Automotive voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

De wereld van auto’s en techniek zit in een van zijn spannendste fasen ooit. Onze toekomstige mobiliteit vraagt namelijk om oplossingen die revolutionair anders zijn.

Denk alleen al aan de eindigheid van fossiele brandstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen. In die toekomst leren we creatiever omgaan met grondstoffen, leren we anders kijken naar de veiligheid van elke weggebruiker en bedenken we oplossingen die de files terugdringen. Het goede nieuws is dat de automotive wereld daar nu al op topsnelheid mee experimenteert. Met slimme toepassingen van ICT, elektronica en lichtgewicht construeren, maar ook door toepassing van elektrische of hybride aandrijvingen.

De helden in dat verhaal zijn de automotive engineers van Hogeschool Rotterdam. Het zijn vooral de probleemoplossers die verder kijken en begrijpen dat elke technische oplossing past in een complex plaatje
waarin mobiliteit nog slimmer, schoner, goedkoper en efficiënter moet. ‘Compleet voertuig denken’ noemen we dat. Dat leer je in Rotterdam. Stap in en Drive your Future.

Als afgestudeerd engineer kan je afhankelijk van je specialisatie aan de slag als ontwerper/constructeur bij fabrikanten en ingenieursbureaus, als quality of production engineer of sales engineer.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Automotive voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Toelichting van de opleiding

  Automotive is volop in beweging. De opleiding in Rotterdam stelt jou in staat om mee te gaan in die ontwikkelingen. Momenteel zijn wij druk bezig met aanpassingen, de resultaten hiervan zie je helaas dit jaar nog niet terug in de cijfers.

  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  -

  Werkloos

  -

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar ontwerp je al een ’Eventcar‘ en voer je een voertuigtechnische ontwerpopdracht uit. In het grote project ontwerp je in een team vanaf de basis een Eventcar. Naast de praktische vaardigheden volg je natuurlijk ook theorievakken. Je studeert op de uitdagende RDM Campus. Hier heb je alle ruimte en techniek voor handen om jouw talenten en vaardigheden te ontwikkelen en uit te testen.

  Na het eerste jaar

  In deze fase werk je aan verdieping langs de leerlijnen. Je werkt aan innovatieve voertuigconcepten als voorbereiding op je stage in het derde leerjaar. Duurzame mobiliteit maakt deel uit van het werk van de automotive engineer: elektrische, hybride (autonome) en voertuigen met een brandstofcel. In het vierde jaar kies je een minor naar keuze. Dit kan bijvoorbeeld de ‘eigen’ Automotive minor Future Automotive Technology zijn, maar even goed kun je een minor binnen ons instituut volgen zoals de minor Mechatronica. Of je slaat je vleugels uit en je volgt een minor bij een van onze partner Automotive-opleidingen in het land. Gaan je plannen verder en wil je een half jaar een minor in het buitenland volgen? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  Je stage (in het derde jaar) loop je bij een professionele organisatie. Je brengt daar theorie van eerdere jaren in de praktijk. Je werkt zelfstandig aan een stageopdracht.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Minor Future Automotive Technology

  In de minor Future Automotive Technology worden de technische ontwerpen dynamica, aerodynamica, construeren en simulatie van geavanceerde voertuigsystemen behandeld. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan Projectmanagement. In de projecten komen uiteenlopende opdrachten voor zoals het ontwerp van voertuigen voor de Shell ECO Marathon waarbij nieuwe technologieën worden toegepast op het gebied van constructie en aandrijving om zo zuinig mogelijk te kunnen rijden. Maar ook de simulatie van het rijden van voertuigen over verschillende grondsoorten behoort tot de projecten.

  Minor Automotive Management

  Aan engineers die niet alleen technische vaardigheden bezitten, is veel behoefte. Het centrale thema van deze minor is Automotive Business. Daarom gaat het in deze minor juist om de bedrijfskundige aspecten van een voertuig en zijn omgeving, in de breedste zin van het woord. Onderwerpen uit Automotive Business als procesmanagement en productie, logistiek en denken in ketens en kwaliteitszorg komen uitgebreid aan bod. We noemen dit 'compleet voertuig denken', omdat een voertuig niet op zichzelf staat. Studenten leren ook in te zien wat de impact van een verandering is op hun omgeving en met name de mens. Hoe creëer je draagvlak voor een gewenste verandering? Naast de kennisgerichte vakken worden projecten uit de Automotive branche uitgevoerd waar de opgedane kennis in de praktijk gebracht en getoetst kan worden.

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Talentenprogramma ACE

  Ben jij extra gemotiveerd om nog meer over automotive te leren? Misschien is dan het ACE Talentenprogramma iets voor jou. Het talentenprogramma stelt je, als je meer uit je studie wilt halen, in staat om als HBO+ Engineer af te studeren. Ook kun je doorstroomtrajecten volgen die goed aansluiten op het master programma van de TU/e (wetenschappelijke master) of het masterprogramma van de HAN (professionele master).

  ACE is een samenwerkingsverband tussen de Automotive opleidingen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Fontys Hogescholen en het bedrijfsleven.

  Je komt in aanmerking voor het programma als je de vakken van het eerste en tweede jaar succesvol hebt afgerond.

  Voor meer info: www.acemobility.nl

  Afstuderen

  Het laatste half jaar voltooi je een afstudeeropdracht in de praktijk, uiteraard bij een type bedrijf dat overeenkomt met je afstudeerrichting. Het doel is het zelfstandig uitvoeren van een project.

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Internationale mogelijkheden

  Het Automotive werkveld is bij uitstek internationaal georiënteerd. Veel toeleveranciers in de sector in Nederland werken voor klanten in het buitenland of maken zelfs deel uit van een groot internationaal concern.
  Juist de leidende technologische ontwikkelingen worden zichtbaar gemaakt door internationale spelers binnen Automotive. Rotterdam is het internationale knooppunt van Noordwest-Europa waar die ontwikkelingen in de praktijk ook beproefd kunnen worden.
  Studenten van de opleiding Automotive hebben de mogelijkheid om tijdens hun stageperiode al naar het buitenland te gaan of juist hun afstudeeronderzoek bij een buitenlandse opdrachtgever te doen. Durf jij de eerste stap te zetten? Bij Automotive in Rotterdam verleg jij de grens.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Het talentenprogramma van het Automotive Centre of Expertise (TOP-ACE):

  Voor studenten met ambitie om door te stromen naar het wetenschappelijk onderwijs (TU) of studenten die willen excelleren op hbo-niveau bestaat de mogelijkheid in jaar 3 en 4 van hun studie deel te nemen aan het talentenprogramma TOP-ACE. Je behaalt hier dan een extra certificaat, naast je hbo-getuigschrift, hetgeen je extra carrièremogelijkheden oplevert bij gerenommeerde bedrijven binnen de automotive branche. Het talentenprogramma heeft veel unieke projecten en onderzoek op hoog niveau. Bedrijven kunnen vraagstukken bij ACE neerleggen, waar ACE studenten in samenwerking met het bedrijf, mee aan de slag gaan. Door deze wisselwerking komt het bedrijfsleven al in een vroeg stadium in contact met de hoogopgeleide engineers die zij nodig hebben. ACE wordt mede gefinancierd door de ministeries van OCW en EL&I.

  Meer informatie over het ACE programma? Kijk op www.acemobility.nl

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepenveld

  Na het afronden van de studie zijn er in Nederland en in het buitenland volop kansen bij bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Van lichte voertuigen naar speciale voertuigen. Van personenauto's naar bussen. Van vrachtwagens naar racewagens!

  Bekijk een aantal beroepen

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe een dag van een professional eruit ziet.

  Doorstuderen

  Voor studenten met ambitie die willen doorstromen naar het wetenschappelijk onderwijs (TU) bestaat de mogelijkheid in jaar 3 en 4 van hun studie deel te nemen aan het het talentenprogramma van het Automotive Centre of Expertise (TOP-ACE). Je behaalt hier een extra certificaat naast je hbo-getuigschrift.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2017

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.