Menu English

Loonkosten

Loonkosten behelzen alle salarislasten, inclusief toelagen, bijzondere uitkeringen en vergoeding overwerk en exclusief jubileumgratificaties en toelagen woon-werkverkeer.

Overzicht loonkosten20172016
pil*pnil**totaalpil*pnil**totaal
Instituten

€ 169.101,-

€ 10.557,-

€ 179.658,-

€ 164.592,-

€ 13.670,-

€ 178.262,-

Diensten

€ 36.590,-

€ 1.847,-

€ 38.437,-

€ 34.265,-

€ 2.994,-

€ 37.259,-

Totaal€ 205.691,-€ 12.404,-€ 218.095,-€ 198.857,-€ 16.664,-€ 215.521,-
Totaal %94,3%5,7%100%92,3%7,7%100%

Bedragen x € 1.000,-
* personeel in loondienst
** personeel niet in loondienst

Een korte analyse laat zien dat de loonkosten in 2017 ruim 7,5 miljoen euro hoger waren dan in 2016. Dit verschil wordt verklaard door een stijging in de kosten van personeel in loondienst en het ingezette beleid om meer docenten in te zetten.