Menu Zoeken English

Logistics Engineering voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands (jaar 1+2), Engels (jaar 3+4)

Bij de opleiding Logistics Engineering ligt de focus op logistiek, transport en techniek. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat je deze opleiding vindt in 'Mainport Rotterdam'.

In Rotterdam worden vervoersstromen met elkaar verbonden. Goederen afkomstig van zeeschepen worden verdeeld over de weg, het spoor, de binnenvaart en de lucht, en omgekeerd. Zo ontstaan er wereldomvattende vervoersketens. Het beheersen en organiseren van deze ketens is waar het bij deze opleiding om gaat. Je wordt opgeleid om aan de slag te gaan als logistiek engineer. In de opleiding leer je wat fysieke distributie is, hoe je een terminal inricht, hoe kranen en schepen (technisch) functioneren en welke transportmodaliteiten er zijn. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld inkoop en warehousemangement. Veel vakgebieden leer je in de praktijk toe te passen door middel van een project waarbij een fictieve of een echte bedrijfscasus wordt behandeld. In de opleiding kom je in aanraking met simulaties en serious games. De speerpunten van de opleiding zijn Haven & Achterland en Service Logistiek. Vakken die je volgt, gaan in op of sluiten direct of indirect aan op deze speerpunten en tijdens je minor kun je je hierin specialiseren. Na vier jaar opleiding ben je opgeleid tot een professioneel logistics engineer en kun je in een breed werkveld aan de slag.

De opleiding Logistics Engineering wordt verzorgd door Rotterdam Mainport Institute, een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam en STC Group.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Logistics Engineering voltijd

  Voorlichtingsactiviteiten

  Bekijk het aanbod en meld je aan
  Alles over de open dag van Logistics Engineering

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Laatste wijziging op 25-08-2021 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Toelichting van de opleiding

  COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  3%

  Werkloos

  83%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Je maakt kennis met de basis van logistiek. Je volgt vakken op het gebied van logistiek, recht, transporttechniek, economie en ICT. Je maakt kennis met projectmatig werken. Hierbij los je met een groep medestudenten fictieve bedrijfsproblemen op. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden die je in de praktijk hard nodig hebt, zoals presenteren, rapporteren en onderhandelen. De opleiding bepaalt aan het eind van de propedeuse of je geschikt bent voor de opleiding en het beroep (Bindend Studie Advies). Behalve oriënterend is de propedeuse dus ook selecterend.

  Na het eerste jaar

  Vanaf het tweede jaar neemt de complexiteit van de stof toe. Dan gaat het bijvoorbeeld niet meer alleen om het oplossen van een transportprobleem, maar om warehousing én transport of inkoop én productie. In het derde jaar loop je een halfjaar stage en ga je dieper in op (service)logistiek, internationaal zakendoen, managementvaardigheden en werk je met andere studenten samen in het Praktijk Integratie Project. Het vierde jaar staat in het teken van je minor en afstuderen. Tijdens je minor specialiseer je je in een zelf gekozen logistiek domein. Vervolgens start je je afstudeeropdracht bij een bedrijf. Zowel in het derde als vierde leerjaar is het mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te volgen.

  Werkvormen

  Je krijgt tijdens je studie te maken met een afwisselende mix van werkvormen. Je volgt colleges (want een theoretische achtergrond is belangrijk), afgewisseld met practica en projecten. Tijdens de practica oefen je je vaardigheden. Hiervan maak je ook verslagen. Soms worden de opdrachten en/of verslagen mondeling afgesloten. Daarnaast worden diverse excursies georganiseerd.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar van je opleiding loop je een half jaar stage om praktijkervaring op te doen. Er zijn heel veel mogelijkheden om in het buitenland stage te lopen.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Kevin van Liesdonk zijn derdejaars stage bij Xenos ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Een carrière in de logistieke keten! Als je een logistieke managementfunctie wilt vervullen binnen een bedrijf dat als onderdeel van een logistieke keten opereert, dan is de minor Supply Chain Management waarschijnlijk iets voor jou. In Nederland is logistiek een volwassen activiteit aan het worden. Samenwerking tussen verschillende schakels in de keten wordt steeds belangrijker. In een logistieke functie krijg je te maken met diverse disciplines, waaronder inkoop, productie, distributie, customer service, sales en marketing. In de minor word je voorbereid om te kunnen functioneren in deze multidisciplinaire omgevingen. De meeste studenten die je vóórgingen, konden snel aan de slag. Niet alleen binnen de traditionele logistieke bedrijven als productie en handelsbedrijven zie je scm studenten. Je ziet ook een grote ontwikkeling over het ketendenken in de gezondheidszorg. Hieruit ga je niet uit van de klant maar van de patiënt.

  Deze minor is een voorbereiding op functies in bedrijven die zich vanaf de wal bezighouden met de internationale zeescheepvaart: Shipping Markets, Ship Management, Port Agency, Shipping Agencies en Chartering. Onderdelen van het programma zijn: maritieme techniek, scheepvaarteconomie, rederijkunde, maritiem recht en capaciteit in de scheepvaart. Ook doe je onderzoek naar de stand van zaken in de scheepvaartwereld, zoals containerterminals in Europa of het short sea transport. Met het diploma van deze minor kun je een aantal vrijstellingen krijgen voor de qualifying examinations van het Institute of Chartered Shipbrokers, een wereldwijd erkende kwalificatie.

  De minor bereidt je voor op inkoop- en inkoopmanagementfuncties. Je leert een adequaat inkoopproces te ontwerpen en inkoop in de bedrijfsstrategie in te bedden. Als inkoper speel je een belangrijke rol in het optimaliseren van de keten als geheel en het beïnvloeden van bedrijfsresultaten.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Theorie en vaardigheden die je hebt opgebouwd, komen samen in een strategisch adviesrapport waar een organisatie echt iets mee kan. Gedurende twintig weken ben je werkzaam bij een opdrachtgever.

  Internationale mogelijkheden

  Het is mogelijk een periode in het buitenland te studeren aan één van onze partnerhogescholen in Duitsland, Letland, Finland en Australië.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de opleiding Logistics Engineering een honoursprogramma voor je aan.

  Vanaf het tweede studiejaar start een intensief en aantrekkelijk programma. Als je het programma succesvol hebt gevolgd en afsluit, krijg je aan het einde van je vierde jaar een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk