Menu
  English

  Materiële vaste activa

  De samenstelling van de post materiële vaste activa is als volgt:

  De hogeschool heeft in 2018 17 miljoen euro uitgegeven aan investeringen in materiële vaste activa. Ten opzichte van 2017 is 14 miljoen euro minder geïnvesteerd. Dit is het gevolg van met name de nieuwbouw Kralingse Zoom, die in 2017 is afgerond. Grote investeringen in 2018 betroffen: programma Academieplein, bestaande uit renovatie van klimaat, verlichting, stroom, inrichting (circa 4,7 miljoen euro) en het gebruiksklaar opleveren van locatie Posthumalaan (circa 2,3 miljoen euro). In 2018 is verder circa 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in projectmatig onderhoud van panden.

  De verkrijgingsprijs en cumulatieve afschrijving van de inventaris, automatiseringsapparatuur en verbouwingen aan de gebouwen zijn in boekjaar 2018 met een bedrag van 5,9 miljoen euro vermin­derd, te weten gebouwen 0,9 miljoen en inventaris en apparatuur 5 miljoen euro. De vermindering is toegepast omdat de investeringen niet meer aanwezig zijn.

  De afschrijving op terreinen betreft de afschrijving op het gebruiksrecht van de grond (erfpacht) Kralingse Zoom, Museumpark en Wijnhaven. De erfpacht is afgekocht tot en met respectievelijk 2083, 2089 en 2047 en wordt lineair over de duur van het gebruiksrecht afgeschreven.

  De eigen panden op de locaties Kralingse Zoom en Museumpark dienen als zekerheid voor hypothecaire lening van 53,0 miljoen euro zoals die is verstrekt door de Staat der Nederlanden.

  De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt 197,9 miljoen euro (peildatum 1 januari 2018). De verzekerde waarde van de gebouwen per 1 januari 2018 bedraagt 398,8 miljoen euro.

  De hogeschool verhuurt een deel van de locatie RDM aan het Albeda College.