Menu Zoeken English

Maritieme Techniek voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Zie jij jezelf later (luxe) schepen of offshore-objecten ontwerpen en construeren? Bezig zijn met het laten drijven van innovatieve en ingewikkelde constructies? Maritieme Techniek daagt je uit!

De Nederlandse maritieme sector behoort al eeuwenlang tot de wereldtop. Van luxueuze (mega)jachten en sleepboten tot aan baggerschepen en offshore-vaartuigen: ze worden ontworpen en gebouwd in Nederland. De kennis en vaardigheden van de Nederlandse maritiem ingenieur worden dan ook wereldwijd ingezet ten behoeve van internationale maritieme projecten. Om deze sterke positie uit te bouwen heeft de sector jou nodig!

Bij de opleiding Maritieme Techniek ontwikkel je een brede technische basis, waarbij wiskunde en natuurkunde, essentieel zijn. Je leert technische tekeningen lezen en maken. Bij het ontwerpen van maritieme objecten wordt je bijgebracht voortdurend rekening te houden met de volgende thema’s: drijfvermogen, sterkte, functionaliteit en productie. Deze thema’s pas je toe in beroepsechte opdrachten waarin je ook leert samenwerken, plannen, communiceren en managen.

Dus hou je van rekenen, ben je creatief en vind je natuurkunde het meest interessante vak dat er bestaat? De opleiding Maritieme Techniek leert je deze eigenschappen in te zetten om je te ontwikkelen tot een duurzame Rotterdamse probleemoplosser die de weg kent in de brede maritieme sector.

De opleiding Maritieme Techniek wordt verzorgd door Rotterdam Mainport Institute, een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam en STC Group.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Maritieme Techniek voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Laatste wijziging op 25-08-2021 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Toelichting van de opleiding

  COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  -

  Werkloos

  -

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Welke functie een maritiem ingenieur ook inneemt, ongeacht het type bedrijf of sector, het onderwerp van zijn werkzaamheden is een (deel van een) drijvende constructie. Vandaar dat de kennisvakken binnen de opleiding zich richten op de technische aspecten van drijvende constructies. Deze technische aspecten zijn verdeeld in de vier thema’s:

  • Drijven: Maritieme objecten drijven. Het is dit aspect dat de constructies waaraan een maritiem ingenieur werkt, onderscheidt van alle andere (technische) constructies. Binnen dit thema valt alles wat met de interactie met water te maken heeft.
  • Sterk zijn: De constructie van een maritiem object moet sterk genoeg zijn om ervoor te zorgen dat het thema Drijven (maar ook Werken) gegarandeerd is. Binnen dit thema valt alles wat met de scheepsconstructie te maken heeft, of met het berekenen van de sterkte hiervan;
  • Werken: een drijvende constructie werkt: het voert een functie uit (bijvoorbeeld vracht/mensen vervoeren of baggeren) waarmee geld wordt verdiend. Binnen dit thema valt alles wat met de systemen aan boord te maken heeft.
  • Maken: Een maritiem object moet gemaakt worden. Al in het ontwerp moet hiermee rekening gehouden worden en de maritiem ingenieur is op de hoogte van verschillende productietechnieken. Tevens vallen binnen dit thema economische aspecten die horen bij de totstandkoming van een maritiem object.

  De vier thema’s worden ondersteund door een centraal pakket aan exacte vakken. Hieronder vallen de noodzakelijke wis- en natuurkunde vakken om de technische aspecten in de thema’s te ondersteunen.

  Door met een groep medestudenten aan een projectopdracht te werken leer je de kennis en vaardigheden uit de thema’s integraal in te zetten om een maritiem technisch probleem op te lossen. Daarnaast ontwikkel je binnen de projecten communicatie-, onderzoeks- en projectvaardigheden.

  Door een eerste kennismaking met de thema’s heb je in het propedeusejaar de kans om je breed te oriënteren op het vakgebied. Met de projectopdrachten ga je in het eerste jaar al oriënteren op je toekomstig beroep.

  Na het eerste jaar

  In de hoofdfase ga je dieper in op de vier thema’s en je oriënteert je op alle facetten binnen het vakgebied. Ook ga je in het kader van Project Werfbedrijf voor een periode van vier weken meelopen op de werfvloer. In het derde jaar loop je een half jaar stage in de maritieme sector, waarmee je verder kan oriënteren op je toekomstig beroep. In het vierde jaar volg je een minor om jezelf verder te specialiseren of om je te verbreden. In de tweede helft van het vierde jaar doe je een afstudeeronderzoek binnen een bedrijf.

  Werkvormen

  Je krijgt tijdens je studie te maken met een afwisselende mix van werkvormen. Je volgt colleges (want een theoretische achtergrond is belangrijk), afgewisseld met practica, workshops en projecten. Tijdens de practica en projecten oefen je je vaardigheden. Hiervan maak je ook verslagen en geef je presentaties. Soms worden de opdrachten en/of verslagen mondeling afgesloten.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar loop je een half jaar stage in de maritieme sector, waarmee je verder kan oriënteren op je toekomstig beroep.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Bij deze minor houd je je bezig met het ontwerpen van jachten en kleine schepen.

  In de minor 'Waterworld: The Energy Transition at Sea' word je opgeleid tot de offshore engineer van de toekomst. Je legt samen met een team ingenieurs de grondvesten voor het ontwerp voor het duurzame productieplatform. Je onderzoekt de drie hoofdaspecten van dit project: energieopwekking, energieconversie en transport naar land.

  Bekijk de video van de minor

   Wat vinden de studenten van de minor?

   

  Studente Nina Beekmann werd smoorverliefd op duurzaamheid dankzij deze minor

  Bekijk het verhaal van Nina

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  De afstudeerstage in het vierde jaar duurt vijf maanden. Het gaat dan om een opdracht uit het bedrijfsleven. Je sluit de afstudeerperiode af met een afstudeeronderzoek naar een maritiem probleem uit het bedrijfsleven.

  Een mooi voorbeeld van een afstudeeronderzoek bij Maritieme Techniek is het onderzoek van oud-student Justin Rietveld. Zijn afstudeeronderzoek is genomineerd geweest voor een bachelor-award.

  Internationale mogelijkheden

  Voor studenten van de opleiding Maritieme Techniek is het mogelijk om een van de stageperiodes bij een bedrijf in het buitenland te doen. Ook is het mogelijk om een periode in het buitenland te studeren aan één van onze partnerhogescholen. Daarnaast worden internationale studiereizen georganiseerd.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Maritiem ingenieurs houden zich bezig met het ontwerpen en construeren van maritieme objecten. Uiteenlopende functies staan voor je open op het gebied van ontwerpen, berekenen, tekenen, produceren, ontwikkelen testen en onderhouden van uiteenlopende drijvende constructies. Doorgaans zal de maritiem ingenieur eerst een rol spelen in de vervaardigingskant (voorontwerp, engineering, productie en onderhoud). Een deel van de maritiem ingenieurs ontwikkelt zich in de richting van (project)management of een commerciële functie, veelal bij bedrijven in de maritieme sector.

  Doorstuderen

  Na afronding van je opleiding heb je een internationaal erkende bachelordegree. Daarna kun je bijvoorbeeld een masteropleiding gaan volgen, waaronder de MSc. Marine Technology en MSc. Offshore & Dredging Engineering aan de TU Delft. 

  Je zou ook een hbo-master kunnen volgen, zoals de Master Shipping and Transport van Hogeschool Rotterdam.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2020 (publicatie april 2021)

  Locatie opleiding

  Hier ga je studeren

  Lloydstraat 300

  Ben jij benieuwd hoe locatie Lloydstraat 300 er van binnen uit ziet? Student Roel geeft je in deze vlog een rondleiding op zijn favoriete locatie. Op Lloydstraat vind je onder andere de opleidingen die te maken hebben met scheepvaart. Dat zie je overal terug. Van praktijklokalen tot de kantine.

  Alle informatie over locatie Lloydstraat 300

  Rotterdam, stad om te studeren en te wonen

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen