Menu Zoeken English

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving deeltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Bachelor , ook beschikbaar in voltijd

 • Taal

  Nederlands

Docenten beeldende vakken geven les in tekenen, schilderen, handvaardigheid, textiel, CKV, beeldende vormgeving en algemene kunstvakken. Ook zijn zij vaardig op het gebied van digitale cultuur.

Als begeleider van buitenschoolse activiteiten ontwerpen zij educatieve programma's bij aangeboden thema's en voeren zij deze ter plekke uit.

De docentenopleiding werkt daartoe samen met Museum Boijmans van Beuningen, Villa Zebra, Witte de With, TENT, het Lyceum voor Beeldende Vormgeving en het Thorbecke Voortgezet Onderwijs.

Tijdens je studie ontwikkel je beeldende en artistieke kwaliteiten. Je werkt aan een eigen beeldtaal. Je ontwikkelt educatief (digitaal) materiaal, onderzoekt het werkgebied binnen en buiten Nederland en ontwikkelt projecten voor onder andere binnen- en buitenschoolse educatie en media- en kunstonderwijs. Daarnaast verwerf je didactische en onderwijskundige capaciteiten en theoretische inzichten. De beeldende vakken spelen een grote rol binnen de opleiding, evenals vakdidactiek, onderwijskunde en digitale media-educatie.

Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving deeltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Leerlijnen

  De opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving wordt gegeven aan de Willem de Kooning Academie, één van de instituten van Hogeschool Rotterdam, en werkt met drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

  De kennisgestuurde leerlijn (of vakstudie) domineert de eerste anderhalf jaar van je studieprogramma. Na een competentie-assessment in het zesde kwartaal, neemt het aandeel praktijkgestuurde leerlijn (of domeinstudie) vervolgens sterk toe. Na een tweede competentieassesment kun je beginnen aan je minor en afstudeerprofiel.

  Vakstudie

  Het onderwijs van je vakstudie of major vindt grotendeels plaats in de eerste drie jaar. Steeds hou je de actuele beroepspraktijk in je achterhoofd. Je werkt projectmatig en cross-disciplinair, en krijgt zo iets mee van verschillende vakstudies.

  Domeinstudie en afstudeerprofielen

  De domeinstudie is samengesteld uit een verzameling belangrijke thema's en vraagstukken uit de beroepspraktijk van zowel kunstenaars, ontwerpers als docenten. Deze vraagstukken vind je vervolgens terug in onze drie afstudeerprofielen:

  In het profiel van Autonomous Practices staan de artistieke ambitie en expressiemogelijkheden van de (individuele) kunstenaar, docent of ontwerper centraal. Hij/zij stelt zichzelf opdrachten vanuit een persoonlijke visie op de wereld en menszijn, geeft vorm aan deze visie en zoekt vervolgens zijn/haar atelier- of studiopraktijk een markt voor het onafhankelijk ontwikkelde product of dienst.

  Binnen de Social Practices wordt artisticiteit gebruikt om individuen of groepen in de samenleving bewust te maken, iets te leren, een identiteit te geven. Kortom: om mensen krachtiger te maken in hun relatie tot hun omgeving. Het engagement van de kunstenaar, docent of ontwerper speelt een belangrijker rol dan de autonome expressiviteit. De omgang met beeld en vormgeving leert betrokkenen om hun wereld opnieuw te zien en daar een oorspronkelijke plek voor zichzelf in te nemen.

  Artisticiteit en een oorspronkelijke kijk op de werkelijkheid worden binnen de Commercial Practices benut om het verkeer van gedachten en goederen tussen verschillende partijen te bevorderen. Marketing en commerciële principes gaan gepaard met conceptontwikkeling en beeldend vermogen gericht op het bereiken van een groot publiek. De opdrachtsituatie, dan wel de kansen om grootschalige producties te realiseren voor een groot publiek, zijn bepalend voor het te realiseren beeld of de dienst.

  Trajecten

  Binnen de deeltijd major Docent Beeldende Kunst en Vormgeving kun je kiezen uit drie trajecten:

  Je dient in het bezit te zijn van een havo-/vwo-/mbo-/bachelordiploma of een behaalde 21+ toets. In de parttime studie richt jij je op jouw beeldende én artistieke ontwikkeling, maar verwerf je ook didactische en onderwijskundige capaciteiten en theoretische inzichten. Je werkt in de beroepspraktijk en studeert op maandagavond of dinsdag- en woensdagavond en de gehele vrijdag.

  Je dient in het bezit te zijn van een afgeronde en erkende kunstopleiding. Tijdens jouw studie, ontwikkel je jouw didactische en onderwijskundige kwaliteiten.

  Contacturen zijn op dinsdag- en woensdagavond en de gehele vrijdag. Wanneer je nog geen bevoegdheid in het onderwijs bezit, hoef je voor een tweede bachelor geen instellingscollegegeld te betalen.

  Je hebt een tweedegraads diploma in tekenen, handvaardigheid en/of textiele werkvormen en staat ook voor de klas. Je wilt graag jouw werkgebied verbreden en kennis verdiepen.

  Tijdens dit programma, ga je aan de slag met digitale media en digitale media-educatie, hedendaagse kunsttheorie, CKV en het vak beeldproject (waarbij de nadruk op concept en interdisciplinariteit ligt).

  Als jij dit programma wilt volgen, en je hebt na juni 1991 een tweedegraads bevoegdheid behaald, dien je het instellingscollegegeld te betalen. Je kunt echter, in overleg met jouw werkgever, wel in aanmerking komen voor een lerarenbeurs (zie voorwaarden DUO).

  Het eerste jaar

  Een algemene propedeutische fase, zoals in de voltijdstudie, met daarin oriëntatie op mogelijke studierichtingen, bestaat in de parttime studie niet; je begint direct aan je gekozen vakstudie die in het verlengde ligt van je beroepspraktijk. Vanaf de propedeuse loop je ieder studiejaar een stage die je voorbereidt op je toekomstige werk op een school of een culturele instelling.

  Na het eerste jaar

  Je studie is modulair van opzet en kent een goede samenhang. Waar mogelijk zijn vakken op elkaar afgestemd. Je werkt aan projecten die zijn toegesneden op typische beroepsrollen van docenten, uiteenlopend van docent tot ontwikkelaar van educatief materiaal. De stages zijn belangrijke toetsmomenten van je competenties aan de praktijk. Je kunt na je studie verder studeren, bijvoorbeeld aan de Master Education in Arts/Kunsteducatie van het Piet Zwart Instituut (PZI).

  Werk en studie

  Tijdens de opleiding hoef je geen baan in het onderwijs te hebben. Praktijkervaring doe je op door het lopen van verschillende stages in alle studiejaren. In het vierde jaar loop je een LIO stage van twee dagen per week.

  Keuze en begeleiding

  Tijdens je studie stellen wij je in staat jouw persoonlijke ontwikkeling en interesses zo goed mogelijk te ontplooien. Binnen jouw lesprogramma, kun je keuzes maken in werkvorm, soort opdracht die past bij jouw leerstijlen en eigen talentontwikkeling. Het proces kan dus voor iedereen anders zijn, maar de eindkwalificaties zijn steeds gelijk.

  Je volgt theorielessen met een naar niveau gedifferentieerd aanbod en neemt deel aan keuzeonderwijs. Belangrijk is dat je niet alleen een opleiding (bijv. Vormgeving) en major (bijv. Advertising) kiest, maar ook een beroepsrol en -context met een daarbij passende stage en minor.

  Daarnaast kun je deelnemen aan een honoursprogramma en je eigen profiel verder invullen door te kiezen voor een uitwisseling met een buitenlandse academie of universiteit. Zo heb je de mogelijkheid om het onderwijsprogramma aan te passen aan jouw eigen voorkeuren en talentontwikkeling.

  Aan de academie word je begeleid door een studieloopbaancoach. Deze coach houdt jouw studievoortgang in de gaten en begeleidt je bij het maken van individuele studiekeuzes; hij/zij helpt je zo voorbereiden op een leven als professional. Samen maken jullie duidelijke afspraken over jouw keuzes en te volgen studieroute.

  Afstuderen

  In je afstudeerfase krijg je de kans om jezelf te laten zien als beeldend onderwijs ontwikkelaar van de toekomst. Je loopt stage waarin je de competenties van een beginnend docent/educator laat zien.

  Je studeert af binnen een afstudeerprofiel. De keuze daarvoor heb je voorafgaand aan de keuze voor de minor gemaakt. Binnen het gekozen profiel kies je voor een specifiek vraagstuk. Je studeert af binnen hetzelfde profiel en hetzelfde vraagstuk als de minor. Maar waar de minor in het teken staat van verdieping (het verwerven van nieuwe zienswijzen en het leren werken met nieuwe methoden) laat je bij het afstuderen zien in staat te zijn die zienswijzen en technieken zelfstandig toe te passen in een complex praktijkvraagstuk. Je werkt zelfstandig (en wordt individueel beoordeeld), maar wellicht werk je ook in teamverband.

  Binnen de WdKA werk je in je minor en afstuderen altijd gekoppeld aan vraagstukken uit de beroepspraktijk met een externe opdrachtgever. Binnen het afstudeerprofiel Autonomous Practices zijn de opdrachten vaak vanuit jezelf gegenereerd en wordt toegewerkt naar publicatie/presentatie voor een extern podium. Bij de Social en Commercial Practices wordt in de meeste gevallen vanuit een externe opdrachtsituatie gewerkt.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  3 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (BEd) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Als docent beeldende vakken geef je les in tekenen, schilderen, handvaardigheid, textiel, CKV, beeldende vormgeving en algemene kunstvakken. Ook ben je vaardig op het gebied van digitale cultuur. Als begeleider van buitenschoolse activiteiten ontwerp je educatieve programma's bij aangeboden thema's en voer je deze ter plekke uit. De opleiding werkt samen met Museum Boijmans van Beuningen, Villa Zebra, Witte de With, TENT, het Lyceum voor Beeldende Vormgeving en Thorbecke Voortgezet Onderwijs.

  Doorstuderen

  Nadat je bent afgestudeerd aan de bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving kun je een (internationale) master volgen op het gebied van kunst, design, kunsteducatie of curatorschap. Denk bijvoorbeeld aan de eenjarige, Engelstalige master Education in Arts van het Piet Zwart Institute (onderdeel van de Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam).

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.