Menu
  English

  Maritieme Techniek voltijd

  Een schip van 400 meter laten drijven: welkom in de wereld van Maritieme Techniek!

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Bachelor

  • Taal

   Nederlands

  Altijd al willen weten hoe je een schip kunt laten drijven? Op de opleiding Maritieme Techniek leggen we het graag aan je uit.

  Je leert hoe je de grootste en meest complexe schepen en andere drijvende constructies ontwerpt, bouwt en onderhoudt, op een duurzame manier. Daarna kun je aan de slag in de Nederlandse maritieme sector, die behoort tot de wereldtop en altijd op zoek is naar getalenteerde ingenieurs

  Blijven drijven gaat niet vanzelf

  Het ziet er zo simpel uit, van een afstandje. Van luxueuze (mega)jachten en sleepboten tot aan baggerschepen en enorme offshore-vaartuigen; stuk voor stuk blijven ze drijven in het water. Hoe groot of zwaar ze ook zijn. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Maritiem ingenieurs hebben daar allerlei natuurkundige en wiskundige berekeningen op los gelaten. Die zijn vertaald in een ontwerp, waarna de scheepsbouwers aan de slag zijn gegaan.

  Voor natuurkunde- én schepen-liefhebbers

  Als je de hbo-opleiding Maritieme Techniek in Rotterdam volgt, kun jij dat straks ook. Onze opleiding is een soort Werktuigbouwkunde of Civiele Techniek, maar dan volledig gericht op schepen. Hbo scheepsbouw wordt de opleiding ook wel genoemd. Dus heb je interesse in alles dat vaart? Dat helpt je zeker. Heb je het nog niet? Dan krijg je het vanzelf op onze locatie, waarvandaan je alle typen schepen op de Nieuwe Maas voorbij ziet varen. Minstens zo belangrijk is dat je natuurkunde en wiskunde leuk vindt. Die vakken staan namelijk centraal. Hou je van natuurkunde en schepen, en ben je creatief? Ook dan is Maritieme Techniek zeker iets voor jou.

  Exacte vakken centraal tijdens opleiding

  Alles waaraan je straks werkt als maritiem ingenieur maakt deel uit van een (deel van een) drijvende constructie. Daarom richten de kennisvakken binnen de opleiding zich op de technische aspecten van deze constructies. Je leert technische tekeningen maken en lezen en houdt daarbij continu rekening met de volgende thema’s: Drijven (drijfvermogen), Sterk Zijn (sterkte), Werken (functionaliteit) en Maken (productie). Deze thema’s pas je toe in beroepsechte opdrachten. Tegelijkertijd leren we je samenwerken, plannen, communiceren en managen. Want die zaken zijn minstens zo belangrijk in het werkveld.

  Duurzaamheid als rode draad

  Scheepvaart zal altijd belangrijk blijven voor de wereldeconomie. Maar het wordt steeds belangrijker om onze pakketjes uit China op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier te vervoeren. Daarom is duurzaamheid als een rode draad verweven door de opleiding. Veel studenten kiezen duurzaamheid als thema voor hun stage, minor of afstudeeronderzoek. Vind je zeilen interessanter? Of wil je juist alles weten over jachten? Dan kan dat ook. Je krijgt de vrijheid om zelf kleur te geven aan je opleiding. Iets dat je ook buiten school kunt doen, dankzij de actieve studievereniging.

  Goedbetaalde baan in topsector

  Zo kom je er in vier jaar vanzelf achter waar jouw échte interesse ligt. Eén ding is zeker. Of je nu gaat ontwerpen, berekenen, tekenen, produceren, ontwikkelen, testen of onderhouden. En voor welke drijvende constructies je dit ook gaat doen. De kans op een (goedbetaalde) baan in de Nederlandse maritieme sector is groot. De kennis en vaardigheden van Nederlandse maritiem ingenieurs worden wereldwijd ingezet. Om die sterke positie te behouden, heeft de sector jou nodig!

  Rotterdam Mainport Institute

  Direct uitzicht op de Nieuwe Maas en de Rotterdamse haven. Een kleinschalige opleiding, waar de deur van je docenten altijd openstaat. En een gebouw dat scheepvaart, transport en logistiek ademt. Wie kiest voor Maritieme Techniek kiest voor een opleiding van het Rotterdam Mainport Institute (RMI). Dit is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en de STC Group, ontstaan om de beste hbo-opleidingen voor scheepvaart, scheepsbouw, havens, logistiek en procesindustrie aan te kunnen bieden. Het RMI beschikt over de meest up-to-date kennis, innovatieve leermiddelen en hooggekwalificeerde docenten. Zo vind je op onze locatie aan de Lloydstraat in Rotterdam onder meer het grootste zeevaart-, haven- en transportsimulatoren-park in de wereld.

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
  Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde deze studie (2 opleidingen)

  Toelichting van de opleiding

  COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  geen data

  Werkloos

  geen data

  Werk op niveau

  Meekijken met de studenten?

  Volg onze studenten via Facebook en Instagram

  Ben je benieuwd naar de opleiding Maritieme Techniek en wat onze studenten van Hogeschool Rotterdam iedere dag doen? Via Instagram en Facebook kun je de sfeer dagelijks volgen én lees hieronder de interviews!

