Menu English

Arbeidsvoorwaarden

Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te waarborgen voert de afdeling Onderwijskwaliteit en Personeel (OkP) – onderdeel van de dienst OeO - gesprekken met medewerkers over arbeidsvoorwaardelijke aspecten.

De keuze voor een kleinere aanstelling, de gevolgen van opname van (deeltijd)keuzepensioen en de consequenties van deelname aan de regeling werktijdvermindering senioren zijn hier voorbeelden van. In 2017 zijn ruim tachtig van dergelijke gesprekken gevoerd, die gemiddeld met het cijfer 8,6 werden gewaardeerd.