Ga direct naar de content

Logistics Engineering voltijd

Vierjarige bachelor, jaar 1 + 2 in Nederlands en 3 + 4 in Engels, start in september

Bij de opleiding Logistics Engineering ligt het zwaartepunt op transport. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat je deze opleiding vindt in 'Mainport Rotterdam'.

Heb je je wel eens afgevraagd wat er in de truck zit die voor je in de file staat op de snelweg? Misschien zit er voor een vermogen aan computerapparatuur in, misschien zit hij wel vol met aardappelen. En waarom zitten die goederen in een truck en niet in een vliegtuig of in een zee- of binnenschip? Of kunnen ze ook met de trein? Waarom zijn ze nu op de weg en niet gisteren of morgen?

In Rotterdam worden vervoersstromen met elkaar verbonden. Goederen afkomstig van zeeschepen worden verdeeld over de weg, het spoor, de binnenvaart en de lucht, en omgekeerd. Zo ontstaan er wereldomvattende vervoersketens. Het beheersen en organiseren van deze ketens is waar het bij deze opleiding om gaat.

De opleiding Logistics Engineering (voorheen Logistiek en Technische Vervoerskunde) wordt verzorgd door de Rotterdam Mainport University of Applied Sciences, een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam en de STC-Group.

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk
Like
Studenttevredenheid
Deze opleiding 3.8 gemiddeld, 124 respondenten
 
 
 
 
 
Landelijk 3.8 gemiddeld, 574 respondenten
Aantal 1e jaars
Aantal eerstejaars
Deze opleiding 96
Landelijk 70
Contacttijd 1e jaar
Contacttijd eerstejaars
Deze opleiding 12-18
Landelijk 18-24
Doorstroom 2e jaar
Doorstroom naar het tweede jaar
Deze opleiding 53%
Landelijk 58%
Diploma
Diploma binnen 5 jaar
Deze opleiding
Deze opleiding 58%
Hbo-bachelor of hoger 62%
Landelijk
44%
47%
Doorstuderen
Doorstuderen
Deze opleiding -
Landelijk 9%
Group 4

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

2%

Werkloos

79%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

Je maakt kennis met de basis van logistiek. Je volgt vakken op het gebied van logistiek, recht, transporttechniek, economie en ICT. Je maakt kennis met projectmatig werken. Hierbij los je met een groep medestudenten fictieve bedrijfsproblemen op. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden die je in de praktijk hard nodig hebt, zoals presenteren, rapporteren en onderhandelen. Verder krijg je door een oriëntatiestage al in het eerste jaar je eerste praktijkervaring binnen een bedrijf of instelling.

Na het eerste jaar

Vanaf jaar 2 neemt de complexiteit van de projecten toe. Dan gaat het bijvoorbeeld niet meer alleen om een transportprobleem, maar om warehousing én transport of inkoop, voorraad én productie. Naast deze projectopdrachten krijg je vakken die je nodig hebt bij projecten. In jaar 3 loop je stage. Tijdens deze stage volg je nog een dag per week onderwijs. In jaar 4 volg je een minor. Hiermee specialiseer je je in een bepaald logistiek domein. Vervolgens start je afstudeeropdracht bij een bedrijf.

Keuze en ondersteuning

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

In het derde jaar van je opleiding loop je een half jaar stage om praktijkervaring op te doen. Er zijn heel veel mogelijkheden om in het buitenland stage te lopen.

Bekijk in onderstaand filmpje hoe Kevin van Liesdonk zijn derdejaars stage bij Xenos ervaart.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Supply Chain Management

Een carrière in de logistieke keten! Als je een logistieke managementfunctie wilt vervullen binnen een bedrijf dat als onderdeel van een logistieke keten opereert, dan is de minor Supply Chain Management waarschijnlijk iets voor jou. In Nederland is logistiek een volwassen activiteit aan het worden. Samenwerking tussen verschillende schakels in de keten wordt steeds belangrijker. In een logistieke functie krijg je te maken met diverse disciplines, waaronder inkoop, productie, distributie, customer service, sales en marketing. In de minor word je voorbereid om te kunnen functioneren in deze multidisciplinaire omgevingen. De meeste studenten die je vóórgingen, konden snel aan de slag. Niet alleen binnen de traditionele logistieke bedrijven als productie en handelsbedrijven zie je scm studenten. Je ziet ook een grote ontwikkeling over het ketendenken in de gezondheidszorg. Hieruit ga je niet uit van de klant maar van de patiënt.

