Menu English

Arts & Crafts voltijd

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Associate degree

 • Taal

  Nederlands

Arts & Crafts is een tweejarige hbo-opleiding waarbij concept, de ontwikkeling van een eigen signatuur en een maatschappijgerichte denkwijze centraal staan.

In twee jaar word je opgeleid tot vormgever in één van de volgende specialisaties: Mode, Interieur, Product & Meubel, Sieraad, Packaging & Branding of Lifestyle. Bij Arts & Crafts kan je jouw conceptuele, creatieve en ontwerpvaardigheden verdiepen en uitbreiden. Deze tweejarige opleiding op hbo-niveau helpt je een specifieke rol als ontwerper binnen jouw toekomstige werkveld in te nemen en stelt je in staat producten met jouw eigen signatuur te creëren.

Binnen het programma van Arts & Crafts ga je je focussen op de ontwikkeling van jouw conceptuele- en ontwerpvaardigheden, met een ondernemende houding. Met kernprojecten (visionair design), vaktheorie en vakklassen verdiep je jouw creativiteit, onderzoekende- en vakspecifieke vaardigheden. Ook leer je unieke, herkenbare producten te ontwerpen met relevantie voor jouw doelgroepen en ambities.

De Ad Arts & Crafts van Rotterdam Academy is sterk verbonden met de Willem de Kooning Academie. De Associate degree-opleiding is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het werkveld en de Vakschool Schoonhoven-Zadkine, het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam en Amsterdam en SintLucas in Boxtel en Eindhoven.

De tweejarige hbo-opleiding Arts & Crafts leidt op tot het officieel erkende Associate degree-diploma. Wil je eventueel verder studeren? Dan kun je onder andere doorstromen naar de verwante bacheloropleiding Vormgeving.Bekijk de doorstroommogelijkheden.

 

Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure.

 

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Arts & Crafts

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding

Toelichting van de opleiding

Deze opleiding is uniek in Nederland en kan daarom niet vergeleken worden met landelijke cijfers. COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. 

In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als professional.

Programma

De Ad-opleiding Arts & Crafts is gefundeerd op drie pijlers van ontwikkelingen, namelijk:

 • Het verder ontwikkelen van je ontwerpende vaardigheden
 • Het ontwikkelen van een artistieke visie en een onderscheidende signatuur
 • Het ontwikkelen van een ondernemende houding

Binnen het programma van Arts & Crafts ga je je focussen op de ontwikkeling van jouw conceptuele en ontwerpvaardigheden, met een ondernemende houding. Met kernprojecten (visionair design), vaktheorie en vakklassen verdiep je jouw creativiteit, onderzoekende- en vakspecifieke vaardigheden. Ook leer je unieke, herkenbare producten te ontwerpen met relevantie voor jouw doelgroepen en ambities.

De focus op een ondernemende houding zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in jouw positie binnen het werkveld. Je leert proactief en professioneel te denken, functioneren en presenteren. Je bezoekt exposities en voert praktijk gelinkte opdrachten uit. Je leert, in aansluiting op het werkveld van de kunsten, alle facetten van design toe te passen.

Professionele diversiteit staat centraal; we stimuleren je om jouw specifieke discipline een nieuwe invulling te geven met zelfgeïnitieerde projecten en keuzevakken. Wij helpen je een zelfbepaalde rol en positie te vinden binnen het dynamische werkveld.

Lesvormen en thema's

Het curriculum van Arts & Crafts is uniek vanwege het interdisciplinaire, vakoverstijgende en zelfsturende kunstonderwijs. Tijdens de opleiding volg je, naast je vakspecialisatie, een groot aantal vakken, zoals Kunst- en cultuurtheorie, Beroepsprofilering en Kernproject. Deze vakken zijn allemaal onderdeel van het vaardighedenpalet van een ontwerper. Je neemt deel aan projectweken, krijgt gastlessen en hebt een studieloopbaancoach.

De tweejarige opleiding bestaat uit vier periodes van twintig weken, dus twee semesters per jaar. In het eerste jaar verbreed je je blik en in het tweede jaar ga je op zoek naar jouw toegevoegde waarde binnen het werkveld. In elk semester staat een thema centraal. Periode 1 richt zich op oriëntatie van de artistieke context, periode 2 op de maatschappelijke context, periode 3 op het profileren van jezelf en periode 4 op het manifesteren en de exposure van jezelf als ontwerper.
 
Op basis van jouw kwaliteiten en ambities als ontwerper volg je zelfstandig per periode de nodige aanvullende keuzevakken en station skills en werk je aan vakken die aansluiten bij het betreffende thema en jouw projecten. Je kan tijdens je studie gebruikmaken van het unieke zelfsturende station systeem (de werkplaatsen van de Willem de Kooning Academie, zoals Fabric Station, Material Station en Image & Sound Station). Voor deze stations kan je je inschrijven voor open aanbod (station skills) en/of zelfstandig experimenteren en werken.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van Rotterdam Academy, waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft eigen ideeën over studiedoelen. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op bureau Studentzaken en de studentendecaan van Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Afstuderen

Tijdens het eindexamentraject voer je een eigen designproject uit. Daarnaast schrijf je een onderzoeksdocument, waarvan het onderwerp gerelateerd is aan jouw design eindproject. Beide onderdelen (als totaalproject) moeten geplaatst worden in een actuele maatschappelijke en culturele context. Je stage is het derde onderdeel van het afstuderen.

Je studeert af in de volgende 'main fields of study':

 • Artistic research
 • Concept development
 • Product design
 • Production + development
 • Visualizing + presentation

 

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
4 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Bij Ad Arts & Crafts word je in twee jaar opgeleid tot vormgever in één van de volgende specialisaties:

Op basis van individuele eigenheid en oorspronkelijkheid en met een analytische blik op de maatschappij ontwikkel je jouw eigen denkmodellen. Vanuit deze concepten, en door artistieke research, ontwikkel je modecollecties. Dit doe je door, vanuit je eigen geformuleerde concept, zelf designmethodieken te ontwikkelen en in te zetten.

Je zet je technische vaardigheden in om een totaalbeeld qua vorm, kleur, materiaal en conceptuele inhoud te creëren.Je zoekt verdieping en verbreding in bijvoorbeeld ontwerpen met 3D-software. Daarnaast kan je gebruikmaken van geavanceerde technieken zoals laser cutten en 3D-printing. Visuals (fotografie en video) zijn belangrijk om je concepten sterk beeldend te communiceren. Al deze elementen komen daarom aan bod tijdens de mode meetings. Door ontwikkeling van kritisch en analytisch denken ben je in staat de actuele en toekomstige markt in kaart te brengen. Door onder andere forecasten en future thinking kan je de behoeftes van consumenten in concrete beelden en relevante collecties vertalen. De opleiding richt zich op het volledige werkveld Mode en helpt jou om je strategisch te positioneren in je rol als ontwerper binnen dit domein.

Bij de vakrichting Interieur (Ruimtelijke Vormgeving & Ruimtelijke Communicatie) hou je je bezig met het bedenken, creëren en realiseren van binnenruimtes met verschillende functies, betekenissen en belevingen (zoals woon- en werkruimtes, retail, horeca, openbare ruimtes en tentoonstellingen). Daarnaast zoek je verdieping in bouwkundig inzicht, kennis op het gebied van architectuur, marktgericht denken en een ondernemende houding. Met deze kennis en vaardigheden, versterkt door je beroepsmatige en artistieke ontwikkeling, kan je na deze opleiding (binnen)ruimtes ontwerpen, zowel in functionele en esthetische zin, als effectieve verlengstukken van individuen, merken, ondernemingen en activiteiten.

Bij de vakrichting Product & Meubel ligt de focus op het ontwerpen van jouw eigen producten. Deze kunnen variëren van een meubelstuk tot aan een vaas of een tent. Je leert, vanuit je eigen signatuur, te zoeken naar oplossingen voor hedendaagse vraagstukken, zoals de gebruikersfunctie, innovatieve materialen, het gebruik van nieuwe technieken en duurzame marktontwikkeling.

Studenten van de richting Sieraad werken vanuit proces-/ideeontwikkeling en materiaalonderzoek naar een eigen collectie sieraden toe. Deze collectie bestaat uit enkele authentieke pronkstukken en een daarvan afgeleide serie. De studenten onderzoeken vanuit hun aangeleerde ontwerpvaardigheden de raakvlakken met andere disciplines, zoals mode en productontwerp, en komen zo tot een eigen herkenbare vormgeving. Het materiaalonderzoek is breed, er wordt veel aandacht besteed aan actuele productieprocessen maar ook aan oude technieken. Studenten verrijken vanuit hun technische kennis en vaardigheden hun ontwerpkwaliteiten en ontwikkelen een eigen signatuur.

Bij de vakrichting Packaging, Branding & Instore Experiences Design combineer je je grafische kennis en technieken met conceptueel inhoudelijke en ontwerpende verdieping. Arts & Crafts biedt een hoogwaardig creatieve aanpak in evenwicht met merkentheorie (branding), met als doel op een oorspronkelijke en eigen manier tot nieuwe soorten verpakkingsontwerpen te komen. De focus ligt op het verwerven en versterken van competenties om analytische concepten te bedenken en deze om te zetten in concrete oplossingen voor verpakkingen.

Bij de vakrichting Lifestyle leer je om strategieën en concepten te implementeren in werkprocessen binnen bedrijven, die zich bezighouden met het bedenken, ontwerpen en visualiseren van (beeldende) concepten. Dit vakgebied bevindt zich daar waar het daadwerkelijk ontwerpen niet meer aan bod komt. De activiteiten vinden plaats ofwel voordat producten of diensten worden ontwikkeld, ofwel nadat de producten of diensten zijn gerealiseerd. Belangrijk hierbij is een onmiskenbaar gevoel voor wat er in de toekomst van belang of van waarde zou kunnen zijn in de markt en de maatschappij. Een anticiperend vermogen om uit de actuele stand van zaken relevante voorstellingen te maken voor wat de mens als consument als toekomstwens zou kunnen hebben (future thinking).

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Meet the alumni

Interviews met oud-studenten Arts & Crafts

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen