promotievoucher aan een promotieonder­zoek werkten. In totaal eindigde de promotievoucher in 2018 voor zeven docenten. Twee van die zeven docenten zijn in 2018 gepromoveerd. In 2018 is er ook één docent gepromoveerd, waarvan de promotievoucher vóór 2018 reeds was geëindigd. 

  In 2018 zijn er acht nieuwe aanvragen ingediend voor een promotievoucher. Daarvan zijn vijf aanvragen toegekend, één aangehouden en twee aanvragen zijn afgewezen. Drie promovendi hebben dit jaar gerapporteerd over de eerste 12 tot 18 maanden van hun onderzoek; zij hebben toestemming gekregen om het onderzoek voort te zetten. Twee promovendi hebben verlenging aangevraagd en zij hebben toestemming gekregen om een vijfde jaar aan het onderzoek te werken. 

  Aantal vouchers per kenniscentrum

  Aantal vouchers op 31-12-2018

  Innovatief ondernemerschap

  0

  Talentontwikkeling

  5

  Zorginnovatie

  8

  Duurzame HavenStad

  2

  Creating 010

  1

  Totaal

  16

   

  Dezelfde vouchers, maar dan gerelateerd aan instituut/dienst

  Aantal vouchers op 31-12-2018

  IVG

  8

  IVL

  2

  ISO

  3

  IBK

  0

  IGO

  1

  EAS

  1

  CMI

  1

  Totaal

  16

   

  Promotieonderzoek 'Overtref jezelf'

  ‘Overtref jezelf’ luidde tot juni 2024 het motto van Hogeschool Rotterdam. In september 2018 ging een speciaal ‘Overtref jezelf’-project van start bij veertien opleidingen*. Dit project is onderdeel van het promotieonderzoek van docent Izaak Dekker, die daarvoor eerder dat jaar een promotievoucher toegekend kreeg. Door een grootschalig (n=1054) veldexperiment (RCT) bij eerstejaarsstudenten onderzoekt hij, samen met collega’s en studenten, wat de effecten zijn van een expressieve schrijf- en goal-settinginterventie op het studiesucces (behaalde ECTS/uitval) en het welzijn van de studenten. Ook wordt onderzocht of deze effecten door zelfregulerend leren, weerbaarheid, thuisgevoel en betrokkenheid worden gemedieerd. De verwachting is dat dit vooral voor mannelijke studenten en studenten met een niet-westerse achtergrond geldt.  

  De nulmeting en de interventies vonden plaats in september 2018, de tweede meting in december en een derde meting volgt in 2019. De 1054 eerstejaarsstudenten nemen deel aan twee verschil­lende interventies (een experimentele en een controleconditie) waardoor met zo groot mogelijke zekerheid kan worden vastgesteld wat de interventie oplevert. Als de resultaten positief zijn, gaat Dekker met de docententeams na hoe dit in hun SLC/TOW-lijn (studieloopbaancoaching) kan worden opgenomen. 

  * De deelnemende opleidingen zijn Pabo vt +dt, Ondernemerschap en Retail Management, Marketing of Social Business (MOS) en de Lerarenopleidingen Nederlands, Frans, Engels, Duits, Wiskunde, Biologie, Maatschappijleer, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Economie/bedrijfskunde.