Menu Zoeken English

Overige gegevens

Resultaatbestemming

Het College van Bestuur stelt voor het resultaat van het boekjaar te doteren aan de algemene en bestemmingsreserves.

Bevestiging college van bestuur

Het College van Bestuur van de hogeschool verklaart dat alle bij het College van Bestuur bekende informatie die van belang is voor de in dit hoofdstuk opgenomen accountantsverklaring is verstrekt aan de instellingsaccountant. Voorts verklaart het College van Bestuur niet betrokken te zijn geweest bij onregelmatigheden in de bedrijfsvoering van de hogeschool.

Rotterdam, 5 juni 2019

Stichting Hogeschool Rotterdam

Het college van bestuur

Drs. M.J.G. Bormans

Drs. Z. Guernina

W.E. van den Brink MA

De Raad van Toezicht

J.C. Beerman MBA

Drs. J.W.A. Verlaan

Mr. C.M. Insinger MBA

Dhr. H. Karakus

Dhr. J. van den Steenhoven

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen