Menu Zoeken English

Aanmeldprocedure en studiekeuzecheck

Hoe meld je je aan?

Let op! Deze opleiding heeft voor studiejaar 2021-2022 geen numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen) met selectie meer.

Voor studiejaar 2020-2021 heeft wel een selectieprocedure plaatsgevonden. Deze opleiding had een capaciteit van 120 plaatsen. Er waren 113 deelnemers aan de selectieprocedure en deze hebben allemaal een plaats toegewezen gekregen. Wil je de informatie over de selectieprocedure voor 2020-2021 nalezen? Dat kan hieronder.

Selectie: uiterlijk 15 januari 2020 aanmelden

Voor deze opleiding zijn in studiejaar 2020-2021 maximaal 120 plaatsen beschikbaar. Daarom geldt -naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden- een numerus fixus (vastgesteld aantal plaatsen). Om te kunnen starten met de opleiding, moet je eerst door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeld- en selectieprocedure.

Aanmelden voor de opleiding

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je uiterlijk 15 januari 2020 aan via Studielink. Aanmelden kan vanaf oktober 2019. 

Let op!

 • Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden.
 • Bij deze opleiding mag je door de jaren heen maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Er wordt een selectiepoging geregistreerd als je op 16 januari een actieve aanmelding in Studielink hebt staan voor deze opleiding. Meld je je na die datum af, neem je niet volledig deel aan de selectieprocedure of krijg je geen plaats aangeboden, dan wordt dit toch gezien als een verbruikte selectiepoging. Alléén als je zakt voor je middelbare schooldiploma of als je niet tijdig aan de toelatingseisen havo/wvo kan voldoen, kan je een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren. Daarvoor heb je tot 31 augustus de tijd.

Na je aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink:

 • krijg je van Hogeschool Rotterdam bericht over de exacte procedure van de selectie. Daarin staat ook vermeld welke acties je moet ondernemen om mee te kunnen doen aan de verschillende onderdelen van de selectieprocedure.
 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Op HINT vind je informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

Selectieprocedure

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de selectieprocedure.

Op dit moment is Industrieel Product Ontwerpen (IPO) van Hogeschool Rotterdam één van de best scorende IPO-opleidingen in Nederland wat betreft opleidingskwaliteit en studenttevredenheid. Hiernaast kan de opleiding maar een maximale groei aan per jaar om te kunnen waarborgen dat er voldoende faciliteiten en bekwame docenten beschikbaar zijn. Door een selectieprocedure te hanteren, willen we ervoor zorgen dat we jou kwalitatief hoog onderwijs kunnen blijven bieden. Daarbij willen we zo zeker mogelijk weten dat onze opleiding bij jou past en dat jij bij onze opleiding past. Dat is vooral in jouw belang: je gaat studeren met andere studenten die zijn geselecteerd op motivatie en capaciteit.

In de selectieprocedure kijken we naar een aantal punten, de zogenaamde selectiecriteria. Op basis van de resultaten stellen we een ranking op. Hoe beter je resultaten, hoe hoger je op de ranking komt en hoe meer kans je hebt om geselecteerd te worden.

De selectiecriteria voor deze opleiding zijn:

 • Motivatie voor de opleiding;
  • Waarom wil je de opleiding Industrieel Product Ontwerpen volgen?
  • Je interesse in techniek, ruimtelijk inzicht, menselijk gedrag, vormgeving, kunst en cultuur, ondernemerschap.
  • We vragen je dan ook naar voorbeelden waaruit dat blijkt en wat je al gedaan hebt. Wat verwacht je bij de opleiding te leren en wat ga/wil je na de studie met je kennis doen?
 • Je technische en creatieve capaciteiten. Heb je voldoende potentie om zowel technisch en creatief jezelf te ontwikkelen? Dit doen we aan de hand van 3 digitale testen; figurenreeksen, ruimtelijk inzicht en praktisch inzicht, en een creativiteitstest.

De selectieprocedure voor 2020-2021 bestaat uit 3 onderdelen. Alle onderdelen vinden plaats op een van de selectiedagen op de hogeschool in de periode eind januari tot eind maart 2020.

Onderdeel 1 digitale technische capaciteitentest

Dit deel bestaat uit 3 digitale technische capaciteitentesten. Het gaat om figurenreeksen, ruimtelijk inzicht en praktisch inzicht. Deze worden in een computer lokaal op de hogeschool afgenomen. Elke test duurt 15 minuten met een korte pauze er tussen. Per test kan je een score tussen de 1 en 9 halen.

Aandeel in eindscore 30%:

 • figurenreeksen telt voor 10%
 • ruimtelijk inzicht telt voor 5%
 • praktisch inzicht telt voor 15% 

Onderdeel 2 Creative capaciteiten test

Dit deel bestaat uit een test waarbij voor een gegeven probleem zoveel mogelijk oplossingen geschetst moeten worden. Je krijgt 15 minuten, na een korte introductie van de aanpak en uitleg van het probleem door een docent, om zoveel mogelijk oplossingen te tekenen.

Bij deze test kan je een score tussen de 1 en 9 halen. Docenten beoordelen op aantal en variatie van de ideeën.

Aandeel in eindscore 20%

Onderdeel 3 Motivatiegesprek

Voor de selectiedag stuur je vooraf een motivatiebrief volgens een bepaald format dat beschikbaar wordt gesteld. 

Dit deel bestaat uit een gesprek met twee docenten. Zij hebben jouw motivatie gelezen en gaan 20 minuten met je in gesprek. In dit gesprek krijg je vragen over waarom je de opleiding Industrieel Product Ontwerpen wilt volgen. Hierbij gaat het onder andere over je interesse in ontwerpen, techniek, ruimtelijk inzicht, menselijk gedrag, vormgeving, kunst en cultuur, ondernemerschap. We vragen je dan ook naar voorbeelden waaruit dat blijkt en wat je al gedaan hebt. Wat verwacht je bij de opleiding te leren en wat ga/wil je na de studie met je kennis doen?

Direct na het gesprek zullen we je op basis van het gesprek je eerlijke feedback geven met uitleg. Bij deze test kan je een score tussen de 1 en 10 halen.

 • Je bent zonder twijfel geschikt voor de opleiding. (8-10 punten)
 • Je bent misschien geschikt voor de opleiding, maar we hebben ook wat twijfels. (5-7 punten)
 • Je bent niet geschikt voor de opleiding. (1-4 punten)

Aandeel in eindscore 50%

Op 15 april 2020 krijg je via Studielink bericht of je een plaats aangeboden krijgt. Is dat het geval, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te accepteren in Studielink. Alléén als je je plaats tijdig accepteert, kun je met de opleiding starten. Heb je je aangemeld voor twee opleidingen met een numerus fixus en krijg je voor beide opleidingen een plaats aangeboden, dan kun je maximaal één plaats accepteren. Uiteraard moet je ook nog voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden van deze opleiding.

Als je in eerste instantie geen plaats aangeboden krijgt, dan bestaat de mogelijkheid dat dit op een later tijdstip alsnog gebeurt, bijvoorbeeld omdat iemand anders zijn diploma niet haalt of om een andere reden besluit niet met de opleiding te starten. Hoe groot de kans hierop is, kunnen we je van tevoren echter niet zeggen. 

Deze opleiding had in studiejaar 2019-2020 een capaciteit van 100 plaatsen; voor 2020-2021 is het aantal plaatsen verhoogd naar 120. In 2019-2020 zijn er 162 kandidaten op de ranglijst geplaatst. Het laatst uitgegeven plaatsingsbewijs is gegaan naar rangnummer 145.

 • Aanmelden uiterlijk 15 januari 2020.
 • De selectieprocedure vindt plaats tussen eind januari en eind maart 2020.
 • Op 15 april 2020 krijg je via Studielink bericht of je geselecteerd bent door Hogeschool Rotterdam.
 • Ben je geselecteerd, accepteer je plaats dan binnen twee weken via Studielink.
 • Tot en met 15 augustus is het mogelijk om een plaats aangeboden te krijgen. Er kan bijvoorbeeld een plaats vrijkomen, omdat iemand zakt voor zijn eindexamen of toch besluit een andere opleiding te gaan doen. Houd hiervoor Studielink goed in de gaten.
 • Eind augustus start de opleiding.

Kun je je niet vinden in de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd of ben je het niet eens met de uitslag? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan. Alle informatie vind je in de folder 'Numerus fixus'. In de folder vind je ook antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Algemene informatie over selectie (numerus fixus) vind je op de website van Studiekeuze123.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.


 



Aanmeldprocedure en studiekeuzecheck 2021-2022

Aanmelden voor studiejaar 2020-2021 is niet meer mogelijk. Vanaf oktober 2020 kun je je aanmelden voor studiejaar 2021-2022.

Aanmelden in 2 stappen

 1. Om je aan te melden, moet je eerst een DigiD aanvragen. Regel dit nu al. De aanvraag duurt ongeveer een week.
 2. Meld je vóór 1 mei 2021 aan. Dat doe je via Studielink.

Meld je je ná 1 mei (en uiterlijk t/m 31 juli) aan voor deze opleiding, dan kun je een bindend negatief studiekeuzeadvies krijgen. Je kunt dan niet starten met de studie.

Na je aanmelding: studiekeuzecheck

Na je aanmelding via Studielink

 • krijg je een uitnodiging voor de studiekeuzecheck. Deelname hieraan is verplicht. De studiekeuzecheck bestaat uit een studiekeuzeadviesgesprek met de opleiding. Ter ondersteuning van dit gesprek kan de opleiding je vragen (een) aanvullende activiteit(en) te doen, zoals het uitvoeren van de startmeter (digitale vragenlijst), het aanleveren van je LOB-cv, het opstellen van een portfolio, het schrijven van een motivatiebrief, het meenemen van een recente cijferlijst, het geven van een presentatie of het bijwonen van een onderwijsactiviteit. Aan de hand van de studiekeuzecheck bekijken we samen of de gekozen opleiding voor jou de juiste is en of je ondersteuning nodig hebt om een goede start te kunnen maken met je opleiding. Na de studiekeuzecheck krijg je een studiekeuzeadvies. Wanneer je je vóór 1 mei hebt aangemeld, is dit advies niet bindend. Meld je je ná 1 mei aan voor deze opleiding, dan kun je een bindend negatief studiekeuzeadvies krijgen. Je kunt dan niet starten met de studie. Het advies wordt mondeling gegeven, maar je kunt dit ook terugvinden in Osiris, het studentvolgsysteem. 

  Bekijk meer informatie over de studiekeuzecheck

 • krijg je inloggegevens van Hogeschool Rotterdam. Hiermee kun je op mijn.hr.nl precies zien aan welke eisen je nog moet voldoen om je inschrijving compleet te maken. Met de inloggegevens kun je ook inloggen op HINT, het intranet. Informatie over bijvoorbeeld de introductiedagen, je rooster en je boekenlijst staat vlak voor de start van de studie op HINT. Met de inlogcodes heb je tevens toegang tot je persoonlijke e-mail van Hogeschool Rotterdam.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen