Menu Zoeken English

Industrieel Product Ontwerpen voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Bij de opleiding Industrieel Product Ontwerpen leer je hoe je een idee moet uitontwikkelen tot een product dat werkt, bruikbaar, maakbaar en betaalbaar is.

Wij vinden dat je goede producten alleen kunt ontwerpen door heel veel te maken en te experimenteren. Zo ga je steeds beter begrijpen wat wel werkt in je ontwerp en wat niet. Bij Industrieel Product Ontwerpen houden we vooral van producten die echt iets toevoegen aan de wereld. Slimme medische instrumenten bijvoorbeeld. Of producten die heel goed te recyclen zijn. Of die kinderen helpen meer te bewegen. Om zulke producten te kunnen maken en te testen hebben we in onze ontwerpstudio en werkplaatsen 3D printers, een lasersnijder, gereedschap, elektronische ontwikkelkits (Arduino) en voorbeeldproducten om inspiratie uit op te doen.

Je kunt daarnaast ook terecht bij de labs van onze collega opleidingen: Elektrotechniek, Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie, Creative Media and Game Technologies, etcetera. Ontwerpend en experimenterend leren dus. Dat doe je bij ons niet alleen in de projecten (bijna altijd voor echte opdrachtgevers), maar ook in de kennisvakken. Je leert bijvoorbeeld rekenen aan constructies door eerst een testje te doen met PVC-buis en een weegschaal, de resultaten na te rekenen in de computer en er vervolgens een controleberekening met de hand op los te laten.

Bij IPO Rotterdam zit bijna alles bij elkaar op een gang, zodat je docenten ook buiten de lessen makkelijk kunt spreken. We hebben een eigen ontwerpstudio met alle jaren door elkaar, eigen leslokalen en een docentenkamer waar je altijd mag binnenlopen. Onze studenten zijn daardoor erg tevreden over de sfeer binnen de opleiding en de kleinschaligheid.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Industrieel Product Ontwerpen voltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar is bedoeld om je te oriënteren op de opleiding en het beroep. Je gaat vanaf de eerste week meteen aan de slag met praktijkgerichte ontwerpprojecten in een groep. Je bent praktisch en praktijkgericht bezig met schetsen, onderzoeken, tekenen, modelbouw, overleg met opdrachtgevers, informatie verzamelen van leveranciers en presenteren van resultaten. Ook theoretische cursussen bouwen we op vanuit problemen in de praktijk.

  Na het eerste jaar

  De opbouw van het tweede jaar is vergelijkbaar met die van het eerste jaar. Je bereidt je voor op je stage van een semester in het begin van je derde jaar. In de tweede helft van het derde jaar volg je vakken en een multidisciplinair project waarin je je verder verdiept en specialiseert. Het vierde jaar bestaat uit een minor van een semester die je kunt volgen binnen Hogeschool Rotterdam of daarbuiten. Je rondt je studie af met een afstudeerstage bij een bedrijf, waarna je in het afstudeerassessment aantoont dat je over alle competenties beschikt.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In je derde jaar kies je, op basis van je voorkeur en na overleg met je studieloopbaancoach, een geschikte praktijkstage van een half jaar uit.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minor geeft een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Minor Innovation, Engineering and Design

  In deze minor leer je technieken en methodieken te gebruiken om duurzame innovatieve oplossingen voor een product materialisatie te genereren. Projecten zijn voor echte bedrijven. Naast productengineering ben je bezig met het managen van een project, de communicatie met de opdrachtgever en onderzoek naar duurzame materialen, productietechnieken en ontwerpmethodieken.

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde jaar kies je samen met je studieloopbaancoach een afstudeerproject. Het project voer je uit binnen een bedrijf en duurt een half jaar.

  Internationale mogelijkheden

  Vanaf het tweede jaar kom je in onze eigen projecten, of in workshops bij hogescholen in het buitenland, in contact met internationale studenten en opdrachtgevers. We werken onder meer samen met universiteiten en Hogescholen in Sjanghai (China), Kortrijk (België) en Helsinki (Finland). Het is mogelijk om in het buitenland stage te lopen of minorprogramma’s te volgen.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Binnen de opleiding IPO is er voor alle studenten ruimte om te excelleren, bijvoorbeeld binnen de projecten.

  In overleg met de honoursdocenten wordt een individueel honoursleerplan samengesteld dat aansluit bij je ontwikkelbehoefte.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

   

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  28 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  De opleiding Industrieel Product Ontwerpen biedt diverse mogelijkheden. Als industrieel product ontwerper kun je in bijvoorbeeld ontwerpbureaus of productiebedrijven voor verschillende beroepsrollen kiezen zoals ontwerpprojectmanager, product engineer, onderzoeker of tester (research & development).

  Als product engineer ga je gebruik maken van je geleerde kennis op het gebied van materialen en productietechnieken bij het ontwerpen van verschillende producten. Je bedenkt duurzame en technisch slimme productoplossingen. Naast je technische kennis zijn communicatieve vaardigheden erg belangrijk. Je werkt namelijk veel samen met mensen met een andere opleiding. In de bedrijven die consumentenproducten produceren werken in de productie bijvoorbeeld technici als werktuigbouwkundigen. Op kantoor werken weer mensen met een bedrijfskundige of marketingopleiding. Of het goed gebruikt wordt bespreek je weer met de gebruiker. Je oplossingen zal je bijna altijd met al deze mensen een keer bespreken.

  Beroepen

  Product engineer

  Als product engineer bij een productiebedrijf of ontwerpbureau ben je vooral bezig met het uitwerken van een productontwerp tot een productieklaar product. Hier zet je je ontwerpvaardigheden in om slimme, technische oplossingen te bedenken en uit te werken.

  Productontwerper

  Als productontwerper bij een productiebedrijf of een ontwerpbureau ben je vooral bezig met het ontwerpen van producten van analyse tot en met prototype. In dit beroep zet je je ontwerpvaardigheden in (denk hierbij aan creatief vermogen, visualiseren en prototyping) om tot een goed, technisch uitgewerkt, productontwerp te komen.

  Zelfstandig ondernemer

  Je kunt er na je studie voor kiezen om zelfstandig aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een eigen product of het starten van een eigen ontwerpbureau.

  Doorstuderen

  Na het afronden van de bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen kun je doorstromen naar verschillende technische universiteiten. Je moet daarvoor vrijwel altijd een schakeljaar of -semester volgen bij de universiteit waar je wilt doorstuderen. De master Productontwikkeling aan de Universiteit van Antwerpen biedt een directe aansluiting.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2019

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen