Ga direct naar de content

Vormgeving voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Je kiest een van negen vakstudies: Advertising, Animatie, Audiovisueel ontwerpen, Grafisch ontwerpen (ook Engels), Illustratie, Ruimtelijk ontwerpen, Lifestyle (ook Engels), Mode en Product Design.

Je volgt de opleiding aan de Willem de Kooning Academie. Het onderwijs aan de academie is zó ingericht dat je de benodigde ‘competenties’ verwerft die je voor je toekomstige beroep nodig hebt, zoals houding, kennis, kunde en vaardigheden. De competenties waartoe wij opleiden zijn afgeleid van landelijke en internationale afspraken, en toegespitst op onze eigen onderwijsvisie. Voor Nederland heeft de Vereniging Hogescholen, in overleg met de kunstacademies, de competenties voor de verschillende vakgebieden vastgesteld. Ze sluiten aan bij wat in de beroepspraktijk van startende autonome kunstenaars, vormgevers en docenten wordt verwacht – in Nederland en daarbuiten.

Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Vormgeving voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk
  Like
  Studenttevredenheid
  Deze opleiding 3.9 gemiddeld, 507 respondenten
   
   
   
   
   
  Landelijk 3.9 gemiddeld, 2473 respondenten
  Aantal 1e jaars
  Aantal eerstejaars
  Deze opleiding 355
  Landelijk 141
  Contacttijd 1e jaar
  Contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 12-18
  Landelijk 18-24
  Doorstroom 2e jaar
  Doorstroom naar het tweede jaar
  Deze opleiding 78%
  Landelijk 77%
  Diploma
  Diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding
  Deze opleiding 60%
  Hbo-bachelor of hoger 65%
  Landelijk
  53%
  61%
  Doorstuderen
  Doorstuderen
  Deze opleiding 7%
  Landelijk 8%

  Toelichting van de opleiding

  De opleiding heeft meerdere uitstroomprofielen, waardoor groepen overzichtelijk zijn. Buiten de contacttijd in lesuren werken studenten ook in stations waar zij met zelfgestuurd begeleiding hun concepten uitwerken.

  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  4%

  Werkloos

  67%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Leerlijnen

  De opleiding bachelor Vormgeving wordt gegeven aan de Willem de Kooning Academie, één van de instituten van Hogeschool Rotterdam, en werkt met drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

  De kennisgestuurde leerlijn (of vakstudie) domineert de eerste anderhalf jaar van je studieprogramma. Na een competentie-assessment in het zesde kwartaal, neemt het aandeel praktijkgestuurde leerlijn (of practices) vervolgens sterk toe. Na een tweede competentieassesment kun je beginnen aan je minor en afstudeerprofiel.

  Vakstudie

  Het onderwijs van je vakstudie of major vindt grotendeels plaats in de eerste drie jaar. Steeds hou je de actuele beroepspraktijk in je achterhoofd. Je werkt projectmatig en cross-disciplinair, en krijgt zo iets mee van verschillende vakstudies.

  De Willem de Kooning Academie biedt binnen de opleiding Vormgeving onderstaande vakstudies aan. Je kiest direct in het eerste studiejaar voor één van deze vakstudies.

  Domeinstudie en afstudeerprofielen

  De domeinstudie is samengesteld uit een verzameling belangrijke thema's en vraagstukken uit de beroepspraktijk van zowel kunstenaars, ontwerpers als docenten. Deze vraagstukken vind je vervolgens terug in onze drie afstudeerprofielen:

  Autonomous Practices

  In het profiel van Autonomous Practices staan de artistieke ambitie en expressiemogelijkheden van de (individuele) kunstenaar, docent of ontwerper centraal. Hij/zij stelt zichzelf opdrachten vanuit een persoonlijke visie op de wereld en menszijn, geeft vorm aan deze visie en zoekt vervolgens zijn/haar atelier- of studiopraktijk een markt voor het onafhankelijk ontwikkelde product of dienst.

  Social Practices

  Binnen de Social Practices wordt artisticiteit gebruikt om individuen of groepen in de samenleving bewust te maken, iets te leren, een identiteit te geven. Kortom: om mensen krachtiger te maken in hun relatie tot hun omgeving. Het engagement van de kunstenaar, docent of ontwerper speelt een belangrijker rol dan de autonome expressiviteit. De omgang met beeld en vormgeving leert betrokkenen om hun wereld opnieuw te zien en daar een oorspronkelijke plek voor zichzelf in te nemen.

  Commercial Practices

  Artisticiteit en een oorspronkelijke kijk op de werkelijkheid worden binnen de Commercial Practices benut om het verkeer van gedachten en goederen tussen verschillende partijen te bevorderen. Marketing en commerciële principes gaan gepaard met conceptontwikkeling en beeldend vermogen gericht op het bereiken van een groot publiek. De opdrachtsituatie, dan wel de kansen om grootschalige producties te realiseren voor een groot publiek, zijn bepalend voor het te realiseren beeld of de dienst.

  Het eerste jaar

  Je begint direct met je major. Het onderwijs van de majors vindt plaats in de eerste drie jaar. Steeds houd je de actuele beroepspraktijk in het achterhoofd. Je werkt projectmatig en cross-disciplinair, en krijgt zo inzichten in de verschillende disciplines binnen Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving.

  Alle onderwijsprogramma's worden opgebouwd uit kwartaalprojecten, aangevuld met algemene theorie, keuzevakken en studieloopbaancoaching (SLC). Ieder kwartaal bestaat uit tien lesweken, waarvan de laatste twee kunnen worden ingezet voor beoordelingen. Daarnaast is de opleiding ingedeeld in drie fasen die elk worden afgesloten met een assessment dat toegang geeft tot de volgende studiefase.

  In de eerste fase staan Beroep en Concept centraal. Deze fase duurt van kwartaal een tot en met zes.

  In het eerste jaar ga je gedurende vier kwartalen met vier verschillende thema's aan het werk.

  Na het eerste jaar

  De hoofdfase is al in semester 2 begonnen. Dus daarmee ben je al min of meer vertrouwd. Ben je tweedejaarsstudent dan is op dit moment van je studie de verdeling tussen kennis-, praktijk- en studentgestuurd onderwijs heel evenwichtig. Het tweede jaar, de semesters 3 en 4, staat in het teken van het leggen van een verdiepend fundament voor het beroep, dat je hebt gekozen.

  Ben je derdejaarsstudent, dan specialiseer je je vanaf nu verder. Je gaat dit jaar op stage of eventueel op uitwisseling. Je kiest je stage en uitwisseling vanuit een focus op de major en onderzoekt de mogelijkheden voor een minor, die in het vierde jaar zorgt voor een verbreding of verdieping ten opzichte van de major. De nadruk ligt in het 5e semester op de praktijkgestuurde leerlijn. Dit geldt uiteraard ook voor het 6e semester, waarin je op stage gaat en wordt ondergedompeld in de beroepspraktijk.

  Keuze en begeleiding

  Tijdens je studie stellen wij je in staat jouw persoonlijke ontwikkeling en interesses zo goed mogelijk te ontplooien. Binnen jouw lesprogramma, kun je keuzes maken in werkvorm, soort opdracht die past bij jouw leerstijlen en eigen talentontwikkeling. Het proces kan dus voor iedereen anders zijn, maar de eindkwalificaties zijn steeds gelijk.

  Je volgt theorielessen met een naar niveau gedifferentieerd aanbod en neemt deel aan keuzeonderwijs. Belangrijk is dat je niet alleen een opleiding (bijv. Vormgeving) en major (bijv. Advertising) kiest, maar ook een beroepsrol en -context met een daarbij passende stage en minor.

  Daarnaast kun je deelnemen aan een honoursprogramma en je eigen profiel verder invullen door te kiezen voor een uitwisseling met een buitenlandse academie of universiteit. Zo heb je de mogelijkheid om het onderwijsprogramma aan te passen aan jouw eigen voorkeuren en talentontwikkeling.

  Aan de academie word je begeleid door een studieloopbaancoach. Deze coach houdt jouw studievoortgang in de gaten en begeleidt je bij het maken van individuele studiekeuzes; hij/zij helpt je zo voorbereiden op een leven als professional. Samen maken jullie duidelijke afspraken over jouw keuzes en te volgen studieroute.

  Stage lopen

  Tijdens de opleiding word je in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de beroepspraktijk. Tijdens je (internationale) stage leer je om zelfstandig en in teamverband te werken, kijk je over de grenzen van je discipline en heb je contact met mensen uit de beroepspraktijk. Zo leer je wat je later moet kunnen: conceptueel denken, ideeën praktisch uitvoeren en denkbeelden overdragen.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

  Bekijk de minors

  Student van een andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Je studeert af binnen een afstudeerprofiel. De keuze daarvoor heb je voorafgaand aan de keuze voor je minor gemaakt. Binnen het gekozen profiel kies je voor een specifiek vraagstuk. Je studeert af binnen hetzelfde profiel en hetzelfde vraagstuk als de minor. Maar waar de minor in het teken staat van verdieping (het verwerven van nieuwe zienswijzen en het leren werken met nieuwe methoden) laat je bij het afstuderen zien in staat te zijn die zienswijzen en technieken zelfstandig toe te passen in een complex praktijkvraagstuk. Je werkt zelfstandig (en wordt individueel beoordeeld), maar wellicht werk je ook in teamverband.

  Binnen de Willem de Kooning Academie werk je in je minor en afstuderen altijd gekoppeld aan vraagstukken uit de beroepspraktijk met een externe opdrachtgever. Binnen het afstudeerprofiel Autonomous Practices zijn de opdrachten vaak vanuit jezelf gegenereerd en wordt toegewerkt naar publicatie/presentatie voor een extern podium. Bij de Social en Commercial Practices wordt in de meeste gevallen vanuit een externe opdrachtsituatie gewerkt.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Arts (BA) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Na het afronden van je opleiding kun je voor jezelf beginnen of bij een bedrijf of instelling gaan werken in het verlengde van je gekozen studierichting.

  Voorbeelden van beroepen per vakstudie:

  • Advertising: advertiser, conceptontwikkelaar, art director, copywriter, creatief strateeg
  • Grafisch ontwerpen: grafisch ontwerper
  • Illustratie: illustrator, beeldmaker, visueel georiënteerde ontwerper
  • Mode: modeontwerper, dessinontwerper, forecaster, modejournalist, stylist
  • Lifestyle & Design: art director, branding expert, concept designer, trend implementator, setdresser, stylist, productontwikkelaar
  • Ruimtelijk ontwerpen: interieurontwerper, assistent-architect, ruimtelijk ontwerper, tentoonstellingsontwerper
  • Product Design: product designer
  • Animatie: animatieregisseur, 2D/3D-animator, motion designer
  • Audiovisueel ontwerpen: audiovisueel ontwerper, filmmaker, motion graphics designer, regisseur

  Doorstuderen

  Nadat je bent afgestudeerd aan de bacheloropleiding Vormgeving kun je een (internationale) master volgen op het gebied van kunst, design, kunsteducatie of curatorschap. Denk bijvoorbeeld aan de tweejarige, Engelstalige masters Media Design and Communication en Interior Architecture & Retail Design van het Piet Zwart Institute (onderdeel van de Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam) of aan een master van de Academie van Bouwkunst in Rotterdam.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2016

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.