Menu
    English

    Rijksbijdragen

    De baten uit rijksbijdragen zijn gebaseerd op het rijksbijdragenbestand d.d. 19 december 2018 van het ministerie van OCW.

    De normatieve rijksbijdrage is ten opzichte van de realisatie 2017 gestegen met 26,5 miljoen euro door meer bekostigde studenten en graden (7,5 miljoen euro), compensatie voor de pabo-opleiding (0,9 miljoen euro) en een hogere prijs door met name een positieve volumecompensatie en loon-prijscompensatie (8,0 miljoen euro), compensatie van halvering van het collegegeld (3,6 miljoen euro) en een lager bedrag voor de prestatiebekostiging in verband met de korting van 1,8 miljoen euro.