Menu
  English

  Welkom bij Mama's Garden

  Gemeente Rotterdam en Nieuw in 010

  Een mobiele ontmoetingsplek waar (aanstaande) moeders relaxed en in veiligheid hun verhaal kunnen delen.

  Vraagstelling

  Met het buddyprogramma voor zwangeren op Zuid, Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (Nieuw in 010) als uitgangspunt, hebben studenten geconstateerd dat er voor (aanstaande) moeders geen fijne of gezellige plek is waar zij onderling de gelegenheid hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen om hun gevoel onzekerheid over het (aanstaand) moederschap te verkleinen en hun kennissen/vriendennetwerk kunnen uitbreiden. Hoe creëer je zo’n ontmoetingsplaats?

  Aanpak

  Vanuit een wijkgebouw in Feijenoord hebben WdKA-studenten verkennend onderzoek gedaan. Er bleek behoefte te zijn aan een gezellige ontmoetingsplaats voor zwangeren op Zuid. Dit onderzoek is verricht onder (aanstaande) moeders, en bij professionals uit het netwerk van Nieuw in 010 en de Gemeente Rotterdam, bestaande uit verloskundigen, zorgverleners van het Centrum Jeugd en Gezin, etc. Er werd geconstateerd dat er instanties zijn waar zij elkaar kunnen tegenkomen, maar een gezellige plek waar niets hoeft, bestond niet. Het ontbrak dus aan gezelligheid én aan een informeel bijeenzijn.

  Resultaat

  De studenten bedachten een mobiele set, bestaande uit een tafel met een bank, een speeltoren, een mamatoren en een kleine bar die gezamenlijk een 'mini-tuin' vormen. De set is met subsidie van de gemeente uitgevoerd en staat permanent opgesteld in de werkplaats van EMI voor de maandelijkse Mama’s Garden. Het wordt beheerd door studenten Pedagogiek en Maatschappelijk Werk. Zij nodigen via o.m. (gesloten) groepen van Facebook moeders uit te komen en invulling te geven aan de bijeenkomsten van dit ‘mamacafé’. Uitbreiding naar andere wijken wordt bekeken alsook het doorontwikkelen van dit concept.

  Opleiding(en)

  • Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
  • Pedagogiek
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
  • Autonome Beeldende Kunst
  • Vormgeving

  Type

  Project

  Aan dit project werkten mee

  Tamara van Gelder, Kristina Motritch, Marlijn Quirijnen, Mats Tijmes

  Begeleider(s)

  Levien Nordeman, Wietske Willemse

  Downloads