Menu Zoeken English

Vorderingen

De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. De voorzieningen wegens oninbaarheid hebben betrekking op debiteuren en vorderingen studenten/deelnemers/cursisten. De overige vorderingen laten een daling zien doordat het rekeningcourantsaldo van de STC Group in 2018 onder de overlopende passiva wordt verantwoord.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen