Ga direct naar de content

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Docenten beeldende vakken geven les in tekenen, schilderen, handvaardigheid, textiel, CKV, beeldende vormgeving en algemene kunstvakken. Ook zijn zij vaardig op het gebied van digitale cultuur.

Als begeleider van buitenschoolse activiteiten ontwerpen zij educatieve programma's bij aangeboden thema's en voeren zij deze ter plekke uit.

De docentenopleiding werkt daartoe samen met Museum Boijmans van Beuningen, Villa Zebra, Witte de With, TENT, het Lyceum voor Beeldende Vormgeving en het Thorbecke Voortgezet Onderwijs.

Tijdens je studie ontwikkel je beeldende en artistieke kwaliteiten. Je werkt aan een eigen beeldtaal. Je ontwikkelt educatief (digitaal) materiaal, onderzoekt het werkgebied binnen en buiten Nederland en ontwikkelt projecten voor onder andere binnen- en buitenschoolse educatie en media- en kunstonderwijs. Daarnaast verwerf je didactische en onderwijskundige capaciteiten en theoretische inzichten. De beeldende vakken spelen een grote rol binnen de opleiding, evenals vakdidactiek, onderwijskunde en digitale media-educatie.

Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure.

Studie in Cijfers

Meer info: studiekeuze123.nl Publicatiedatum 12-05-2016 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
student tevredenheid
Deze opleiding 3.7
Landelijk gemiddelde 3.9
aantal eerstejaars
Deze opleiding 25
Landelijk gemiddelde 29
ervaren contacttijd eerstejaars
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde 24-30
doorstroom naar tweede jaar
Deze opleiding 88%
Landelijk gemiddelde 77%
diploma binnen 5 jaar
Deze opleiding 52%
Landelijk gemiddelde 57%
doorstuderen
Deze opleiding 13%
Landelijk gemiddelde 16%
landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
Landelijk gemiddelde 58%

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
Leerlijnen

De opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving wordt gegeven aan de Willem de Kooning Academie, één van de instituten van Hogeschool Rotterdam, en werkt met drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

De kennisgestuurde leerlijn (of vakstudie) domineert de eerste anderhalf jaar van je studieprogramma. Na een competentie-assessment in het zesde kwartaal, neemt het aandeel praktijkgestuurde leerlijn (of domeinstudie) vervolgens sterk toe. Na een tweede competentieassesment kun je beginnen aan je minor en afstudeerprofiel.

Vakstudie

Het onderwijs van je vakstudie of major vindt grotendeels plaats in de eerste drie jaar. Steeds hou je de actuele beroepspraktijk in je achterhoofd. Je werkt projectmatig en cross-disciplinair, en krijgt zo iets mee van verschillende vakstudies.

Domeinstudie en afstudeerprofielen

De domeinstudie is samengesteld uit een verzameling belangrijke thema's en vraagstukken uit de beroepspraktijk van zowel kunstenaars, ontwerpers als docenten. Deze vraagstukken vind je vervolgens terug in onze drie afstudeerprofielen:

Autonomous Practices

In het profiel van Autonomous Practices staan de artistieke ambitie en expressiemogelijkheden van de (individuele) kunstenaar, docent of ontwerper centraal. Hij/zij stelt zichzelf opdrachten vanuit een persoonlijke visie op de wereld en menszijn, geeft vorm aan deze visie en zoekt vervolgens zijn/haar atelier- of studiopraktijk een markt voor het onafhankelijk ontwikkelde product of dienst.

Social Practices

Binnen de Social Practices wordt artisticiteit gebruikt om individuen of groepen in de samenleving bewust te maken, iets te leren, een identiteit te geven. Kortom: om mensen krachtiger te maken in hun relatie tot hun omgeving. Het engagement van de kunstenaar, docent of ontwerper speelt een belangrijker rol dan de autonome expressiviteit. De omgang met beeld en vormgeving leert betrokkenen om hun wereld opnieuw te zien en daar een oorspronkelijke plek voor zichzelf in te nemen.

Commercial Practices

Artisticiteit en een oorspronkelijke kijk op de werkelijkheid worden binnen de Commercial Practices benut om het verkeer van gedachten en goederen tussen verschillende partijen te bevorderen. Marketing en commerciële principes gaan gepaard met conceptontwikkeling en beeldend vermogen gericht op het bereiken van een groot publiek. De opdrachtsituatie, dan wel de kansen om grootschalige producties te realiseren voor een groot publiek, zijn bepalend voor het te realiseren beeld of de dienst.

Het eerste jaar

De propedeutische fase is bedoeld om je de basisvaardigheden van de kunst- en vormgevingsvakken aan te leren en om vast te stellen of je geschikt bent voor het kunstonderwijs (semester 1) én voor je gekozen studierichting (semester 2). Vanaf de propedeuse loop je ieder studiejaar een stage die je voorbereidt op je toekomstige werk op een school of een culturele instelling.

Na het eerste jaar

Er zijn jaarlijkse projectweken waarin cross-overs plaatsvinden met andere WdKA studierichtingen en de opleiding Docenten Muziek & Dans van Codarts. Daarnaast kun je op uitwisseling naar bijvoorbeeld Luzern, Helsinki en Baltimore. In het vierde jaar loop je je LIO stage (Leraar In Opleiding) en studeer je af. Je kunt na je studie verder studeren, bijvoorbeeld aan de Master Education in Arts/Kunsteducatie van het Piet Zwart Institute (PZI).

Keuze en begeleiding

Tijdens je studie stellen wij je in staat jouw persoonlijke ontwikkeling en interesses zo goed mogelijk te ontplooien. Binnen jouw lesprogramma, kun je keuzes maken in werkvorm, soort opdracht die past bij jouw leerstijlen en eigen talentontwikkeling. Het proces kan dus voor iedereen anders zijn, maar de eindkwalificaties zijn steeds gelijk.

Je volgt theorielessen met een naar niveau gedifferentieerd aanbod en neemt deel aan keuzeonderwijs. Belangrijk is dat je niet alleen een opleiding (bijv. Vormgeving) en major (bijv. Advertising) kiest, maar ook een beroepsrol en -context met een daarbij passende stage en minor.

Daarnaast kun je deelnemen aan een honoursprogramma en je eigen profiel verder invullen door te kiezen voor een uitwisseling met een buitenlandse academie of universiteit. Zo heb je de mogelijkheid om het onderwijsprogramma aan te passen aan jouw eigen voorkeuren en talentontwikkeling.

Aan de academie word je begeleid door een studieloopbaancoach. Deze coach houdt jouw studievoortgang in de gaten en begeleidt je bij het maken van individuele studiekeuzes; hij/zij helpt je zo voorbereiden op een leven als professional. Samen maken jullie duidelijke afspraken over jouw keuzes en te volgen studieroute.

Stage lopen

Tijdens de opleiding word je in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de beroepspraktijk. Tijdens je (internationale) stage leer je om zelfstandig en in teamverband te werken, kijk je over de grenzen van je discipline en heb je contact met mensen uit de beroepspraktijk. Zo leer je wat je later moet kunnen: conceptueel denken, ideeën praktisch uitvoeren en denkbeelden overdragen.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

Bekijk de minors

Student van een andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

In je afstudeerfase krijg je de kans om jezelf te laten zien als beeldend onderwijs ontwikkelaar van de toekomst. Je loopt stage waarin je de competenties van een beginnend docent/educator laat zien.

Je studeert af binnen een afstudeerprofiel. De keuze daarvoor heb je voorafgaand aan de keuze voor de minor gemaakt. Binnen het gekozen profiel kies je voor een specifiek vraagstuk. Je studeert af binnen hetzelfde profiel en hetzelfde vraagstuk als de minor. Maar waar de minor in het teken staat van verdieping (het verwerven van nieuwe zienswijzen en het leren werken met nieuwe methoden) laat je bij het afstuderen zien in staat te zijn die zienswijzen en technieken zelfstandig toe te passen in een complex praktijkvraagstuk. Je werkt zelfstandig (en wordt individueel beoordeeld), maar wellicht werk je ook in teamverband.

Binnen de WdKA werk je in je minor en afstuderen altijd gekoppeld aan vraagstukken uit de beroepspraktijk met een externe opdrachtgever. Binnen het afstudeerprofiel Autonomous Practices zijn de opdrachten vaak vanuit jezelf gegenereerd en wordt toegewerkt naar publicatie/presentatie voor een extern podium. Bij de Social en Commercial Practices wordt in de meeste gevallen vanuit een externe opdrachtsituatie gewerkt.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na je opleiding?
Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (BEd) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Als docent beeldende vakken geef je les in tekenen, schilderen, handvaardigheid, textiel, CKV, beeldende vormgeving en algemene kunstvakken. Ook ben je vaardig op het gebied van digitale cultuur. Als begeleider van buitenschoolse activiteiten ontwerp je educatieve programma's bij aangeboden thema's en voer je deze ter plekke uit. De opleiding werkt samen met Museum Boijmans van Beuningen, Villa Zebra, Witte de With, TENT, het Lyceum voor Beeldende Vormgeving en Thorbecke Voortgezet Onderwijs.

Doorstuderen

Nadat je bent afgestudeerd aan de bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving kun je een (internationale) master volgen op het gebied van kunst, design, kunsteducatie of curatorschap. Denk bijvoorbeeld aan de eenjarige, Engelstalige master Education in Arts van het Piet Zwart Institute (onderdeel van de Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam).

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2016

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.