Voor deze opleiding geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een selectieprocedure. Via een verplicht toelatingsonderzoek onderzoekt de Willem de Kooning Academie of je geschikt bent voor het kunstonderwijs, en voor een professionele carrière daarna.

Aanmelden voor opleiding en toelatingsonderzoek

Aanmelden voor het toelatingsonderzoek en de opleiding doe je als volgt:

  • Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
  • Meld je vóór 1 mei 2019 aan. Dat doe je via Studielink.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

  • krijg je eerst een ontvangstbevestiging van je aanmelding van de Willem de Kooning Academie.
  • moet je je aanmelden voor het toelatingsonderzoek via de website van de Willem de Kooning Academie.
    Via de toelatingsprocedure onderzoekt de Willem de Kooning Academie of je geschikt bent voor het kunstonderwijs, en voor een professionele carrière daarna. Voor de studie heb je een aantal specifieke eigenschappen nodig: gevoel voor beeldende uitdrukkingsvormen en middelen; tekenvaardigheid; conceptueel vermogen; mogelijkheid deze kwaliteiten verder te ontwikkelen; een open en onderzoekende houding; kwaliteiten met betrekking tot het gekozen vakgebied; kunnen denken in processen die leiden naar beeldende uitkomsten. Dergelijke aspecten zijn de inzet van het toelatingsonderzoek dat op de academie plaatsvindt.
    Het toelatingsonderzoek is tevens een assessment. Deze onderzoeken vinden plaats van december tot eind juni (Let op! Late aanmelders lopen het risico dat de studierichting van hun keuze al vol zit). Je werkt een dag op de academie aan een tweetal opdrachten. Aan de hand van je portfolio, waarin minimaal 20 werkstukken en de twee uitgewerkte opdrachten zitten, kun je blijk geven van je aanleg voor een opleiding aan de academie. Ook wordt er gekeken of je een beginnend inzicht hebt van de studierichting die je op het oog hebt. Tekenvaardigheid is, ook in het digitale tijdperk, voor alle studies aan de academie essentieel. Daarom dient je eigen werk - naast foto's, dia's en eventuele 3D werkstukken - in ieder geval ook een aantal tekeningen en/of schetsen te bevatten. Daarnaast kun je natuurlijk ook digitale werkstukken laten zien. Om technische problemen te voorkomen, is het belangrijk dat je je eigen apparatuur meeneemt. Gedurende de toelatingsdag vindt ook het gesprek plaats. Tijdens dit gesprek is het van belang dat je je actief en overtuigend mondeling presenteert en je werk helder toelicht. Het is dus zaak je goed voor te bereiden door je eigen werk kritisch te selecteren, te bedenken wat je daarbij wilt uitleggen, en wat je verder nog kwijt wilt of wilt vragen.
  • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.