Menu
  English

  Logistics Engineering voltijd

  De toekomst van de logistiek ligt in jouw handen

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Bachelor

  • Taal

   Nederlands (jaar 1+2), Engels (jaar 3+4)

  Alles draait om logistiek. Hoe die logistiek er in de toekomst uitziet? Dat bepaal jij. De wereld staat te springen om hoogopgeleide logistiek engineers.

  Dus: verbeter de wereld en start met de opleiding Logistics Engineering. Waar? In Rotterdam natuurlijk, een van de grootste logistieke hubs ter wereld.

  Logistics Engineering: efficiëntie versus duurzaamheid

  De economie globaliseert. We bestellen pakketjes in China of de Verenigde Staten en willen onze bestelling graag zo snel mogelijk in huis hebben. Tegelijkertijd weten we allemaal dat we zuinig moeten zijn op de aarde. En hebben we in het Akkoord van Parijs wereldwijde klimaatdoelstellingen afgesproken, die we moeten halen terwijl de internationale goederenstromen onverminderd doorgaan. Over de weg, het spoor, het water en door de lucht. De vraag is: hoe zorg je dat enerzijds de wereldeconomie zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk blijft draaien en anderzijds de duurzaamheidsdoelstellingen worden gehaald? Het is een van de belangrijkste vragen waarmee je aan de slag gaat wanneer je straks logistiek engineer bent.

  Wat leer je bij Logistics Engineering? Nadenken op procesniveau

  Daarmee verschilt Logistics Engineering met onze opleiding Logistics Management en andere hbo-opleidingen logistiek. Ja, het draait bij ons ook om het beheersen en organiseren van logistieke ketens. En ja, je leert ook wat fysieke distributie is, hoe je een terminal inricht, hoe kranen en schepen (technisch) functioneren, welke transportmodaliteiten er zijn en wat je moet weten over inkoop en warehousemanagement. Maar wat ons onderscheidt, is dat we je ook leren hoe je naar processen moet kijken. Je leert hoe je verbeterprocessen ontwerpt, in gang zet en uitvoert. Daarbij richten we ons ook op de technische aspecten; daarom krijg je vakken als wiskunde, natuurkunde en transporttechniek. Wie dat allemaal beheerst, is goud waard voor de logistiek van de toekomst en kan in een breed werkveld aan de slag. En mag zich met recht engineer noemen. 

  Moderne methodieken

  Tijdens deze logistieke hbo-opleiding werk je met tools als LEAN Six Sigma en scrummethodieken, maar passen we ook serious gaming en simulaties toe. Verder ben je bij Logistics Engineering veel bezig met onderzoek, onder meer op het gebied van duurzaamheid. De Rotterdamse haven speelt in alles wat je doet en leert een centrale rol. Zo stomen we je klaar voor de praktijk, die je tijdens (internationale) stages al hebt leren kennen. Allemaal met dat ene doel: dat jij straks kan bepalen hoe de logistiek van de toekomst eruit gaat zien. Dus ben je nieuwsgierig, analytisch en kijk je verder dan je neus lang is? Kom dan als logistieke engineer de wereld verbeteren!

  Rotterdam Mainport Institute

  Direct uitzicht op de Nieuwe Maas en de Rotterdamse haven. Een kleinschalige opleiding, waar de deur van je docenten altijd openstaat. En een gebouw dat transport en logistiek ademt. Wie kiest voor Logistics Engineering kiest voor een opleiding van het Rotterdam Mainport Institute (RMI). Dit is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en de STC Group, ontstaan om de beste hbo-opleidingen voor scheepvaart, scheepsbouw, havens, logistiek en procesindustrie aan te kunnen bieden. Het RMI beschikt over de meest up-to-date kennis, innovatieve leermiddelen en hooggekwalificeerde docenten. Zo vind je op onze locatie aan de Lloydstraat in Rotterdam onder meer het grootste zeevaart-, haven- en transportsimulatoren-park in de wereld.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Je maakt kennis met de basis van logistiek. Je volgt vakken op het gebied van logistiek, recht, economie en ICT. Je maakt kennis met projectmatig werken. Hierbij los je met een groep medestudenten (fictieve) bedrijfsproblemen op. Maar je leert ook belangrijke vaardigheden als presenteren, rapporteren en onderhandelen. De opleiding bekijkt aan het eind van het eerste jaar of je geschikt bent voor de opleiding en het beroep (studieadvies).

  Na het eerste jaar

  Vanaf het tweede jaar gaan we verder de diepte in. Je leert niet alleen een transportprobleem oplossen, maar kijkt ook naar de processen. Vanaf het derde jaar wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je loopt dan een half jaar stage en gaat dieper in op (service)logistiek, internationaal zakendoen, managementvaardigheden. Met andere studenten werk je samen in het Praktijk Integratie Project. Het vierde jaar staat in het teken van je minor en afstuderen. Tijdens je minor specialiseer je je in een zelf gekozen logistiek domein. Vervolgens start je je afstudeeropdracht bij een bedrijf.

  Werkvormen

  Je krijgt tijdens je studie te maken met een afwisselende mix van werkvormen. Je volgt colleges (want een theoretische achtergrond is belangrijk), afgewisseld met practica en projecten. Tijdens de practica oefen je je vaardigheden. Hiervan maak je ook verslagen. Soms worden de opdrachten en/of verslagen mondeling afgesloten. Daarnaast worden diverse excursies georganiseerd.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar van je opleiding loop je een half jaar stage om praktijkervaring op te doen. Er zijn heel veel mogelijkheden om in het buitenland stage te lopen.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Kevin van Liesdonk zijn derdejaars stage bij Xenos ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Een carrière in de logistieke keten! Als je een logistieke managementfunctie wilt vervullen binnen een bedrijf dat als onderdeel van een logistieke keten opereert, dan is de minor Supply Chain Management waarschijnlijk iets voor jou. In Nederland is logistiek een volwassen activiteit aan het worden. Samenwerking tussen verschillende schakels in de keten wordt steeds belangrijker. In een logistieke functie krijg je te maken met diverse disciplines, waaronder inkoop, productie, distributie, customer service, sales en marketing. In de minor word je voorbereid om te kunnen functioneren in deze multidisciplinaire omgevingen. De meeste studenten die je vóórgingen, konden snel aan de slag. Niet alleen binnen de traditionele logistieke bedrijven als productie en handelsbedrijven zie je scm studenten. Je ziet ook een grote ontwikkeling over het ketendenken in de gezondheidszorg. Hieruit ga je niet uit van de klant maar van de patiënt.

  Deze minor is een voorbereiding op functies in bedrijven die zich vanaf de wal bezighouden met de internationale zeescheepvaart: Shipping Markets, Ship Management, Port Agency, Shipping Agencies en Chartering. Onderdelen van het programma zijn: maritieme techniek, scheepvaarteconomie, rederijkunde, maritiem recht en capaciteit in de scheepvaart. Ook doe je onderzoek naar de stand van zaken in de scheepvaartwereld, zoals containerterminals in Europa of het short sea transport. Met het diploma van deze minor kun je een aantal vrijstellingen krijgen voor de qualifying examinations van het Institute of Chartered Shipbrokers, een wereldwijd erkende kwalificatie.

  De minor bereidt je voor op inkoop- en inkoopmanagementfuncties. Je leert een adequaat inkoopproces te ontwerpen en inkoop in de bedrijfsstrategie in te bedden. Als inkoper speel je een belangrijke rol in het optimaliseren van de keten als geheel en het beïnvloeden van bedrijfsresultaten.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Theorie en vaardigheden die je hebt opgebouwd, komen samen in een strategisch adviesrapport waar een organisatie echt iets mee kan. Gedurende twintig weken ben je werkzaam bij een opdrachtgever.

  Internationale mogelijkheden

  Als je een transport en logistiek opleiding met internationale context wil volgen, dan is Rotterdam dé geschikte locatie! Waar driekwart van de inkomende goederen bestemd is voor het buitenland. Door de toegenomen globalisering, internationalisering en digitalisering kunnen overal ter wereld productiefaciliteiten worden opgezet. Logistieke processen worden ingericht om te zorgen dat de producten uiteindelijk op de juiste plaats terecht komen.

  Omdat je als logistiek engineer straks moet kunnen opereren in een internationale context, vinden we het belangrijk om internationale stagemogelijkheden te bieden. Voor studenten van de opleiding Logistics Engineering is het mogelijk een periode in het buitenland te studeren aan één van onze partnerhogescholen in Duitsland, Letland, Finland en Australië.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten