Menu
  English

  Elektrotechniek voltijd

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Bachelor

  • Taal

   Nederlands

  Elektrotechniek is overal. Dankzij elektrotechniek denkt de auto met ons mee, communiceren we via onze smartphone en wekken we energie op zonder ons klimaat te belasten.

  Als elektrotechnisch ingenieur bedenk je nog slimmere en/of efficiëntere toepassingen en heb je concreet impact op het dagelijks leven van heel veel mensen. De behoefte aan goed opgeleid technisch personeel is in Nederland nog nooit zo groot geweest. 

  Vooral op elektrotechnisch gebied is een groot tekort aan slimme, ambitieuze mensen die over de meest actuele kennis en vaardigheden beschikken. Meer dan ooit is elektrotechnische kennis de basis en verbinder in technische oplossingen. Je kunt aan het werk in de zorg of in de haven, maar ook bij energiebedrijven, startups of defensie. De keuze is aan jou.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar ga je jezelf oriënteren op de elektrotechniek. Je doet basiskennis op over de onderwerpen elektronica, electrical power systems en embedded systems. Naast de theorie voer je praktijkopdrachten uit in het lab. Ook werk je ieder semester (een half studiejaar) met een groep klasgenoten aan een project. Het hele eerste jaar volg je het vak wiskunde als ondersteuning op de theorievakken. Ook voer je gesprekken over professionele identiteit. We bieden je steun en advies, zodat je de studie elektrotechniek succesvol doorloopt.

  Na het eerste jaar

  In het tweede en het derde jaar krijg je nieuwe en uitdagende projecten. Daarnaast volg je vakken, zoals regeltechniek, digitale signaalbewerking en telecommunicatie. In de hoofdfase neem je als student steeds meer zelf de regie van je studie in handen: in het derde jaar kies je zelf bij welk bedrijf je stage gaat lopen en in het vierde jaar kies je een minor (een verdiepend programma over één thema) die het best bij je interesses past.  Het laatste deel van het vierde jaar ga je afstuderen. Dit doe je bij een bedrijf. Zo kun je het geleerde echt in de praktijk brengen.

  Stage lopen

  In de hoofdfase ben je voor het eerst langere tijd werkzaam in een professionele organisatie. Je past in deze periode toe wat je in de eerdere jaren op school hebt geleerd.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Paul Perdeams zijn derdejaars stage bij Cofely Energy & Infra ervaart.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Bij de opleiding Elektrotechniek kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Deze minor is gericht op het ontwerpen, bouwen en beheren van elektrische energiesystemen. Belangrijke onderwerpen zijn: veiligheid, net quality, opwekking en distributie, duurzame energie, vermogenselektronica en computersimulaties hiervan.

  Embedded Systems zijn slimme onderdelen van grotere systemen. Ze zijn niet weg te denken uit de hedendaagse wereld. Ze vertonen zich vaak in de vorm van kleine computerplatforms en zijn terug te vinden in allerlei systemen; van motormanagementsystemen tot ruimtevaartuigen. In de minor leer je alles over microcontrollers, real-time systemen, C programmeren, digitale schakelingen, digitale signaalbewerking en computerarchitectuur. Lees in dit artikel uit hogeschoolmagazine Profielen waar studenten van de minor zich onder meer mee bezighouden.

  Mechatronica is het vakgebied waar elektrotechniek, technische informatica en werktuigbouwkunde samenkomen. Speerpunten van de minor zijn besturingstechniek, ontwerpen van geautomatiseerde systemen, aandrijvingen en het programmeren hiervan. Ook volg je vakken die erop gericht zijn aansluiting te kunnen maken met andere disciplines. Als mechatronicus leer je denken vanuit meerdere vakgebieden.

  Als student Elektrotechniek kun je een minor volgen op een andere hogeschool. Om de mogelijkheden te zien, kun je kijken op kiesopmaat.nl

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Het laatste half jaar van je studie voltooi je een afstudeeropdracht in de praktijk, bij een bedrijf dat overeenkomt met je afstudeerrichting. Het doel is het zelfstandig uitvoeren van een project. Je zoekt zelf een afstudeerplek bij een bedrijf. Vervolgens ga je een afstudeeropdracht formuleren die bijdraagt aan het behalen van de competenties op eindniveau van de opleiding. Lees het artikel over het afstudeerproject van Timothy Singowikromo.

  Internationale mogelijkheden

  Wil je graag ervaring opdoen buiten Nederland? Dan heb je de mogelijkheid om in het buitenland je stage, minor of afstudeeropdracht te doen. Je gaat zelf op zoek naar een leuk bedrijf, we helpen je bij het papierwerk.

   

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de opleiding Elektrotechniek een honoursprogramma voor je aan.

  Als je het programma succesvol hebt gevolgd en afsluit, krijg je aan het einde van je vierde jaar een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  Het werkterrein van een elektrotechnisch ingenieur is heel breed. Algemeen gezegd houd je je als elektrotechnisch ingenieur bezig met belangrijke vraagstukken uit de maatschappij. Als elektrotechnicus onderzoek jij hoe je techniek kunt inzetten om vraagstukken zo goed mogelijk op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een goede start aan kinderen die te vroeg geboren zijn, door slimme couveuses te ontwikkelen. Of hoe je ervoor kan zorgen dat we samen minder energie gebruiken. Maar ook hoe zelfdenkende en zelfrijdende kranen in de haven technisch in elkaar gezet moeten worden, zodat de overslag van duizenden containers in de haven mogelijk is.

  Als afgestudeerde kun je terecht komen op research & development afdelingen waar je elektronica ontwikkelt. Ook kun je werken in technisch-commerciële functies of doorgroeien naar een managementfunctie in het bedrijfsleven en bij de overheid. In de functie van ontwerper werk je bijvoorbeeld aan:

  • elektrische energiesystemen
  • duurzame energiesystemen
  • netwerken en telecommunicatieapparatuur
  • meet- en regelsystemen binnen de industrie
  • industriële elektronica en automatisering
  • “Embedded Systems” (die bestaande systemen slimmer maken)

  Beroepen

  Een aantal voorbeelden van beroepen zijn:

  Je ontwerpt slimme stukjes digitale elektronica en software voor microcontrollers voor gebruik binnen grotere systemen. Denk hierbij aan koffieautomaten, domotica, zonnepanelen, maar ook toepassingen binnen de scheepvaart. Deze embedded systemen maken het bijvoorbeeld mogelijk om allerlei data te verzamelen en door te sturen, of bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur zoals een wasmachine aan te schakelen via het internet.

  Als engineer elektrische energiesystemen werk je bij een elektriciteitsbedrijf, openbaar vervoersbedrijf of in de scheepsvaart. Je ontwerpt een aandrijving van een trein of werkt mee aan het ontwerp van de nieuwste elektrische auto. Het ontwerpen, bouwen, testen en onderhouden van een offshore windmolenpark of booreiland behoort ook tot de mogelijkheden. Je werkt op kantoor en buiten, en pleegt overleg met opdrachtgevers en collega's uit verschillende werkvelden.

  We hebben steeds grotere wensen wat betreft data overdracht via mobieltjes, het internet en de kabel. We willen films kunnen kijken, muziek kunnen luisteren, data kunnen versturen en binnenhalen, en dat alles met de hoogste resolutie en snelheid.  Om dit allemaal mogelijk te maken houd je je in dit beroep bezig met het ontwerp van netwerkarchitectuur, waarbij je gebruik maakt van de allernieuwste technieken en protocollen.

  In dit beroep werk je vaak samen in een team met werktuigbouwkundigen aan het ontwerpen of verbeteren van productielijnen. Zo ontwerp je voor bijvoorbeeld de planten- en fruittelers of bierbrouwerijen een compleet lopende-bandsysteem, waarbij het hele proces met behulp van sensoren, camera's en robotarmen snel en automatisch moet verlopen.

  Leef je uit in de regeltechniek! Als  projectengineer ben je verantwoordelijk voor een regeltechnisch werkende installatie of een onderdeel van een productieapparaat. Je werkt in teams binnen de halfgeleider-industrie, aan de klimaatregeling van een kas of de flow in de pijpleidingen van een grote olieraffinaderij. Je kunt dynamische regelsystemen in kaart brengen en kijken hoe je (deel)systemen nog verder kunt automatiseren en sneller en nauwkeuriger kunt laten verlopen.

  Doorstuderen

  Je kunt na je studie een masteropleiding gaan volgen bij een universiteit. In een aantal gevallen moet je dan eerst een schakelprogramma volgen.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), mei 2024

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties