Menu
    English

    Toelichting op de staat van baten en lasten

    Alle bedragen x € 1.000.