Menu English

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI)

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) is partner in het oplossen van complexe vraagstukken op Rotterdam Zuid.

Rotterdam Zuid kenmerkt zich door een hardnekkige stapeling van complexe problemen op sociaal, economisch en fysiek gebied. Het oplossen hiervan vraagt niet alleen tijd, maar ook meer samenhang in deskundigheid, een andere inzet van middelen en goed op praktijkvragen gericht onderzoek.

Het vierde jaar en werkplan 2016–2017 van EMI stonden in het teken van samenhang en synergie tussen de verschillende programma’s, die niet of moeilijker zouden worden bereikt als die programma’s afzonderlijk van elkaar waren uitgevoerd. De meerwaarde van de Centres of Expertise is te vinden in het mogelijk maken van die synergie, door de wijze waarop gewerkt wordt in communities of practice met een multidisciplinair karakter.

Er ontstaat zo meer samenhang tussen de programmapijlers onderwijs, werk, wonen en welzijn & gezondheid; zowel binnen de pijlers zelf, als in de dwarsverbanden met de andere pijlers. In BRIDGE, dat in 2017 van strat ging, komen alle onderwijspartners samen met werkgevers, Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en de gemeente tot een gezamenlijke aanpak om kinderen vanaf de basisschool via het voortgezet onderwijs zo toe te rusten dat zij na school met carrière-startgaranties van werkgevers naar passend werk geleid kunnen worden.

Er is ook synergie ontstaan tussen het bevorderen van gezondheid en het inrichten van de openbare ruimte; tussen het programma Mentoren op Zuid en loopbaanoriëntatie; tussen kwetsbare en veerkrachtige bewoners; tussen het programma Nieuw in 010 gericht op zwangere vrouwen (Mama’s Garden, een programma voor moeders met jonge kinderen) en het programma Ouders op Zuid; tussen technologische en maatschappelijke innovaties.

Van de onderzoeksgegevens via EMI komen in nauw overleg met de opleidingen beroepsproducten en eigentijds onderwijs tot stand. Hierbij is aansluiting gezocht bij NPRZ en de toekomstverkenningen van de stad: het masterplan onderwijs, de toekomstverkenning van de sociale sector en het internationale netwerk Resilient Cities, waar Rotterdam Vitale Stad deel van uitmaakt. Ook heeft EMI de aanpak van gebiedsgebonden maatschappelijke innovatie gepresenteerd in het netwerk Next Education van de Deltametropool Rotterdam – Den Haag.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen