Menu English

Examinatoren

De Basis Kwalificatie Examinering (BKE) en Senior Kwalificatie Examinering (SKE) maken deel uit van landelijke afspraken binnen het hoger beroepsonderwijs om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van toetsen en beoordelen.

Docenten met een aanstelling van 0,2 fte of meer volgen het interne traject BKE of SKE bij Hogeschool Rotterdam. De BKE is voor startende docenten zonder onderwijsbevoegdheid vanaf 2017 geïntegreerd in de Basisopleiding Didactiek (invulling van de formele Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid, BDB).

In het hoofdstuk over Professionalisering zullen we uitgebreider hier op ingaan, evenals op de bereikte resultaten.

Voortgang toetskwaliteit en externe validering

In de visie van Hogeschool Rotterdam betekent externe validering dat opleidingsteams (samenwerkende docenten of examinatoren) bij toetsing en examinering gebruikmaken van peer review. De peers zijn professionals uit het werkveld en docenten van andere hogescholen of universiteiten. Peer review is gericht op leren van elkaar en op transparantie.

In 2017 heeft Hogeschool Rotterdam deze invulling van externe validering verder vormgegeven in de opleidingsteams. De waarneembare trend dat opleidingen gemakkelijker collega’s uit het werkveld betrekken dan collega-docenten van andere hogescholen, zal verdere monitoring en onderzoek vragen in 2018.

Verankering van toetskwaliteit en externe validering heeft daarnaast plaatsgevonden in – en via – de professionaliseringstrajecten voor docenten. In de SKE-trajecten gebeurt dat bijvoorbeeld door toetsexperts van andere hogescholen in te zetten in de rol van assessor SKE. In BKE gebeurt dat door voortdurende interne en externe kalibratie van de opgeleverde kwaliteit. En in de veel gevraagde trainingen van assessoren in opleidingen gebeurt dit door assessoren te laten certificeren door het assessmentcentrum van IvL (met Hobéon-keurmerk).

De expertisegroep Toetsen en Beoordelen heeft het rapport van de onderwijsinspectie over toetskwaliteit in het hoger onderwijs (2016) en het in 2017 verschenen rapport ‘Zienderogen beter’ van de commissie Rullmann als steun in de rug ervaren voor het beleid dat ze de afgelopen jaren heeft gevoerd en de activiteiten die ze heeft ontplooid.

En, de uitkomsten uit de twee rapporten dwingen Hogeschool Rotterdam ook nog scherper te kijken naar – en te werken aan – de blijvende inbedding van de toetskwaliteit en haar missie om ‘toetsen en leren (nog meer) te verbinden’, in én buiten de hogeschool.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen