Menu English

Automotive voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in duaal

 • Taal

  Nederlands

De wereld van auto’s en techniek zit in een van zijn spannendste fasen ooit. Onze toekomstige mobiliteit vraagt namelijk om oplossingen die revolutionair anders zijn.

Denk alleen al aan de eindigheid van fossiele brandstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen. In die toekomst leren we creatiever omgaan met grondstoffen, leren we anders kijken naar de veiligheid van elke weggebruiker en bedenken we oplossingen die de files terugdringen. Het goede nieuws is dat de automotive wereld daar nu al op topsnelheid mee experimenteert. Met slimme toepassingen van ICT, elektronica en lichtgewicht construeren, maar ook door toepassing van elektrische of hybride aandrijvingen.

De helden in dat verhaal zijn de automotive engineers van Hogeschool Rotterdam. Het zijn vooral de probleemoplossers die verder kijken en begrijpen dat elke technische oplossing past in een complex plaatje waarin mobiliteit nog slimmer, schoner, goedkoper en efficiënter moet. ‘Compleet voertuig denken’ noemen we dat. Dat leer je in Rotterdam. Stap in en Drive your Future.

Als afgestudeerd engineer kan je afhankelijk van je specialisatie aan de slag als ontwerper/constructeur bij fabrikanten en ingenieursbureaus, als quality of production engineer of sales engineer.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Automotive

Meeloopdag

Kom bij ons langs

Wat kun je verwachten van de meeloopdag en voor wie is het bedoeld? 
Met meeloopdagen kun je ervaren hoe het is om de opleiding Automotive bij de Hogeschool Rotterdam te volgen. Meelopen is bedoeld voor studiekiezers die al interesse hebben in de opleiding en zich willen verdiepen in de inhoud. Je loopt een dagdeel mee met de lessen. Tijdens de lessen kun je vragen stellen aan medestudenten en de docent. We hopen dat je aan het einde van de dag een realistisch beeld van de opleiding hebt.

Wat moet je meenemen?
Je hoeft niets mee te nemen. Wij zorgen voor pennen en notitieboekjes. We adviseren wel om vooraf vragen te bedenken over de opleiding of ervaringen van medestudenten.

Locatie
10 minuten voordat de meeloopdag begint mag je je bij de receptie van Academieplein aanmelden. De Opleidingsondersteuner of een student komt je ophalen.

Mail ons!

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (3 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

1%

Werkloos

85%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste jaar werk je aan het ontwerp van een voertuig. Samen met jouw projectteam voer je deze technische ontwerpopdracht uit. De theorie die je van onze topdocenten krijgt, pas je toe in verschillende producten. Een voorbeeld is het maken van een elektrische schakeling voor een dimmende interieurverlichting. Of je komt met een verbeteradvies aan de hand van de theorie over Lean/Six Sigma (Toyota Way of Production). Dit advies werk je uit nadat je een Automotive werkplaats hebt bezocht. Aan het einde van het eerste jaar evalueer je jezelf als Automotive Engineer. Dit doe je op een leuke manier, in de vorm van een poster. Bekijk enkele voorbeelden: de MRVD car en de Jepo Uno.

Daarnaast werk je samen met een projectteam aan de uitwerking van een mobiliteitsprobleem. Dit project start bij het in kaart brengen van het probleem en loopt door tot de uitwerking van een mock-up (proefmodel) van je eigen ontwerp.

In het eerste jaar studeer je op twee locaties. Op locatie Academieplein worden de theorie- en practicumlessen gegeven. Op de unieke plek RDM Campus werk je in de projectweken in sprints aan je project. Daarnaast ontwikkel je de vaardigheden van 3D CAD tekenen en Automotive schetsen. Je leert meer over de werking van verschillende voertuigsystemen tijdens de praktijklessen in het Mobiliteitslab. Hier heb je alle ruimte en techniek voorhanden om jouw talenten en vaardigheden te ontwikkelen en te testen.

Na het eerste jaar

In deze fase werk je aan verdieping langs de leerlijnen. In het tweede jaar bouw je samen met een team een voertuig. Je werkt aan innovatieve voertuigconcepten als voorbereiding op je stage in het derde leerjaar. Duurzame mobiliteit maakt deel uit van het werk van de automotive engineer: elektrische, hybride (autonome) en voertuigen met een brandstofcel. In het vierde jaar kies je een minor naar keuze. Dit kan bijvoorbeeld de ‘eigen’ Automotive minor Future Automotive Technology zijn, maar even goed kun je een minor binnen ons instituut volgen zoals de minor Mechatronica. Of je slaat je vleugels uit en je volgt een minor bij een van onze partner Automotive-opleidingen in het land. Gaan je plannen verder en wil je een half jaar een minor in het buitenland volgen? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

Je stage (in het derde jaar) loop je bij een professionele organisatie. Je brengt daar theorie van eerdere jaren in de praktijk. Je werkt zelfstandig aan een stageopdracht.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

In de minor Future Automotive Technology worden de technische ontwerpen dynamica, aerodynamica, construeren en simulatie van geavanceerde voertuigsystemen behandeld. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan Projectmanagement. In de projecten komen uiteenlopende opdrachten voor zoals het ontwerp van voertuigen voor de Shell ECO Marathon waarbij nieuwe technologieën worden toegepast op het gebied van constructie en aandrijving om zo zuinig mogelijk te kunnen rijden. Maar ook de simulatie van het rijden van voertuigen over verschillende grondsoorten behoort tot de projecten.

In de projecten in deze video werken studenten en docenten van de minors Future Automotive Technology (EAS, opleiding Automotive), Intelligent Mobility (CMI, opleiding Technische Informatica) en Innovative Logistics and IT (IGO, opleiding Logistics) samen. De projecten zijn mede mogelijk gemaakt door IT Campus Rotterdam en RDM Centre of Expertise. 

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

Het laatste half jaar voltooi je een afstudeeropdracht in de praktijk, uiteraard bij een type bedrijf dat overeenkomt met je afstudeerrichting. Het doel is het zelfstandig uitvoeren van een project.

In de Carrièregids vind je voorbeelden van bedrijven die afstudeerplekken aanbieden.

Internationale mogelijkheden

Het Automotive werkveld is bij uitstek internationaal georiënteerd. Veel toeleveranciers in de sector in Nederland werken voor klanten in het buitenland of maken zelfs deel uit van een groot internationaal concern.
Juist de leidende technologische ontwikkelingen worden zichtbaar gemaakt door internationale spelers binnen Automotive. Rotterdam is het internationale knooppunt van Noordwest-Europa waar die ontwikkelingen in de praktijk ook beproefd kunnen worden.
Studenten van de opleiding Automotive hebben de mogelijkheid om tijdens hun stageperiode al naar het buitenland te gaan of juist hun afstudeeronderzoek bij een buitenlandse opdrachtgever te doen. Durf jij de eerste stap te zetten? Bij Automotive in Rotterdam verleg jij de grens.

Pre-masterprogramma

Speciaal voor onze studenten Automotive die na de Bachelor Automotive willen doorstuderen, bestaat de mogelijkheid om een Pre-masterprogramma te volgen. Dit programma sluit naadloos aan op de Master Automotive Technology van de Technische Universiteit Eindhoven.  

Het Pre-mastertraject bieden we aan in het eerste semester van het vierde studiejaar. Dit traject is een uitstekende voorbereiding op het masterprogramma Automotive Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na het afronden van de Bachelor Automotive en het pre-mastertraject, kunnen studenten gelijk doorstromen naar de Master Automotive Technology. Een groot voordeel is dat het niet nodig is om een schakeljaar te doen, wat een extra studiejaar bespaart.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepenveld

Na het afronden van de studie zijn er in Nederland en in het buitenland volop kansen bij bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Van lichte voertuigen naar speciale voertuigen. Van personenauto's naar bussen. Van vrachtwagens naar racewagens!

Beroepen

Na het afronden van de studie zijn er in Nederland en in het buitenland volop kansen bij bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Van lichte voertuigen naar speciale voertuigen. Van personenauto's naar bussen. Van vrachtwagens naar racewagens!

Je kunt onder andere aan de slag als:  

Als autotechnisch ontwerper ontwikkel je oplossingen op maat voor ontwerpvraagstukken. Dit kunnen vraagstukken zijn waarbij een heel nieuw voertuig ontworpen wordt, of waarbij een specifieke deeloplossing ontwikkeld moet worden, zoals een wielophanging of nog meer in detail een bijzondere veerconstructie. Met de eisen die aan het complete voertuig worden gesteld als uitgangspunt, kom je methodisch tot een product dat bijdraagt aan de functionaliteit van het voertuig. Uiteraard voldoet dit product ook aan de eisen die specifiek daaraan gesteld worden, zoals sterkte en stijfheid, duurzaamheid, gewicht en 'lifecycle costing'. Je denkt hierbij 'out of the box' en overweegt meerdere oplossingen en het gebruik van innovatieve materialen en verbindingstechnieken.

De construction analyst is een ingenieur die het fijne van constructies wil weten, om deze door te ontwikkelen zodat ze lichter, goedkoper of sterker gemaakt kunnen worden. Door gebruik te maken van state-of-the-art softwarepakketten, die gebaseerd zijn op de Eindige Elementen Methode, ben je in staat om een grondige analyse uit te voeren van de constructie onder de belastingcondities waaraan deze wordt blootgesteld. Daarbij denk je dus zowel na over het gebruik van het complete product en de eisen die daaraan gesteld worden, als over de constructie op detailniveau en de eisen aan het gebruikte materiaal.

Niet alleen de auto, maar ook de productie ervan moet gestroomlijnd worden. De quality (of production) engineer houdt zich bezig met bewaken van kwaliteit en optimaliseren van het productieproces. Hierbij overweegt hij hoe dit proces zo 'lean' mogelijk kan worden gemaakt, zodat kosten laag blijven en het rendement hoog. Met als uitgangspunt een onderzoek naar de huidige prestaties van de productielijn, ontwikkelt en implementeert de quality engineer oplossingen ter verbetering.

De sales engineer is het aanspreekpunt van de klant. Hij gaat in overleg met de opdrachtgever op zoek naar een oplossing op maat. Soms kan dat door bestaande producten en deelsystemen bij elkaar te voegen, maar het kan ook betekenen dat er nieuwe producten of deelsystemen ontwikkeld moeten worden. Hiermee geeft de sales engineer een belangrijke input voor de Research & Development-afdeling.

Ontwikkelen van testplannen en verwerken en interpreteren van gegevens behoren tot de taak van de test engineer. Door prestaties van systemen (motoren, complete voertuigen enz.) te valideren in de praktijk ben jij de laatste schakel van Research & Development en bepaal jij uiteindelijk waar nog beslissende aanpassingen aan ontwerp of prestaties moeten worden gedaan.

Auto's bevatten in toenemende mate elektronische systemen. Deze zijn ontwikkeld om het comfort, de veiligheid, maar ook de prestaties van een voertuig te verbeteren. In het laatste geval in de huidige tijd het brandstofverbruik 'from well to wheel' een zeer belangrijke factor. Deze ontwikkelingen hebben inmiddels geleid tot systemen als Automatic Cruise Control en Electronic Stability Program enerzijds en tot de elektrificatie van voertuigen anderzijds, waarbij hybride aandrijflijnen vandaag de dag een rol van betekenis spelen. Als vehicle electronics engineer werk je aan de ontwikkeling en optimalisatie van deze systemen, waarbij je tevens de veiligheid van de systemen zelf waarborgt.

De vehicle performance & safety engineer houdt zich bezig met prestaties, verbruik en veiligheid van een voertuig. Als Performance engineer ben je in staat om een analyse uit te voeren van het gedrag van een voertuig en weet je op welke manieren je dit kunt beïnvloeden om uiteindelijk tot de gewenste prestaties te komen. Het is daarnaast jouw verantwoordelijkheid om de veiligheid van het voertuig te garanderen, maar uiteraard kun je je kennis en (computer)vaardigheden ook aanwenden om de maximale prestaties uit bijvoorbeeld een circuitauto te halen.

Doorstuderen

Wil jij doorstuderen? Bij ons kan dat zonder een schakeljaar te hoeven volgen na jouw hbo-bachelor. Al tijdens jouw hbo-opleiding bieden wij je de mogelijkheid je hierop voor te bereiden! Dit doe je door het afronden van het pre-master traject van de Technische Universiteit Eindhoven tijdens je hbo-studie Automotive. Het pre-master traject doorloop je in het eerste semester van het vierde studiejaar tegelijkertijd met een voorbereidingstraject. Zodra je het pre-master traject en de bachelor Automotive bij ons hebt afgerond, kun je rechtstreeks dus zonder schakeljaar, doorstromen naar de Master Automotive Technology. Hierdoor kan je al een jaar eerder met je masterdiploma aan de slag! 

 

 

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties