Menu English

Investeren in kwaliteit

Elke dag zijn de docenten en andere medewerkers van Hogeschool Rotterdam bezig met het realiseren van kwaliteit en studiesucces. Voor de hogeschool gaan beide thema’s hand in hand.

Goed onderwijs is inclusief onderwijs, onderwijs dat elke student op een bij hem of haar passende manier uitdaagt het beste uit zichzelf te halen, rekening houdt met de al dan niet aanwezige voorkennis van de student en waarin specifieke persoonlijke omstandigheden meegenomen worden bij het bepalen van het beste studiepad. Goed onderwijs is bovendien contextrijk onderwijs. Onderwijs dat is doordrenkt met actuele praktijkcases uit het toekomstige werkveld van de student, en dat studenten opleidt om met een kritische, onderzoekende houding naar die praktijk te kijken. Onderwijs kortom, dat onze afgestudeerden tot capabele professionals klaarstoomt.

Om kwaliteit en studiesucces te kunnen realiseren heeft Hogeschool Rotterdam de afgelopen jaren veel in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat bij elke opleiding geïnvesteerd werd in de docenten, zowel in kwantiteit als in kwaliteit:

  • De hogeschool heeft in de jaren 2015-2018 middelen onttrokken aan het Eigen Vermogen van de hogeschool om meer docenten aan te nemen. De hogeschool anticipeerde daarmee op het structureel vrijkomen van extra middelen vanuit het Rijk vanaf 2018 als gevolg van het invoeren van het studievoorschot.
  • Vanaf 2013 is het aandeel van de middelen dat rechtstreeks ten goede komt aan het onderwijs fors gestegen ten opzichte van de middelen voor de ondersteunende processen, de zogeheten overhead.

Het aanstellen van meer docenten heeft geholpen om het onderwijs te intensiveren, maar bleek achteraf ook nodig om de gestage groei van het aantal studenten van de afgelopen jaren te kunnen opvangen. Dat betekent dat we ook de komende jaren blijven investeren in het aantrekken van méér docenten en in hun professionele ontwikkeling.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen