Menu English

Werktuigbouwkunde voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd en duaal

 • Taal

  Nederlands

Als werktuigbouwkundige kom je met oplossingen om processen, apparaten en instrumenten te verbeteren. Je bent een onmisbare schakel tussen technologische ontwikkelingen en de maatschappij!

Werktuigbouwkundig ingenieurs zijn betrokken bij de ontwikkeling van een breed scala aan producten, zoals windmolens, melkrobots, hijskranen, ziekenhuisapparatuur, energiesystemen, warmtepompen, achtbanen en scooters. Dit vakgebied vereist een brede kennis en vaardigheden, omdat werktuigbouwkundigen zich bezighouden met ontwerpen, verbeteren en produceren in verschillende technische bedrijven en processen. Het is belangrijk om goed samen te werken met andere vakgebieden om tot het beste ontwerp te komen.

Als werktuigbouwkundig ingenieur ben je gefascineerd door techniek en wil je weten hoe dingen werken. Je wilt nieuwe machines maken of bestaande machines verbeteren, vooral nu duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Creatieve probleemoplossing en samenwerking zijn belangrijke aspecten van dit vakgebied. Werktuigbouwkunde biedt verschillende carrièremogelijkheden, zoals ontwerper van producten en machines, leidinggevende van een ontwerpteam, afdelingsleider, projectleider, technisch adviseur of inspecteur.

Werktuigbouwkundigen werken niet alleen aan alledaagse producten, maar ook aan complexe machines zoals olieboorplatforms, scheepsmotoren en turbines voor elektriciteitscentrales, en machines voor de productie van microchips. Deze variatie vereist verschillende vaardigheden, van het werken met brute kracht om brugdelen op hun plaats te hijsen tot uiterste precisie om kleine onderdelen te bewerken.

Als werktuigbouwkundige spreek je de taal van andere technici binnen het bedrijf en communiceer je, afhankelijk van je functie, met klanten, leveranciers, monteurs, planners, inkopers, regelgevers en directie. Werktuigbouwkunde is een uitdagend en dynamisch vakgebied dat bijdraagt aan de ontwikkeling van verschillende technologische producten en processen.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Werktuigbouwkunde

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (14 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

2%

Werkloos

91%

Werk op niveau

Meekijken met de studenten?

Volg onze studenten via Instagram

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

De opleiding Werktuigbouwkunde aan Hogeschool Rotterdam kiest voor een brede vorming gericht op drie beroepsdomeinen, te weten:

 1. Constructief Ontwerpen (offshore en machinebouw): Hoe zorg je dat een brug stevig blijft rusten op zijn pijlers? Welk materiaal en welke vorm kies je voor het ontwerp van je constructie?
 2. Mechatronica: Hoe ontwikkel je met behulp van mechanische technieken, elektrotechniek en ICT machines die zware, gevaarlijke en complexe klussen kunnen klaren in fabrieken, ziekenhuizen of de agrarische sector?
 3. Energie (warme werktuigbouwkunde): Wil je weten hoe een dieselmotor of een gasturbine werkt? Ben jij diegene die miljoenen huishoudens van energie voorziet?

De leergebieden (competenties) van Werktuigbouwkunde verwijzen naar de levenscyclus van een product: analyseren, ontwerpen, realiseren en beheren. Daarnaast zijn er nog de algemene competenties als managen, adviseren, onderzoeken en professionaliseren.

In het propedeusejaar heb je de kans om je breed te oriënteren op het vakgebied. Je krijgt onder meer cursussen wiskunde, stromingsleer en dimensioneren van constructies, trainingen technisch tekenen en Engels. Je leert hoe je technische projecten moet organiseren om tot een gewenst eindproduct te komen. Een projectopdracht is bijvoorbeeld het ontwerpen van een robot. Via excursies en praktijkopdrachten ga je je in het eerste jaar al oriënteren op de beroepen.

Na het eerste jaar

De hoofdfase bestaat uit jaar twee, drie en vier waarin je verschillende cursussen, trainingen en projecten doet. De beroepspraktijk en de eigen invulling zijn belangrijk in deze fase. De stage is bij uitstek geschikt om je verder te oriënteren op de beroepspraktijk. Afhankelijk van je ervaring gedurende de stage en je persoonlijke wensen kun je zelf accenten aanbrengen in de hoofdfase. Aan het eind van de studie wordt een afstudeeropdracht uitgevoerd in een bedrijf.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

In het derde jaar ben je gedurende een langere tijd werkzaam in een professionele organisatie, waar je op een betrekkelijk zelfstandige wijze werkzaamheden uitvoert en aan je stageopdracht werkt.