Maritime & Port Management

Deze minor is een voorbereiding op functies in bedrijven die zich vanaf de wal bezighouden met de internationale zeescheepvaart: Shipping Markets, Ship Management, Port Agency, Shipping Agencies en Chartering. Onderdelen van het programma zijn: maritieme techniek, scheepvaarteconomie, rederijkunde, maritiem recht en capaciteit in de scheepvaart. Ook doe je onderzoek naar de stand van zaken in de scheepvaartwereld, zoals containerterminals in Europa of het short sea transport. Met het diploma van deze minor kun je een aantal vrijstellingen krijgen voor de qualifying examinations van het Institute of Chartered Shipbrokers, een wereldwijd erkende kwalificatie.

Service Logistics

Service Logistics is a relative new and promising application domain for port and industry related companies located in the Port of Rotterdam area! Adequate service logistics assists asset owners and users in setting up successful and professional logistics support of high-tech, high-value capital goods such as port equipment, terminal systems, ships and industrial installations, during their operational life.

Inkoopmanagement

De minor bereidt je voor op inkoop- en inkoopmanagementfuncties. Je leert een adequaat inkoopproces te ontwerpen en inkoop in de bedrijfsstrategie in te bedden. Als inkoper speel je een belangrijke rol in het optimaliseren van de keten als geheel en het beïnvloeden van bedrijfsresultaten.

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

Theorie en vaardigheden die je hebt opgebouwd, komen samen in een strategisch adviesrapport waar een organisatie echt iets mee kan. Gedurende twintig weken ben je werkzaam bij een opdrachtgever.

Internationale mogelijkheden

Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de opleiding Logistics Engineering een honoursprogramma voor je aan.

Vanaf het tweede studiejaar start een intensief en aantrekkelijk programma. Als je het programma succesvol hebt gevolgd en afsluit, krijg je aan het einde van je vierde jaar een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?
Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Als je aan de slag gaat in de logistiek, kies je automatisch voor een internationaal beroep. Zeker in Rotterdam, waar driekwart van de inkomende goederen bestemd is voor het buitenland. Als deskundige op het gebied van logistiek ligt de planning, uitvoering en controle van goederenstromen in jouw handen. Je bent voortdurend op zoek naar manieren om de logistiek efficiënter en kosteneffectief te laten verlopen. Als afgestudeerd technisch logisticus kun je aan de slag bij transport- en distributiebedrijven, op- en overslagbedrijven, productiebedrijven, rederijen en expeditiebedrijven, handelsondernemingen, overheidsinstellingen, brancheorganisaties, het veilingwezen en softwarebedrijven.

Tijdens de opleiding groeien studenten toe naar functies als teamleider of manager planning, logistiek manager, supply chain manager of inkoopmanager.

Bekijk het overzicht van mogelijke beroepen

Nick Vriens is oud-student Logistics Engineering en koos er voor om na zijn studie projectmanager te worden bij Broekman Group. Wij mochten hem een dag volgen bij Broekman, gevestigd in het Rotterdamse industrie- en havengebied Europoort. Hij vertelt in het filmpje over de projecten waar hij zich mee bezighoudt en zijn toekomst in de logistiek.

Doorstuderen

Na het afronden van je bacheloropleiding heb je een keuze uit verschillende masteropleidingen, waaronder de Master of Shipping and Transport van de STC-Group. Als afgestudeerde van de opleiding Logistics Engineering kun je direct instromen in deze masteropleiding.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2016

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.