Menu Zoeken English

Vorderingen

De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. De voorzieningen wegens oninbaarheid hebben betrekking op debiteuren en vorderingen studenten/deelnemers/cursisten. De overige vorderingen laten een daling zien doordat het rekeningcourantsaldo van de STC Group in 2018 onder de overlopende passiva wordt verantwoord.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.