Menu
  English

  Autonome Beeldende Kunst voltijd

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Bachelor

  • Taal

   Nederlands en Engels

  Aan de Willem de Kooning Academie ontwikkel je jouw talent door artistiek onderzoek, conceptontwikkeling, technische vaardigheden, communicatie en presentatie én ondernemerschap.

  Middels kwartaalprojecten, waarin alle facetten van het beroep aan bod komen, leer je ook samenwerken en jouw activiteiten organiseren en documenteren. Je werkt toe naar een persoonlijk artistiek plan dat je inhoudelijk en organisatorisch ontwikkelt met je docenten. Je richt je op de internationale kant van het beroep, de actuele praktijk of op een vervolgstudie op masterniveau. Je verdiept je ook op het werken in de openbare ruimte en op de vele nieuwe mogelijkheden van het digitale domein.

  Je kiest voor een profiel en spitst je tijdens je studie toe op een mogelijke praktijk: autonoom, sociaal of commercieel georiënteerd. Jouw werk vereist veel inzet en behalve talent en grote affiniteit met beeldende uitdrukkingsvormen, zowel gevoel voor traditie, als lef om te experimenteren.

  Internationale werkervaring en scholing kun je opdoen door uitwisselingen met bijvoorbeeld Berlijn, Marseille of Vancouver.

  Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure.

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
  Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde deze studie (9 opleidingen)

  Toelichting van de opleiding

  COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  11%

  Werkloos

  56%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Leerlijnen

  De opleiding Autonome Beeldende Kunst wordt gegeven aan de Willem de Kooning Academie, één van de instituten van Hogeschool Rotterdam, en werkt met drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

  De kennisgestuurde leerlijn (of vakstudie) domineert de eerste anderhalf jaar van je studieprogramma. Na een competentie-assessment in het zesde kwartaal, neemt het aandeel praktijkgestuurde leerlijn (of practices) vervolgens sterk toe. Na een tweede competentieassesment kun je beginnen aan je minor en afstudeerprofiel.

  Vakstudie-practices

  Naast een vakstudie (Autonome Beeldende Kunst of Fotografie), bestaat een deel van je studie straks uit vrije keuzeruimte. Hierin kun je zelf een keuze maken uit een groot aantal actuele onderwerpen en vraagstukken. Je maakt op die manier ook kennis met de drie afstudeerprofielen of practices Autonomous, Social en Commercial. Deze keuzeruimte is in het eerste jaar nog klein, maar zal gaandeweg je studie een steeds groter aandeel vormen.

  Je volgt onderwijs bij zowel je eigen vakstudie als binnen de practices, je werkt aan echte praktijkopdrachten en doet ervaring op tijdens een stage en uitwisseling. Zo stel je een uitgebreid pakket samen van kennis, vaardigheden en specialisaties. Daarmee heb je, op het moment dat je afstudeert, een unieke beroepspraktijk opgebouwd waarmee je je op de arbeidsmarkt, in de creatieve sector, of in de kunstwereld duidelijk kunt onderscheiden.

  Practices

  De practices zijn samengesteld uit een verzameling belangrijke thema's en vraagstukken uit de beroepspraktijk van zowel kunstenaars, ontwerpers als docenten.

  Autonomous Practices

  Je werkt in grote mate van zelfstandigheid en op een onderzoekende, experimenterende manier aan zelfgeformuleerde concepten, kunstwerken, theorievorming, ontwerpen, producten of diensten. Een externe partner biedt een platform voor presentatie of publicatie of treedt op als sparringpartner.

  Social Practices

  In de Social Practices vormen transities in de samenleving de aanleiding voor projecten. Verbeeldingskracht wordt ingezet om vanuit een persoonlijke blik, sociaal engagement én embedded research projecten of processen vorm te geven die relaties veranderen, zodanig dat publiek een nieuwe kijk op de wereld krijgt. Social practitioners kunnen zich op eigenzinnige wijze positioneren als gamechanger.

  Commercial Practices

  Marketing en commerciële principes gaan gepaard met conceptontwikkeling en beeldend vermogen. Je werkt samen met partners om marktgericht producten en/ of diensten te realiseren. Een externe partner opereert in grote mate als commerciële opdrachtgever. Publieksgerichtheid en toepasbaarheid zijn hierbij bepalend.

  Het eerste jaar

  Je begint direct met je major. Het onderwijs van de majors vindt plaats in de eerste drie jaar. Steeds houd je de actuele beroepspraktijk in het achterhoofd. Je werkt projectmatig en cross-disciplinair, en krijgt zo inzichten in de verschillende disciplines binnen Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving.

  Alle onderwijsprogramma's worden opgebouwd uit kwartaalprojecten, aangevuld met algemene theorie, keuzevakken en studieloopbaancoaching (SLC). Ieder kwartaal bestaat uit  tien lesweken, waarvan de laatste twee kunnen worden ingezet voor beoordelingen. Daarnaast is de opleiding ingedeeld in drie fasen die elk worden afgesloten met een assessment dat toegang geeft tot de volgende studiefase.

  In de eerste fase staan Beroep en Concept centraal. Deze fase duurt van kwartaal een tot en met zes.

  Na het eerste jaar

  Het programma is zo ingericht dat je de specifieke kennis en vaardigheden voor het door jou gekozen vakgebied kunt verwerven. Daarnaast omvat het programma de voortzetting van enkele 'algemene vakken' (te denken valt aan algemene theorie, praktijkresearch en CrossLab), plus keuzevakken.

  De hoofdfase is al in semester 2 begonnen. Dus daarmee ben je al min of meer vertrouwd. Ben je tweedejaarsstudent dan is op dit moment van je studie de verdeling tussen kennis-, praktijk- en studentgestuurd onderwijs heel evenwichtig. Het tweede jaar, de semesters 3 en 4, staat in het teken van het leggen van een verdiepend fundament voor het beroep, dat je hebt gekozen.

  Ben je derdejaarsstudent, dan specialiseer je je vanaf nu verder. Je gaat dit jaar op stage of eventueel op uitwisseling. Je kiest je stage en uitwisseling vanuit een focus op de major en onderzoekt de mogelijkheden voor een minor, die in het vierde jaar zorgt voor een verbreding of verdieping ten opzichte van de major. De nadruk ligt in het 5e semester op de praktijkgestuurde leerlijn. Dit geldt uiteraard ook voor het 6e semester, waarin je op stage gaat en wordt ondergedompeld in de beroepspraktijk.

  Keuze en begeleiding

  Tijdens je studie stellen wij je in staat jouw persoonlijke ontwikkeling en interesses zo goed mogelijk te ontplooien. Binnen jouw lesprogramma, kun je keuzes maken in werkvorm, soort opdracht die past bij jouw leerstijlen en eigen talentontwikkeling. Het proces kan dus voor iedereen anders zijn, maar de eindkwalificaties zijn steeds gelijk.

  Je volgt theorielessen met een naar niveau gedifferentieerd aanbod en neemt deel aan keuzeonderwijs. Belangrijk is dat je niet alleen een opleiding (bijv. Autonome beeldende kunst) en major (bijv. Fotografie) kiest, maar ook een beroepsrol en -context met een daarbij passende stage en minor.

  Daarnaast kun je deelnemen aan een honoursprogramma en je eigen profiel verder invullen door te kiezen voor een uitwisseling met een buitenlandse academie of universiteit. Zo heb je de mogelijkheid om het onderwijsprogramma aan te passen aan jouw eigen voorkeuren en talentontwikkeling.

  Aan de academie word je begeleid door een studieloopbaancoach. Deze coach houdt jouw studievoortgang in de gaten en begeleidt je bij het maken van individuele studiekeuzes; hij/zij helpt je zo voorbereiden op een leven als professional. Samen maken jullie duidelijke afspraken over jouw keuzes en te volgen studieroute.

  Stage of groepsatelier

  In semester 6 loop je stage of werk je zelfstandig in een (groeps)atelier.

  Tijdens je (internationale) stage of deelname aan een groepsatelier leer je om zelfstandig en in teamverband te werken, kijk je over de grenzen van je discipline en heb je contact met mensen uit de beroepspraktijk. Zo leer je wat je later moet kunnen: conceptueel denken, ideeën praktisch uitvoeren en denkbeelden overdragen.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

  De media en methodieken waarmee individuen en organisaties hun identiteit communiceren veranderen. Nieuwe strategieën ten aanzien van marketing, communicatie en design voor bijvoorbeeld branding, citymarketing of profilering zijn noodzakelijk. Binnen Branding staan onderzoek, vormgeving en strategieontwikkeling centraal.

  Door de dialoog tussen gebruikers en ontwerpers over gedrag, verlangen en motivatie te versterken, verhoog je binnen Service Design de kwaliteit van interactie, product of service. Deze methodieken worden gebruikt om een beleving voor de gebruikers te creëren.

  De vervaging van de grenzen tussen o.a. het virtuele en het fysieke, het publieke en het private, en nog veel meer spanningsvelden, genereren nieuwe perspectieven op eigenaarschap en uitwisseling. Dat vraagt om nieuwe zienswijzen over hoe je intervenieert in, en vormgeeft aan de publieke en private ruimte (Public & Private).

  Open Design werkt met een participatieve ontwerpmethode waarin de gebruiker wordt uitgenodigd om het ontwerp te modificeren; hierdoor wordt design een dynamisch proces. Designers kunnen hun ontwerp op een 'open source' manier met iedereen delen.

  New Frontiers exploreert onontgonnen afzetgebieden. Het gaat om 'tegenwoordigheid van geest': de alerte student onderkent een potentieel dat zijn bedrijvigheid internationale schwung verleent.

  Bij Hacking creëer je een verandering in het bewustzijn. Hacken is het vinden van toepassingen die niet door de maker van een systeem zo bedoeld zijn. Complexiteit speelt hierbij geen rol; integendeel, gemakkelijke en snelle alternatieve oplossingen hebben de voorkeur.

  Binnen het vraagstuk Gamification houden we ons bezig met het toepassen van spel-ontwerpprincipes in niet-spelgerelateerde situaties. Het doel daarbij is om de activiteit, motivatie en betrokkenheid van de doelgroep te verhogen.

  Digital Craft gaat over het maken en het heruitvinden van de werktuigen van het maken. Het gaat over het combineren van analoge en digitale technologie, en de relatie tussen deze twee.

  Cultural Diversity richt zich op de gewaarwordingen en gedragingen van (groepen van) mensen die zich in hun grootstedelijke context in uiteenlopende registers (leefpatroon, kunst, religie) als 'plaatselijke wereldburgers' manifesteren.

  Data Design richt zich op het zoeken van betekenis in grote hoeveelheden gegevens, en het vertalen van deze betekenis naar een goed communicerend verhaal voor een doelgroep.

  Critical Studies beweegt zich nadrukkelijk op meta-niveau. Hier staat de legitimiteit van fundamentele zaken ter discussie, zowel in theoretisch (begripsmatig) als in praktisch (operationeel) opzicht.

  Het toenemend tekort van natuurlijke grondstoffen, de veranderende economieën en groeiende wereldbevolking vragen om een reorganisatie van de wijze waarop we produceren, transporteren en consumeren. Binnen Sustainability onderzoek je de wijze waarop je dat proces kunt vormgeven en beïnvloeden.

   

  Student van een andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Binnen het gekozen profiel kies je voor een specifiek vraagstuk. Je studeert af binnen hetzelfde profiel en hetzelfde vraagstuk als de minor. Maar waar de minor in het teken staat van verdieping (het verwerven van nieuwe zienswijzen en het leren werken met nieuwe methoden) laat je bij het afstuderen zien in staat te zijn die zienswijzen en technieken zelfstandig toe te passen in een complex praktijkvraagstuk. Je werkt zelfstandig (en wordt individueel beoordeeld), maar wellicht werk je ook in teamverband.

  Binnen de Willem de Kooning Academie werk je in je minor en afstuderen altijd gekoppeld aan vraagstukken uit de beroepspraktijk met een externe opdrachtgever. Binnen het afstudeerprofiel Autonomous Practices zijn de opdrachten vaak vanuit jezelf gegenereerd en wordt toegewerkt naar publicatie / presentatie voor een extern podium. Bij de Social en Commercial Practices wordt in de meeste gevallen vanuit een externe opdrachtsituatie gewerkt.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Arts (BA) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Beeldend kunstenaars betreden steeds nieuwe gebieden om werkzaam te zijn en hun werk te binden aan de samenleving. Zij definiëren hun eigen interessegebieden en geven zich voortdurend rekenschap van hun positie: midden in de actuele ontwikkelingen in de maatschappij én midden in de dynamiek van de mondiale beeldcultuur.

  Als cultuurdrager heeft de kunst betekenis door persoonlijke expresse en zingeving, maar ook maatschappelijke betekenis. De afgelopen decennia is de beeldende kunst radicaal veranderd in mediagebruik, methodes en materialen. Veel scheidslijnen zijn vervaagd: tussen 'high' en 'low' culture, en tussen autonoom en toegepast werken. De beeldend kunstenaar bekleedt bovendien de rol van veelzijdig cultureel ondernemer. Ook op het gebied van het tonen van werk zijn er veel veranderingen: naast de traditionele omgevingen zoals musea en galeries, zijn er talloze nieuwe platforms ontstaan: festivals, biënnales, kunstenaarsinitiatieven en digitale omgevingen.

  Iedereen met een mobiel kan een foto maken en op internet zetten. Het is voor de professionele fotograaf meer dan ooit de kunst om beelden te creëren die opvallen en getuigen van een eigen, oorspronkelijke en authentieke visie. Je bent een beeldenmaker en je kunt je kwaliteiten op een onderscheidende manier onder de aandacht brengen. Je werkt in een praktijk die autonoom, sociaal of commercieel georiënteerd kan zijn. Je neemt als ondernemer deel aan de 'creative economy' en kunt je eigen weg vinden in de wijdvertakte internationale beroepswereld.

  Doorstuderen

  Nadat je bent afgestudeerd aan de bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst kun je een (internationale) master volgen op het gebied van kunst, design, kunsteducatie of curatorschap. Denk bijvoorbeeld aan de tweejarige, Engelstalige master Fine Art van het Piet Zwart Institute (onderdeel van de Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam).

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), mei 2024

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties