Menu Zoeken English

Maritiem Officier voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Er zijn weinig beroepen die meer tot de verbeelding spreken dan die van zeeman (of -vrouw). De wereld zien, een tijd weg van huis, een verantwoordelijke baan, wie wil dit nu niet?

Op zee en in de havens bepalen ook de containerschepen, zware lading schepen, gastankers, kraanschepen en werkplatforms nog steeds het beeld.

De opleiding is breed en bestaat uit zowel technische als nautische vakken, maar ook managementvaardigheden en projectmatig werken zijn onderdeel van de opleiding. Daardoor kun je in de gehele scheepsorganisatie worden ingezet. De opleiding leidt op tot één vaarbevoegdheid: stuurman of scheepswerktuigkundige. In de eerste twee jaar krijg je beide disciplines aangeboden, zo leg je een brede integrale basis. Na je eerste stage maak je een keuze voor de vaarbevoegdheid stuurman (bovendeks) of scheepswerktuigkundige (onderdeks).

In het begin van je carrière werk je onder meer in controle- en wachtfuncties op het gebied van navigatie, ladingbehandeling en/of technische installaties en communicatie. Ook de zorg voor veiligheid en milieu behoren tot je takenpakket. Je zult al snel alleen wachtlopen op de brug, aan dek of in de machinekamer en vanaf dat moment ben je zelf verantwoordelijk voor die taken. Later liggen staffuncties met de daarbij behorende verantwoordelijkheden binnen je bereik, zoals loods, surveyor bij een classificatiebureau, schade-expert bij een verzekeringsmaatschappij of havenmeester.

De opleiding wordt verzorgd door Rotterdam Mainport Institute: een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en STC Group.

Let op! Voor deze opleiding is een medische keuring noodzakelijk.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Maritiem Officier voltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Naast theorie en praktijklessen is er gelijktijdig aandacht voor projectonderwijs. Je werkt al direct aan een project in de domeinen Navigation, Marine Engineering, Cargo, Exact en Electrical Engineering. Een praktijkgerichte opdracht waarin je, zowel samen met medestudenten als zelfstandig, problemen leert oplossen, onderdeel van de projecten is ook een dagdeel varen op een opleidingsschip. Daarnaast start je ook gelijk met opdrachten in de praktijkruimtes (machinekamer, elektrotechniek en brugsimulator). Zo leer je direct de theorie toe te passen in een praktijkomgeving.

  In de tweede helft van het jaar maak je met je klas een reis op zeilschip Eendracht, dan ga je echt meemaken hoe het is om bijvoorbeeld wacht te lopen en een reisvoorbereiding te maken. Ook volg je dan de eerste STCW veiligheidstrainingen. In het eerste jaar werk je ook aan de basis hbo-kwalificaties zoals het projectmatig werken en het doen van praktijkgericht onderzoek. De opleiding beoordeelt aan het einde van het jaar of je geschikt bent voor de opleiding en het beroep.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar diep je de domeinen van het eerste jaar uit. Wederom wordt er theorie- en praktijkonderwijs aangeboden, ook in de simulatoren en machinekamer. Onderdeel van de opleiding is een trainingsweek op het Maritiem Simulatie Trainings Centrum (MSTC) op Terschelling. Ook wordt in leerjaar 2 het vak MARCOM-A aangeboden (maritieme communicatie). In het derde jaar ga je voor het eerst een half jaar varen (stage). Waar je gaat stagevaren mag je zelf kiezen: op een cruiseschip, zware lading of tanker. Je maakt daarna de keuze voor wat je wilt worden:

  • Stuurman (navigatie)
  • Scheepswerktuigkundige (techniek)

  Als je terug bent op school maak je het derde jaar af met de gekozen richting (stuurman of scheepswerktuigkundige). Daarnaast ga je nog een week naar het Maritiem Simulatie Trainings Centrum en volg je de laatste STCW-trainingen. Het vierde jaar start je met een hogeschoolbrede minor, daarna ga je de laatste stage varen en je voorbereiden op de eindassessments in de simulator. Ook voer je aan boord nog een onderzoeksopdracht uit. Gedurende opleiding vaar je in totaal 290 dagen stage: de eerste stage is 180 dagen (onafgebroken), de tweede stage is 110 dagen (onafgebroken).

  Werkvormen

  Je krijgt tijdens je studie te maken met een afwisselende mix van werkvormen. Je volgt colleges (want een theoretische achtergrond is belangrijk), afgewisseld met praktijklessen in simulatoren, machinekamer en elektrolokalen. Binnen de opleiding wordt ook gebruik gemaakt van opleidingsschepen. Ook wordt er projectonderwijs aangeboden. Tijdens de practica oefen je je vaardigheden. Hiervan maak je ook verslagen of presenteer je de uitkomst van je onderzoek aan een team van experts.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  Heb je een havo- of vwo-diploma, dan loop je twee vaarstages van respectievelijk 180 dagen in het derde jaar en 120 dagen in het vierde jaar. Met een mbo-diploma Maritiem Officier loop je alleen een vaarstage in je laatste jaar.

  Minors

  Tijdens de minor krijg je kennis en vaardigheden aangereikt die niet in de reguliere lessen worden aangeboden. Je specialiseert je in een door jou gekozen vakgebied. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt volgen.

  In deze minor leer je meer over de impact van techniek en automatisering op het werk een zeevarende. Er vinden zowel theorielessen plaats als projectonderwijs waarin jij je bezig houdt met een onderzoeksvraagstuk in samenwerking met het bedrijfsleven en het lectoraat.

  Deze minor is een voorbereiding op functies in bedrijven die zich vanaf de wal bezighouden met de internationale zeescheepvaart: Shipping Markets, Ship Management, Port Agency, Shipping Agencies en Chartering. Onderdelen van het programma zijn: maritieme techniek, scheepvaarteconomie, rederijkunde, maritiem recht en capaciteit in de scheepvaart. Ook doe je onderzoek naar de stand van zaken in de scheepvaartwereld, zoals containerterminals in Europa of het short sea transport. Met het diploma van deze minor kun je een aantal vrijstellingen krijgen voor de qualifying examinations van het Institute of Chartered Shipbrokers, een wereldwijd erkende kwalificatie.

  Bedrijven in het Rotterdamse havenindustrieel cluster bezitten veel kapitaalintensieve goederen, bijvoorbeeld containerkranen of schepen, en vormen de motor van een onderneming. In de minor krijg je tools aangereikt om deze machines optimaal te laten functioneren. Onverwachte stilstand van deze machines brengt immers een financieel risico met zich mee. Een goede Service Logistiek voorkomt risico’s, is kostenefficiënt en versterkt de bedrijfszekerheid. Professionals in de Service Logistiek kennen de vraag van hun klant. Zij weten hoe elementen als call centers, (remote) diagnostiek, onderhoudsmonteurs, reserveonderdelen en retourlogistiek ingezet moeten worden om meerwaarde voor de klant te behalen. De minor Service Logistiek bestaat uit acht modules verdeeld over de domeinen Service management, Life cycle Management, Supply Chain management en Inventory management.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Internationale mogelijkheden

  Het varen is al internationaal, maar als je ook wil studeren in het buitenland, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je minorperiode.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  De opleiding is breed. Daardoor kun je in de gehele scheepsorganisatie worden ingezet. In het begin van je carrière onder meer in controle- en wachtfuncties op het gebied van navigatie, ladingbehandeling en / of technische installaties en communicatie. Ook de zorg voor veiligheid en milieu behoren tot je takenpakket. Je zult al snel alleen wachtlopen op de brug of in de machinekamer en vanaf dat moment ben je alleen verantwoordelijk voor die taken. Later liggen staffuncties met de bijbehorende verantwoordelijkheden binnen je bereik. Hoewel je vooral leert om te varen, kun je ook in functies aan de wal terecht. Die overstap maken zeevarenden vaak na een behoorlijk aantal jaren op zee. Ze vinden dan een verantwoordelijke, zelfstandige functie zoals technisch inspecteur bij een rederij, surveyor bij een classificatiebureau, schade-expert bij een verzekeringsmaatschappij, loods of havenmeester. De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn zeer goed. De bedrijfstak ontvangt je na je diplomering met open armen.

  Doorstuderen

  Na het afronden van je bacheloropleiding heb je een keuze uit verschillende masteropleidingen, waaronder de Master Shipping and Transport van Hogeschool Rotterdam. Als afgestudeerde van de opleiding Maritiem Officier kun je direct instromen in deze masteropleiding.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2020 (publicatie april 2021)

  Locatie opleiding

  Hier ga je studeren

  Lloydstraat 300

  Ben jij benieuwd hoe locatie Lloydstraat 300 er van binnen uit ziet? Student Roel geeft je in deze vlog een rondleiding op zijn favoriete locatie. Op Lloydstraat vind je onder andere de opleidingen die te maken hebben met scheepvaart. Dat zie je overal terug. Van praktijklokalen tot de kantine.

  Alle informatie over locatie Lloydstraat 300

  Rotterdam, stad om te studeren en te wonen

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen