Menu English

Technische Informatica voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Als technisch informaticus werk je aan moderne ICT-systemen waarbij hard- en software geïntegreerd zijn. Dankzij je kennis van programmeren en hardware kun je juist op het snijpunt daarvan opereren.

Programmeren naar de toekomst

Met de opleiding Technische Informatica ben jij voorbereid op een beroep in de wereld van embedded systemen en software engineering. Als technisch informaticus ben je de uitvinder van moderne technische ICT-systemen. Door jouw gecombineerde kennis van soft- en hardware ben je in staat om moderne, slimme, duurzame en veilige oplossingen te maken voor de steeds complexere uitdagingen van de toekomst. Tijdens deze technische opleiding ga je alle ins-en-outs leren over computer hardware en het programmeren daarvan.

Wat kun je met Technische Informatica?

In het dagelijks leven zijn we steeds meer afhankelijk geworden van geautomatiseerde systemen, en dus van software engineers. Reizen in het OV kan alleen nog met de OV-chipkaart, je bagage komt op Schiphol automatisch op de juiste plek, energiemeters worden ‘slim’ en bij medische ingrepen worden al operatierobots ingezet. Allemaal voorbeelden waarbij hard- en software samenkomen in een technisch systeem.

Als software engineer draag je bij aan het ontwikkelen, beveiligen en in de lucht houden van deze systemen. Gedurende de studie maak je kennis met de technische aspecten van ICT-systemen en leer je slim en efficiënt programmeren in diverse programmeertalen zoals C, C++, Java en Python.

Van AI tot Embedded systems

Je leert oplossingen ontwikkelen voor verschillende apparaten, robots, moderne computersystemen of een Raspberry PI. Je bent een allrounder op alle disciplines, maar specialiseert je ook in een of meerdere aspecten in het werkveld. Denk daarbij aan Machine Learning, Artificial Intelligence (AI), Advanced Algorithms, Automated Systems en uiteraard de met IoT (Internet of Things) nauw verbonden Embedded Systems.

Nieuwsgierig geworden?

Zie jij jezelf als toekomstige software engineer? Dan is de opleiding Technische Informatica wellicht iets voor jou! Kom naar onze open dag in Rotterdam en neem een kijkje bij onze hbo-studie.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Technische Informatica

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (6 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

0%

Werkloos

90%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste jaar oriënteer je je op het vakgebied en wordt de basis gelegd voor de rest van de studie. Tijdens de eerste zes maanden van de opleiding wordt extra aandacht besteed aan het op peil brengen van je wiskunde, natuurkunde, Nederlands en Engels. Vakkennis die een belangrijke rol speelt tijdens de opleiding Technische Informatica.

Daarnaast staan in het eerste jaar ook programmeren, computer- en netwerksystemen centraal. Je brengt de opgedane kennis ook direct in de praktijk tijdens praktische opdrachten en projecten.

Na het eerste jaar

Na het eerste jaar diep je je kennis in het tweede jaar verder uit als toekomstig software engineer. Je krijgt dan vakken als Computer Graphics, Besturingssystemen en uiteraard nog meer programmeren en technieken om je vak te kunnen uitoefenen.

In het derde jaar breng je je kennis en vaardigheden in de praktijk met in het eerste halfjaar een stage en in het tweede half jaar projecten waar je je kunt verdiepen en specialiseren in automated systems, advanced algorithms, embedded systems en machine learning.

Ten slotte ga je je profileren in het vierde jaar waar je het eerste halfjaar een minor volgt en in het tweede half jaar sluit je je opleiding af met een afstudeeronderzoek dat, zo mogelijk, aansluit bij je interesses en je toekomstplannen.

Labs

Stadslab en Havenlab

Als student van de opleiding Technische Informatica kun je werken in het Stadslab, dat op de Wijnhaven 99 gevestigd is, en in het Havenlab dat zich op de RDM Campus op Heijplaat bevindt. Op beide locaties kun je voor bijvoorbeeld je project aan de slag met 3D-printers, lasersnijders, hout- en metaalwerkplaatsen, etc. Je krijgt daar ook workshops en cursussen op het gebied van bijvoorbeeld solderen en het gebruik van specifieke softwarepakketten.

Hardware materialen

Bij de opleiding Technische Informatica krijg je een hardware kit waarin alle basiscomponenten zitten die je nodig hebt voor het uitvoeren van de projecten en opdrachten in jaar één. Daarnaast kun je in het Stadslab hardware componenten aanschaffen of voor een project ‘lenen’.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

In het derde jaar loop je stage, een spannend moment van de opleiding. Voor een half jaar ga je aan de slag bij een bedrijf. Wij begeleiden je natuurlijk, maar veel moet je ook zelf doen. Om het gehele traject van oriëntatie op je stage, uitvoering van de stage en tot slot de afronding van je stage, inzichtelijk te maken, hebben wij TI-student Wessel gevolgd. 

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt kiezen uit veel minors. Voor de opleiding Technische Informatica geldt dat je in het derde en vierde studiejaar een keuze maakt uit verschillende interne minors, die aansluiting bieden aan verschillende specialisaties binnen het vakgebied. Voorbeelden hiervan zijn Automated Systems en Machine Learning.

De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

In de minor Intelligent Mobility ga je aan de slag met infrastructuur en mobiliteit van de toekomst. Denk aan intelligente systemen voor oversteekplaatsen, detectie van niet autonome voortuigen zoals fietsen, parkeeroplossingen, pakketlaadsystemen of virtuele drone wegen. In samenwerking met vooraanstaande organisaties zoals de TU Delft werk je een intelligente innovatieve oplossing uit tot een prototype (proof-of-concept). Jouw prototype wordt getest in het Fieldlab NL en kan toegepast worden in de nieuwe wereld van autonome voertuigen, smart cities en het aanstaande zogenaamde Logistics 4.0.

Bij de minor IT-innovatie voor Defensie onderzoek, creëer en experimenteer je met de meest vernieuwende soft- en hardware technologie. Defensie heeft aangetoond een voorloper te zijn op het gebied van grote innovaties, zoals het internet. Het defensiedomein biedt daarom een uitstekende kans om te experimenteren en te creëren met state-of-the-art technologie en technieken. In de minor staat het werken aan IT-gerelateerde, innovatieve projecten binnen het toepassingsgebied van de (Nederlandse) Defensie centraal. Je gaat in projectgroepen aan de slag met vraagstukken door toegepast onderzoek te verrichten en prototypes (Proof-of-Concep) te realiseren. Je komt tot innovatieve oplossingen, door samen te werken met grote namen uit het bedrijfsleven als Thales en Kenniscentrum Creating 010.

De minor Smart Things leid je op tot Internet of Things-developer en –ondernemer. Je moet kennis kunnen combineren op gebied van elektronica, sensoren, netwerken, productontwerp en software-development. In deze minor leer je over mens-machine-interactie, verwerking van sensordata, machine-learning, zelfrijdende voertuigen, wearables, enzovoort. Ook de andere zijde komt aan de orde: innovatie en ondernemerschap. We gaan praktisch aan de slag met 3D-printen, lasersnijden, CNC-frezen en solderen. Er heerst een echte IoT-maak-cultuur tijdens deze minor; het ene moment sta je te solderen en het volgende bouw je software. Tijdens deze minor bouw je dan ook je eigen Home Station, een weerstation en home automation device in één die verbonden worden met een centrale server. In een projectgroep werk je fulltime aan een eigen product, dat je aan het eind van de periode pitcht aan de Dragon’s Den.

 

Student van andere hogeschool? 

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht. Dat is een onderzoeksgerichte opdracht van 20 weken die je bij een bedrijf uitvoert. Je gaat dan zelfstandig op zoek naar een oplossing voor een maatschappelijk en/of technisch probleem. Die oplossing bestaat uit een combinatie van soft- en hardware. Door middel van het onderzoek toon je aan dat je kunt werken op bachelorniveau en als je daarvoor slaagt (en al je vakken hebt gehaald) mag je de titel 'Bachelor of Science' voeren.

Internationale mogelijkheden

Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen om de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten. 

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Als afgestudeerde kun je onder andere aan de slag als embedded systems engineer, IoT engineer of software engineer:

Als embedded systems engineer ontwerp je een nieuw product dat een combinatie is van hard- en software. Je bedenkt hoe het apparaat dient te functioneren en je stelt eisen op voor de software. Een voorbeeld is een robotsysteem in de agrarische sector. Je dient je te verdiepen in het gebruik door de klant en daar ook de niet-functionele eisen bij te ontwerpen. Uiteindelijk ontwikkel je het technisch ontwerp. Je dient tevens het product te implementeren en testplannen te ontwikkelen en uit te voeren.

De IoT engineer is gespecialiseerd in het verbinden van sensoren en systemen via moderne netwerken. Denk daarbij aan systemen en onderdelen van systemen voor automatisering van gebouwen (smart buildings en smart homes), industriële processen, logistieke systemen, transport, verkeer, etc.

Als software engineer ontwikkel en test je computerprogramma’s. Dit gebeurt vaak in groepsverband. Daarnaast breng je ook de behoefte en verwachtingen in kaart bij de eindgebruikers. Met jouw kennis van programmeren en gebruik van software tools zorg jij ervoor dat het product ook daadwerkelijk wordt gemaakt en klaar is voor gebruik.

Doorstuderen

Om je kennis nog verder te verdiepen na deze opleiding is er de mogelijkheid om een masteropleiding te volgen op een universiteit.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen