Ga direct naar de content

Technische Informatica voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Je beheerst de techniek van computers tot in de puntjes. En dankzij jouw kennis van wiskunde en programmeren ben je in staat om moeilijke problemen op te lossen op het snijpunt van hard- en software.

In het dagelijks leven zijn we heel erg afhankelijk geworden van ICT- systemen. Een treinkaartje kan je alleen nog in een kaartautomaat kopen, je bagage komt op Schiphol automatisch op de juiste plek, energiemeters worden 'slim' en medische ingrepen worden soms door een apparaat in plaats van een chirurg gedaan. Als technisch informaticus draag je bij aan het ontwikkelen, beveiligen en in de lucht houden van deze systemen.

Gedurende de studie maak je kennis met de technische aspecten van ICT. Je leert te programmeren in diverse programmeertalen, waarmee je oplossingen leert te ontwikkelen voor verschillende apparaten, robots en systemen. De opleiding biedt een stevige theoretische basis in programmeren en wiskunde, maar gaandeweg je opleiding krijgt de praktijk de overhand; in het derde jaar loop je stage en ga je in projecten aan de slag met het oplossen van concrete opdrachten uit de Rotterdamse beroepspraktijk.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Technische Informatica voltijd

  Studie in Cijfers

  Meer info: studiekeuze123.nl Publicatiedatum 12-05-2016 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde
  student tevredenheid
  Deze opleiding 3.8
  Landelijk gemiddelde 4
  aantal eerstejaars
  Deze opleiding 57
  Landelijk gemiddelde 36
  ervaren contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 18-24
  Landelijk gemiddelde 18-24
  doorstroom naar tweede jaar
  Deze opleiding 70%
  Landelijk gemiddelde 64%
  diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding 42%
  Landelijk gemiddelde 47%
  doorstuderen
  Deze opleiding 18%
  Landelijk gemiddelde 16%
  landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
  Landelijk gemiddelde 67%

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar oriënteer je je op het vakgebied en wordt de basis gelegd voor de rest van de studie. Je krijgt een solide basis wiskunde, programmeren en techniekvakken zoal besturingssystemen, netwerken en security. In projecten breng je de theorie in de praktijk in uitdagende opdrachten.

  Na het eerste jaar

  Je gaat dieper in op de stof, zowel theoretisch als praktisch. In het tweede jaar betekent dit een verdieping in onderwerpen als design patterns en functioneel programmeren en in het derde jaar security en embedded systems. Samen met studenten van andere opleidingen werk je aan innovatieve projecten. Dit zijn vaak projecten waarbij bedrijven uit Rotterdam betrokken zijn. In het derde jaar ga je op stage en verdiep je je verder in security, embedded systemen en kunstmatige intelligentie. In het vierde jaar volg je een minor, een specialisatie of verbreding van je opleiding, en ga je afstuderen.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  Je krijgt de gelegenheid werkervaring op te doen tijdens een stage in het derde jaar. Vijf maanden werk je bij een bedrijf om in praktijk te brengen wat je tot nu toe hebt geleerd.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Enabling the Networked Society

  Networking, Networked Services en Security staan aan de basis van onze moderne IT-voorzieningen. Als het goed werkt realiseert niemand zich meer hoe afhankelijk de moderne maatschappij is geworden van deze voorzieningen. De impact is enorm als deze voorzieningen een keer niet werken. Stel je voor: een dag géén Internet? En een week? De minor richt zich op netwerkinfrastructuur, op de diensten die via deze infrastructuur bereikbaar zijn en op de beveiliging die noodzakelijk is, zodat gegevens en informatie beschikbaar en ongeschonden blijven. Daarnaast is er aandacht voor Cloud- en Grid computing in relatie tot technologie voor 'big data processing' als antwoord op de behoefte aan schaalbaarheid van de gewenste verwerkings- en/of opslagcapaciteit. Voorbeelden: Networking: Wireless, IPv6, 1000 bit/s en sneller, Lichtpaden, Sensor netwerken en meer.Networked Services: DNS, Single sign-on, Cloud- en Grid computing, Hadoop en meer. Security: Mobile App Security, Polymorfe virussen, Botnets, Privacy en meer.

  Smart Devices

  De informatietechnologie ontwikkelt zich in een rap tempo, computers 'verdwijnen': embedded systems, ubiquitous computing, the Internet of things zijn onderdelen van deze ontwikkeling. Veel informatie is steeds meer binnen handbereik. Het is toegankelijker geworden via smartphones. Via sensoren en via het netwerk komt de informatie tot ons. In de minor komen deze zaken bij elkaar. Omdat de computerkracht steeds groter wordt geeft de combinatie een geweldige impuls aan de informatietechnologie. De maatschappelijke context van de minor zal zich vooral richten op de zorg. Ontwikkelingen op het gebied van augmented reality zullen ingepast worden. In het bijzonder de nieuwste ontwikkelingen om bewegingen via camera's te volgen en te integreren in de applicatie. Deze minor is bedoeld voor studenten die nieuwe applicaties kunnen ontwikkelen en bouwen in embedded apparaten en affiniteit met techniek hebben. De minor maakt gebruik van het stadslab om prototype van een 'smart object' te ontwikkelen en te bouwen. Hierbij wordt kennis uit verschillende disciplines gecombineerd (o.a ontwerpen, interaction design, product design, etc.)

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Vaak kom je er tijdens je afstudeerstage in het vierde jaar achter wat je na je studie wil doen. Bij een klein IT-bedrijf of toch liever op de IT-afdeling van een multinational?

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Internationale mogelijkheden

  Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Heb het lef om ambitieus te zijn!

  Ambitieuze en talentvolle studenten kunnen een Honoursprogramma volgen waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot een excellente professional. In het programma staan uitdagende multidisciplinaire opdrachten uit de Rotterdamse beroepspraktijk centraal. Deze opdrachten worden ondergebracht in een aantal zogenoemde Innovation labs. De studenten worden begeleid in een multidisciplinair team van docenten.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen om de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Als afgestudeerde kun je aan de slag als embedded systems engineer, netwerk security engineer of software engineer.

  Embedded systems engineer

  Als embedded systems engineer ontwerp je een nieuw product dat een combinatie is van hard- en software. Je bedenkt hoe het apparaat dient te functioneren en je stelt eisen op voor de software. Een voorbeeld is een robotsysteem in de agrarische sector. Je dient je te verdiepen in het gebruik door de klant en daar ook de niet-functionele eisen bij te ontwerpen. Uiteindelijk ontwikkel je het technisch ontwerp. Je dient tevens het product te implementeren en testplannen te ontwikkelen en uit te voeren.

  Netwerk security engineer

  Als netwerk security engineer ontwerp je nieuwe beveiligingstechnieken zoals cryptografie, autorisatie en verificatieprocedures. Je kent veel voorkomende aanvallen op de beveiliging en de beschermingsmaatregelen. Je maakt beveiligingsplannen en business cases voor opdrachtgevers. Je hebt te maken met vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, continuïteit en preventiviteit. Je ontwerpt procedures voor beveiliging van gegevens zoals een uitwijkplan, back-up en recovery van databases.

  Software engineer

  Als Software Engineer ontwikkel en test je programma's. Dit gebeurt vaak in groepsverband. Daarnaast breng je ook de behoefte en verwachtingen in kaart bij de eindgebruikers. Met jouw kennis van programmeren en gebruik van software tools zorg jij ervoor dat het product ook daadwerkelijk wordt gemaakt en klaar is voor gebruik.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2015

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.