Menu
    English

    Overige baten

    Het totaal aan overige baten is met 1,0 miljoen euro gedaald ten opzichte van 2017. Deze daling bestaat voornamelijk uit een afname van de overige baten van 1,4 miljoen door schattingswijzi┬şgingen incassomachtigen (0,4 miljoen euro), opbrengsten kantine (0,2 miljoen euro), verkochte leermiddelen (0,1 miljoen euro) en eenmalige zaken (0,7 miljoen euro).