Bekijk in onderstaand filmpje hoe Nadia Mouaden haar derdejaars stage bij Smit Nederland BV ervaart.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

De minor richt zich op het werktuigbouwkundig ontwerp van deze installaties en constructies. Naast het aanleren van algemene kennis van constructieve aspecten worden ontwerpvaardigheden aangescherpt en toegepast. Naast de statische belastingen hebben de dynamische belastingen door wind en golven grote invloed op het ontwerp. De minor besteedt aandacht aan het ontwerpen van constructies die aan deze belastingen onderhevig zijn.

 • Minor Processtechnologie & Energietransitie
 • Minor Mechatronica
 • Minor Innovation Engineering and Design
 • Minor International Business and Career
 • Minor International Management & Consultancy
 • Minor Management of Technology

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

Aan het eind van de opleiding wordt een afstudeeropdracht uitgevoerd in een bedrijf. Het gaat hierbij om een samenhangende en complexe opdracht die je zelfstandig uitvoert.

Internationale mogelijkheden

Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding


NB. Het werken in projecten valt ook onder "Praktijk".

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepsbeeld

Als werktuigbouwkundig ingenieur ben je breed inzetbaar. Je bedenkt, ontwerpt en realiseert nieuwe producten en processen, maar verbetert en optimaliseert ook bestaande technieken. Veel functies staan voor je open op het gebied van ontwerpen, berekenen, tekenen, produceren, testen en onderhouden van eenvoudige, alledaagse producten tot zeer ingewikkelde, unieke installaties. Je werkt met uiteenlopende producten zoals een magnetron, 3D-freesmachine, 3D-printer, pompinstallatie, olieboorplatform, hijskraan, turbines, elektriciteitscentrale en microchips.

Erik de Jong is Construction Engineer bij IHC Merwede. In de film hieronder ervaar je één van Eriks werkdagen.

Beroepen

Je kunt onder andere aan de slag in de volgende beroepen:

De constructeur ontwerpt machines en gereedschappen en begeleidt de ontwikkeling van deze machines en gereedschappen. Voorbeelden van werkzaamheden: je maakt met speciale computerprogramma's (bijvoorbeeld CAD) constructieve ontwerpen, je begeleidt de uitvoering van een project, kiest materialen uit, berekent de kosten en de sterkte en stabiliteit van machines, gereedschappen en toegepaste materialen. Je geeft aanwijzingen aan tekenaars die ontwerpen verder uitwerken, test machines en gereedschappen uit en overlegt met tekenaars en opdrachtgevers.

Als werktuigbouwkundig ingenieur ben je breed inzetbaar. Je bedenkt, ontwerpt en realiseert nieuwe producten en processen, maar verbetert en optimaliseert ook bestaande technieken. Veel functies staan voor je open op het gebied van ontwerpen, berekenen, tekenen, produceren, testen en onderhouden van eenvoudige, alledaagse, producten tot zeer ingewikkelde, unieke, offshore installaties. Je werkt met uiteenlopende producten zoals: magnetron, 3D-freesmachine, 3D-printer, pompinstallatie, olieboorplatform, hijskraan, turbine voor een elektriciteitscentrale, machine voor de productie van microchips, en vele andere.

Onderhoud en levensduur van een product spelen een steeds grotere rol in het kader van duurzaamheid en lifecycle-oplossingen. Als onderhoudsspecialist ben je betrokken bij het opstellen van onderhoudsprocedures, het oplossen van onderhoudsproblemen, het evalueren en optimaliseren van onderhoudsschema's, het meedenken met de ontwerper zodat in het ontwerpproces al rekening gehouden wordt met onderhoudswensen en onderhoudservaringen ('onderhoudsvriendelijke producten' en realisatie langere levensduur van het product).

Je geeft leiding aan, coördineert en bewaakt werktuigbouwkundige projecten. Als projectleider verzorg je de dagelijkse leiding van een project. Je bent verantwoordelijk voor de inhoud, het budget en de planning. Een dagelijks terugkerende uitdaging om bij elke beslissing de balans hiertussen in evenwicht te houden. Hoe zorg ik dat ik op tijd, met winst, een kwalitatief goed product aflever?

Op basis van de offerte van een aangenomen project of contract bereid je de werkzaamheden voor, waarbij je rekening houdt met de specificaties en regelgeving. In overleg met afdelingen stel je materiaallijsten en contracten op voor toeleveranciers en onderaannemers. Je maakt een werkbegroting op en een technisch dossier. Je coördineert welke mensen, met welke materialen en machines, volgens strakke planning de opdracht uitvoeren. Daarbij werk je conform wettelijke richtlijnen en procedures.

Doorstuderen

Studenten Werktuigbouwkunde kunnen doorstuderen aan de TU om zich verder in het vakgebied te verdiepen. Veel studenten verbreden echter hun kennis en gaan bedrijfskunde of management doen omdat je als werktuigbouwkundige vaak in een leidinggevende positie terecht komt. 

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen