Menu
    English

    Toelichting op de balans 2018

    De kostprijs van de gebouwen en terreinen die in het kader van de OKF-operatie aan de hogeschool zijn overgedragen, zijn opgenomen tegen de door het ministerie van OCW berekende bruto deelna¬mesommen. De investeringen vanaf 1 januari 1994 zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs.