Menu
  English

  Toetsen en eindwerkstukken

  Op grond van het advies van het onderzoek ‘Vreemde ogen dwingen’ (VOD - Eindrapport Commissie over externe validering examenkwaliteit hoger onderwijs, 2012) heeft Hogeschool Rotterdam de verantwoording voor externe validering van de examenkwaliteit neergelegd bij de opleidingen.

  Het ging hierbij om het implementeren van vormen van gezamenlijke toetsen en het verbeteren van de kwaliteit van eindwerkstukken en van de kwaliteit van examinatoren.

  In het rapport (‘Zienderogen beter’ van de commissie Rullmann) is de balans opgemaakt van vier jaar VOD en zijn aanbevelingen gedaan voor continuering van de inspanningen op het gebied van toetskwaliteit en externe validering. Het vervolgonderzoek van de expertgroep Protocol is gepubliceerd in het rapport ‘Onderwijs ontwerpen is mensenwerk’ (Andriessen, Sluijsmans, Snel & Jacobs, 2017). Aan de hand van praktijkonderzoek in zogenoemde proeftuinen bij verschillende hogescholen is een verbeterde versie van het protocol ontwikkeld en gepresenteerd aan de Vereniging Hogescholen.

  Analoog aan deze 2.0-versie van het protocol heeft de expertisegroep Toetsen en Beoordelen van Hogeschool Rotterdam haar originele ‘checklist afstuderen’ vernieuwd. Met de nieuwe checklist kan de kwaliteit van het afstudeerprogramma van een opleiding worden beoordeeld aan de hand van een aantal reflectieve hoofd- en deelvragen. Dit instrument kan behulpzaam zijn bij het stellen van een diagnose van de kwaliteit van het afstudeerprogramma. Uit deze diagnose kunnen verbeterpunten en -acties naar voren komen. Adviseurs van de afdeling Onderwijskwaliteit en Personeel ondersteunen opleidingen hierbij zo nodig op maat.