Menu English

Automotive duaal

 • Duur en startmoment

  2 jaar voltijd + 2 jaar duaal, september

 • Opleidingstype

  Duale Bachelor, ook beschikbaar in voltijd

 • Taal

  Nederlands

De wereld van auto’s en techniek zit in een van zijn spannendste fasen ooit. Onze toekomstige mobiliteit vraagt namelijk om oplossingen die revolutionair anders zijn.

Denk alleen al aan de eindigheid van fossiele brandstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen. In die toekomst leren we creatiever omgaan met grondstoffen, leren we anders kijken naar de veiligheid van elke weggebruiker en bedenken we oplossingen die de files terugdringen. Het goede nieuws is dat de automotive wereld daar nu al op topsnelheid mee experimenteert. Met slimme toepassingen van ICT, elektronica en lichtgewicht construeren, maar ook door toepassing van elektrische of hybride aandrijvingen.

De helden in dat verhaal zijn de automotive engineers van Hogeschool Rotterdam. Het zijn vooral de probleemoplossers die verder kijken en begrijpen dat elke technische oplossing past in een complex plaatje
waarin mobiliteit nog slimmer, schoner, goedkoper en efficiënter moet. ‘Compleet voertuig denken’ noemen we dat. Dat leer je in Rotterdam. Stap in en Drive your Future.

Als afgestudeerd engineer kan je afhankelijk van je specialisatie aan de slag als ontwerper/constructeur bij fabrikanten en ingenieursbureaus, als quality of production engineer of sales engineer.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Automotive

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Duale werkplek

Het unieke duale traject is een opleidingsvariant waarbij je leren en werken combineert. Alleen Hogeschool Rotterdam kent deze route, waarbij je de eerste twee jaar de voltijdopleiding volgt. Vanaf het derde jaar start de duale route. Je combineert je studie dan met een (parttime) betaalde baan. De theoretische vakken volg je aan de hogeschool, daarnaast ben je drie dagen per week werkzaam bij een bedrijf in het vakgebied Automotive. Waar je als voltijdstudent projecten uitvoert en competenties behaalt op school, moet je als duale student dezelfde competenties behalen en kunnen aantonen door in het bedrijf aan soortgelijke projecten te werken. Je duale werk kan liggen in research & development of automotive management.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Je zoekt zelf, in samenspraak met je opleiding, je duale werkplek voor de laatste jaren van je studie. Via een minor kun je bij veel duale opleidingen kiezen voor een specialisatie waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

In de minor Future Automotive Technology worden de technische ontwerpen dynamica, aerodynamica, construeren en simulatie van geavanceerde voertuigsystemen behandeld. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan Projectmanagement. In de projecten komen uiteenlopende opdrachten voor zoals het ontwerp van voertuigen voor de Shell ECO Marathon waarbij nieuwe technologieën worden toegepast op het gebied van constructie en aandrijving om zo zuinig mogelijk te kunnen rijden. Maar ook de simulatie van het rijden van voertuigen over verschillende grondsoorten behoort tot de projecten.

De minor MTI is voor studenten die vanuit de techniek hun technische managementcapaciteiten en innovatievermogen willen aanwenden en ontwikkelen. Tijdens deze minor ontdek en leer je op welke wijze technologie ingezet kan worden om te innoveren. De uitdaging bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën, producten, diensten en/of processen is natuurlijk aan de ene kant een maximalisatie van de klanttevredenheid, aan de andere kant ligt er de uitdaging om tot een maximalisatie van productiviteit, winstgevendheid en uniciteit te komen.

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

 

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepenveld

Na het afronden van de studie zijn er in Nederland en in het buitenland volop kansen bij bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Van lichte voertuigen naar speciale voertuigen. Van personenauto's naar bussen. Van vrachtwagens naar racewagens!

Bekijk in onderstaand filmpje hoe een dag van een professional eruit ziet.

Beroepen

Na het afronden van de studie zijn er in Nederland en in het buitenland volop kansen bij bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Van lichte voertuigen naar speciale voertuigen. Van personenauto's naar bussen. Van vrachtwagens naar racewagens!

Je kunt onder andere aan de slag als:  

Als autotechnisch ontwerper ontwikkel je oplossingen op maat voor ontwerpvraagstukken. Dit kunnen vraagstukken zijn waarbij een heel nieuw voertuig ontworpen wordt, of waarbij een specifieke deeloplossing ontwikkeld moet worden, zoals een wielophanging of nog meer in detail een bijzondere veerconstructie. Met de eisen die aan het complete voertuig worden gesteld als uitgangspunt, kom je methodisch tot een product dat bijdraagt aan de functionaliteit van het voertuig. Uiteraard voldoet dit product ook aan de eisen die specifiek daaraan gesteld worden, zoals sterkte en stijfheid, duurzaamheid, gewicht en 'lifecycle costing'. Je denkt hierbij 'out of the box' en overweegt meerdere oplossingen en het gebruik van innovatieve materialen en verbindingstechnieken.

De construction analyst is een ingenieur die het fijne van constructies wil weten, om deze door te ontwikkelen zodat ze lichter, goedkoper of sterker gemaakt kunnen worden. Door gebruik te maken van state-of-the-art softwarepakketten, die gebaseerd zijn op de Eindige Elementen Methode, ben je in staat om een grondige analyse uit te voeren van de constructie onder de belastingcondities waaraan deze wordt blootgesteld. Daarbij denk je dus zowel na over het gebruik van het complete product en de eisen die daaraan gesteld worden, als over de constructie op detailniveau en de eisen aan het gebruikte materiaal.

Niet alleen de auto, maar ook de productie ervan moet gestroomlijnd worden. De quality (of production) engineer houdt zich bezig met bewaken van kwaliteit en optimaliseren van het productieproces. Hierbij overweegt hij hoe dit proces zo 'lean' mogelijk kan worden gemaakt, zodat kosten laag blijven en het rendement hoog. Met als uitgangspunt een onderzoek naar de huidige prestaties van de productielijn, ontwikkelt en implementeert de quality engineer oplossingen ter verbetering.

De sales engineer is het aanspreekpunt van de klant. Hij gaat in overleg met de opdrachtgever op zoek naar een oplossing op maat. Soms kan dat door bestaande producten en deelsystemen bij elkaar te voegen, maar het kan ook betekenen dat er nieuwe producten of deelsystemen ontwikkeld moeten worden. Hiermee geeft de sales engineer een belangrijke input voor de Research & Development-afdeling.

Ontwikkelen van testplannen en verwerken en interpreteren van gegevens behoren tot de taak van de test engineer. Door prestaties van systemen (motoren, complete voertuigen enz.) te valideren in de praktijk ben jij de laatste schakel van Research & Development en bepaal jij uiteindelijk waar nog beslissende aanpassingen aan ontwerp of prestaties moeten worden gedaan.

Auto's bevatten in toenemende mate elektronische systemen. Deze zijn ontwikkeld om het comfort, de veiligheid, maar ook de prestaties van een voertuig te verbeteren. In het laatste geval in de huidige tijd het brandstofverbruik 'from well to wheel' een zeer belangrijke factor. Deze ontwikkelingen hebben inmiddels geleid tot systemen als Automatic Cruise Control en Electronic Stability Program enerzijds en tot de elektrificatie van voertuigen anderzijds, waarbij hybride aandrijflijnen vandaag de dag een rol van betekenis spelen. Als vehicle electronics engineer werk je aan de ontwikkeling en optimalisatie van deze systemen, waarbij je tevens de veiligheid van de systemen zelf waarborgt.

De vehicle performance & safety engineer houdt zich bezig met prestaties, verbruik en veiligheid van een voertuig. Als Performance engineer ben je in staat om een analyse uit te voeren van het gedrag van een voertuig en weet je op welke manieren je dit kunt beïnvloeden om uiteindelijk tot de gewenste prestaties te komen. Het is daarnaast jouw verantwoordelijkheid om de veiligheid van het voertuig te garanderen, maar uiteraard kun je je kennis en (computer)vaardigheden ook aanwenden om de maximale prestaties uit bijvoorbeeld een circuitauto te halen.

Doorstuderen

Voor studenten met ambitie die willen doorstromen naar het wetenschappelijk onderwijs (TU) bestaat de mogelijkheid in jaar 3 en 4 van hun studie deel te nemen aan het het talentenprogramma van het Automotive Centre of Expertise (TOP-ACE). Je behaalt hier een extra certificaat naast je hbo-getuigschrift.

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen