Menu English

Tevredenheid medewerkers

Tot 2016 was de ‘algemene tevredenheid over het werken bij onze hogeschool’ de indicator voor het ankerpunt. Dit bleek echter een te brede indicator om uitdrukking te geven aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs.

Daarom is vanaf het medewerkersonderzoek (MO) in 2017 het percentage van medewerkers dat tevreden is over het thema ‘kwaliteit van het onderwijsprogramma’ als ankerpunt gebruikt. De vragen die bij dit thema gesteld zijn, betreffen de tevredenheid van docenten over de inhoud van de opleiding, het niveau van de opleiding en de aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk.

Uit het MO van 2017 is gebleken dat 65 procent van de docenten (zeer) tevreden is over de kwaliteit van het onderwijs. Dit betekende een daling ten opzichte van het Mo van 2016 (-9 procent) en lag meer in lijn met de MO’s van 2015 (68 procent) 2014 (65 procent).

Een uitsplitsing laat zien dat de daling – bezien vanuit een meerjarig perspectief – vooral het gevolg was van een daling in de tevredenheid over de kwaliteit van de inhoud van de opleiding én de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk. Uit gesprekken met de opleidingen moet blijken waarom de docenten op deze aspecten kritischer zijn geworden.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen