Ga direct naar de content

Werktuigbouwkunde voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

In het dagelijks leven kom je overal producten tegen waar een werktuigbouwkundig ingenieur in het ontwerp- en productieproces bij betrokken is geweest. Bijvoorbeeld robots, auto’s en graafmachines.

Je bent gefascineerd door techniek. Je wilt weten hoe machines in elkaar zitten en je wilt nieuwe dingen maken of bestaande dingen verbeteren, bijvoorbeeld omdat milieueisen zijn veranderd. Je lost een technisch probleem creatief op, werkt graag achter de computer en vindt het prettig samen te werken met anderen.  Werktuigbouwkunde is een heel breed vakgebied waarbinnen je onder andere als ontwerper van producten en machines of leidinggevende van een ontwerpteam aan de slag kunt. Naast alledaagse producten werkt een werktuigbouwkundige ook aan olieboorplatforms, hijskranen, scheepsmotoren, turbines voor de elektriciteitscentrales en de machines voor de productie van microchips. De variëteit geeft al aan dat het gaat om machines die met brute kracht een brugdeel op zijn plaats hijsen of juist om machines die met uiterste precisie een onderdeel kunnen bewerken. Werktuigbouwkundigen zijn verder actief als afdelingsleider, projectleider of technisch adviseur. Als werktuigbouwkundige spreek je de taal van andere technici binnen het bedrijf en communiceer je afhankelijk van je functie met klanten, leveranciers, monteurs, planners, inkopers, regelgever en directie.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Werktuigbouwkunde voltijd

  Docent Jos van Kempen

  Over goed plannen

  Tweedejaars student Said

  "Werktuigbouwkunde is een brede opleiding"

  Cagla houdt van rekenen

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk
  Like
  Studenttevredenheid
  Deze opleiding 3.7 gemiddeld, 158 respondenten
   
   
   
   
   
  Landelijk 3.9 gemiddeld, 2238 respondenten
  Aantal 1e jaars
  Aantal eerstejaars
  Deze opleiding 138
  Landelijk 122
  Contacttijd 1e jaar
  Contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 12-18
  Landelijk 18-24
  Doorstroom 2e jaar
  Doorstroom naar het tweede jaar
  Deze opleiding 53%
  Landelijk 59%
  Diploma
  Diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding
  Deze opleiding 33%
  Hbo-bachelor of hoger 43%
  Landelijk
  39%
  48%
  Doorstuderen
  Doorstuderen
  Deze opleiding 19%
  Landelijk 18%
  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  3%

  Werkloos

  94%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  De opleiding Werktuigbouwkunde aan Hogeschool Rotterdam kiest voor een brede vorming gericht op drie beroepsdomeinen, te weten:

  1. Constructief Ontwerpen (offshore en machinebouw): Hoe zorg je dat een brug stevig blijft rusten op zijn pijlers? Welk materiaal en welke vorm kies je voor het ontwerp van je constructie?
  2. Mechatronica: Hoe ontwikkel je met behulp van mechanische technieken, elektrotechniek en ICT machines die zware, gevaarlijke en complexe klussen kunnen klaren in fabrieken, ziekenhuizen of de agrarische sector?
  3. Energie (warme werktuigbouwkunde): Wil je weten hoe een dieselmotor of een gasturbine werkt? Ben jij diegene die miljoenen huishoudens van energie voorziet?

  De leergebieden (competenties) van Werktuigbouwkunde verwijzen naar de levenscyclus van een product: analyseren, ontwerpen, realiseren en beheren. Daarnaast zijn er nog de algemene competenties als managen, adviseren, onderzoeken en professionaliseren.

  In het propedeusejaar heb je de kans om je breed te oriënteren op het vakgebied. Je krijgt onder meer cursussen wiskunde, stromingsleer en dimensioneren van constructies, trainingen technisch tekenen en Engels. Je leert hoe je technische projecten moet organiseren om tot een gewenst eindproduct te komen. Een projectopdracht is bijvoorbeeld het ontwerpen van een robot. Via excursies en praktijkopdrachten ga je je in het eerste jaar al oriënteren op de beroepen.

  Na het eerste jaar

  De hoofdfase bestaat uit jaar twee, drie en vier waarin je verschillende cursussen, trainingen en projecten doet. De beroepspraktijk en de eigen invulling zijn belangrijk in deze fase. De stage is bij uitstek geschikt om je verder te oriënteren op de beroepspraktijk. Afhankelijk van je ervaring gedurende de stage en je persoonlijke wensen kun je zelf accenten aanbrengen in de hoofdfase. Aan het eind van de studie wordt een afstudeeropdracht uitgevoerd in een bedrijf.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar ben je gedurende een langere tijd werkzaam in een professionele organisatie, waar je op een betrekkelijk zelfstandige wijze werkzaamheden uitvoert en aan je stageopdracht werkt.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Nadia Mouaden haar derdejaars stage bij Smit Nederland BV ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Offshore & Constructions

  De minor richt zich op het werktuigbouwkundig ontwerp van deze installaties en constructies. Naast het aanleren van algemene kennis van constructieve aspecten worden ontwerpvaardigheden aangescherpt en toegepast. Naast de statische belastingen hebben de dynamische belastingen door wind en golven grote invloed op het ontwerp. De minor besteedt aandacht aan het ontwerpen van constructies die aan deze belastingen onderhevig zijn.

  Verdiepende minors

  • Minor Processtechnologie & Energietransitie
  • Minor Mechatronica

  Verbredende minors

  • Minor Innovation Engineering and Design
  • Minor International Business and Career
  • Minor International Management & Consultancy
  • Minor Management of Technology

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Aan het eind van de opleiding wordt een afstudeeropdracht uitgevoerd in een bedrijf. Het gaat hierbij om een samenhangende en complexe opdracht die je zelfstandig uitvoert.

  Internationale mogelijkheden

  Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  Als werktuigbouwkundig ingenieur ben je breed inzetbaar. Je bedenkt, ontwerpt en realiseert nieuwe producten en processen, maar verbetert en optimaliseert ook bestaande technieken.

  Veel functies staan voor je open op het gebied van ontwerpen, berekenen, tekenen, produceren, testen en onderhouden van eenvoudige, alledaagse, producten tot zeer ingewikkelde, unieke, offshore installaties.

  Je werkt met uiteenlopende producten zoals: magnetron, 3D-freesmachine, 3D-printer, pompinstallatie, olieboorplatform, hijskraan, turbine voor een elektriciteitscentrale, machine voor de productie van microchips, en vele andere.

  Bekijk een aantal beroepen

  Erik de Jong is Construction Engineer bij IHC Merwede. In de film hieronder ervaar je één van Eriks werkdagen.

  Doorstuderen

  Studenten Werktuigbouwkunde kunnen doorstuderen aan de TU om zich verder in het vakgebied te verdiepen. Veel studenten verbreden echter hun kennis en gaan bedrijfskunde of management doen omdat je als werktuigbouwkundige vaak in een leidinggevende positie terecht komt. 

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2016

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.