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Ontwerper, werkvoorbereider, constructeur of R&D engineer; welke functie je als maritiem ingenieur ook inneemt, je werkt altijd aan een (deel van een) drijvende constructie. Daarom richten de kennisvakken binnen de opleiding zich in hoofdlijnen op de volgende vier technische aspecten:

  • Drijven Maritieme objecten drijven. Dit onderscheidt het werk van een maritiem ingenieur van alle andere werktuigbouwkundigen. Binnen dit thema valt alles wat met de interactie met water te maken heeft.
  • Sterk zijn Om te kunnen drijven moet de constructie van een maritiem object sterk genoeg zijn. Binnen dit thema valt alles wat met de scheepsconstructie te maken heeft, of met het berekenen van de sterkte hiervan.
  • Werken Vracht vervoeren. Mensen vervoeren. Baggeren. Een drijvende constructie voert een functie uit. Oftewel: hij werkt. Binnen dit thema valt alles wat met de systemen aan boord te maken heeft.
  • Maken Een schip moet gemaakt worden. De maritiem ingenieur moet al bij het ontwerp op de hoogte zijn van verschillende pro­ductietechnieken. Ook de economische aspecten van de productie van een maritiem object vallen binnen dit thema.

  Om bovenstaande thema’s onder de knie te krijgen, krijg je veel exacte vakken. Wiskunde en natuurkunde zijn absoluut noodzakelijk. Met medestudenten werk je samen aan een projectopdracht en zet je de kennis en vaardigheden uit de thema’s in om een maritiem tech­nisch probleem op te lossen. Daarnaast ontwikkel je binnen de projecten communicatie-, onderzoeks- en projectvaar­digheden. In het propedeusejaar oriënteer je je breed op het vakgebied. Tijdens de projectopdrachten ga je in het eerste jaar al oriënteren op je toekomstige beroep.

  Na het eerste jaar

  Vanaf jaar twee ga je dieper in op de vier thema’s. Ook ga je in het kader van Project Werfbedrijf voor een periode van vier weken ‘staal ruiken’, oftewel: meelopen op de werf en de scheepsbouw van dichtbij ervaren. In het derde jaar loop je een half jaar stage in de maritieme sector, waarmee je verder oriënteert op je toekomstige beroep. In het vierde jaar volg je een minor om jezelf verder te specialiseren of te verbreden. In de tweede helft van het vierde jaar doe je een afstudeeronderzoek binnen een bedrijf.

  Werkvormen

  Je krijgt tijdens je studie te maken met een afwisselende mix van werkvormen. Omdat we een theoretische achtergrond belangrijk vinden, krijg je veel colleges. Die worden afgewisseld met practica, workhops en projecten. Tijdens de practica en projecten oefen je je vaardigheden. Hiervan maak je verslagen en geef je presentaties.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar loop je een half jaar stage in de maritieme sector, waarmee je verder kan oriënteren op je toekomstig beroep.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Bij deze minor houd je je bezig met het ontwerpen van jachten en kleine schepen.

  In de minor 'Waterworld: The Energy Transition at Sea' word je opgeleid tot de offshore engineer van de toekomst. Je legt samen met een team ingenieurs de grondvesten voor het ontwerp voor het duurzame productieplatform. Je onderzoekt de drie hoofdaspecten van dit project: energieopwekking, energieconversie en transport naar land.

  Bekijk de video van de minor

   Wat vinden de studenten van de minor?

   

  Studente Nina Beekmann werd smoorverliefd op duurzaamheid dankzij deze minor

  Bekijk het verhaal van Nina

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  De afstudeerstage in het vierde jaar duurt vijf maanden. Het gaat dan om een opdracht uit het bedrijfsleven. Je sluit de afstudeerperiode af met een afstudeeronderzoek naar een maritiem probleem uit het bedrijfsleven.

  Een mooi voorbeeld van een afstudeeronderzoek bij Maritieme Techniek is het onderzoek van oud-student Jesse de Ridder. Hij heeft met zijn afstudeeronderzoek naar een alternatieve duurzame brandstof voor de scheepvaart de Bachelor-Award 2021 gewonnen!

  Internationale mogelijkheden

  Voor studenten van de opleiding Maritieme Techniek is het mogelijk om een van de stageperiodes bij een bedrijf in het buitenland te doen. Ook is het mogelijk om een periode in het buitenland te studeren aan één van onze partnerhogescholen. Daarnaast worden internationale studiereizen georganiseerd.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Als je bent afgestudeerd, mag je jezelf maritiem ingenieur noemen. Daarmee kun je alle kanten op: van kantoor tot scheepswerf. Maritiem ingenieurs houden zich bezig met het ontwerpen, berekenen, tekenen, produceren, ontwikkelen, testen en onderhouden van allerlei drijvende constructies. Veel maritiem ingenieurs gaan eerst aan de slag aan de vervaardigingskant (voorontwerp, engineering, productie en onderhoud). Een deel ontwikkelt zich daarna in de richting van (project)manage­ment of een commerciële functie bij bedrijven in de maritieme sector.

  Doorstuderen

  Na afronding van je opleiding heb je een internationaal erkende bachelordegree. Daarna kun je een masteropleiding gaan volgen, waaronder de MSc. Marine Technology en MSc. Offshore & Dredging Engineering aan de TU Delft.

  Je zou ook een hbo-master kunnen volgen, zoals de Master Shipping & Transport van Hogeschool Rotterdam.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties