Menu English

Diversiteit

Hogeschool Rotterdam streeft naar diversiteit in haar personeelsbestand. Daarom heeft de hogeschool het charter diversiteit ondertekend en kijken we naar de diversiteit in functies, fte-omvang en naar de leeftijdsopbouw van onze medewerkers.

Charter diversiteit

In 2016 heeft de hogeschool het charter diversiteit ondertekend en zich daarmee gecommitteerd aan het meer divers en inclusief maken van haar organisatie. In 2017 is onder meer onderzocht in hoeverre de werving- en selectieprocessen van de hogeschool voldoende inclusief zijn, is een grote inspiratiebijeenkomst voor medewerkers en managers georganiseerd en is een overeenkomst gesloten met het lectoraat gHRM van de Hogeschool van Amsterdam voor de uitvoering van een aantal proeftuinen op het gebied van teamontwikkeling en diversiteit. Dit onderzoek is begin 2018 afgerond. Verder zullen in 2018 de activiteiten verder worden uitgebreid en de aanbevelingen uit het onderzoek naar inclusieve werving en selectie worden geïmplementeerd.

Functies en fte-omvang

In onderstaande tabellen is een uitsplitsing gemaakt van de voorkomende functies en bijbehorende fte-omvang in de categorieën niet-onderwijsgevend personeel en onderwijsgevend personeel in 2017.

Categorieën niet-onderwijsgevend personeel

FunctiefamilieFunctiereeksFunctieAantal fte 2017Aantal fte 2016

Aansturing

Hoofd

Hoofd 8

3

5

   

Hoofd 9

18

20

   

Hoofd 10

13

12

 

Manager

Manager 11

7

7

   

Manager 12

19

22

   

Manager 13

95

94

 

Directeur

Directeur 14

2

3

   

Directeur 15

8

7

   

Directeur 16

15

18

Advies & Beleid

Beleidsond.mw / adviseur

Beleidsonderst medewerker / adviseur 8

60

59

   

Beleidsonderst medewerker / adviseur 9

81

76

   

Beleidsonderst medewerker / adviseur 10

58

59

 

Beleidsmw. / adviseur

Beleidsmedewerker / adviseur 11

90

91

   

Beleidsmedewerker / adviseur 12

72

69

   

Beleidsmedewerker / adviseur 13

20

20

Dienstverlening

Administratief mw.

Administratief medewerker 3

1

1

   

Administratief medewerker 4

 

0

   

Administratief medewerker 5

15

21

   

Administratief medewerker 6

57

59

   

Administratief medewerker 7

70

69

   

Administratief medewerker 8

91

80

 

Ondersteunend mw.

Ondersteunend medewerker 3

18

28

   

Ondersteunend medewerker 4

46

42

   

Ondersteunend medewerker 5

33

26

   

Ondersteunend medewerker 6

41

40

   

Ondersteunend medewerker 7

25

30

 

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker 5

2

3

   

Secretarieel medewerker 6

9

12

   

Secretarieel medewerker 7

27

31

Uniek

Overig

Lid College van Bestuur

3*

2

   

Voorzitter College van Bestuur

1

1

   

Bestuursassistent CvB 8

3

3

Totaal

1000

1009

* Het CvB bestaat uit een voorzitter en twee leden. Omdat het vertrekkend lid nog enige maanden gebruik heeft gemaakt van levensloopverlof telde het CvB eind 2017 tijdelijk vier personen.

Categorieën Onderwijsgevend personeel

FunctiefamilieFunctiereeksFunctieFte 2017Fte 2016

Onderwijs & Onderzoek

Docenten

Trainee 9

10

1

   

Docent 10

285

333

   

Kerndocent 11

716

696

   

Hogeschooldocent 12

525

488

   

Hoofddocent 13

76

74

 

Instructeur

Instructeur 7

3

3

   

Instructeur 8

26

25

   

Instructeur 9

31

30

   

Instructeur 10

17

13

 

Lectoren

Lector 14 / 15

29

28

Eindtotaal

1718

1691

Voor verdere uitleg van de verhouding tussen de functies docent, kerndocent, hogeschooldocent en hoofddocent wordt verwezen naar de functiemix.

Leeftijdsopbouw medewerkers

In 2017 zag de leeftijdsopbouw van de medewerkers van Hogeschool Rotterdam er als volgt uit:

Leeftijdsopbouw medewerkers

LeeftijdFte % 2017Fte % 2016

<20

0,3

0,3

20-30

8,7

10,2

30-40

28,3

27,6

40-50

26

25,6

50-60

25

24,7

60 en ouder

11,7

11,6

Net als in 2016 is in 2017 een redelijk evenwichtige spreiding te zien over de verschillende leeftijdscategorieën. De leeftijdscategorie 20-30 jaar is echter afgenomen ten opzichte van 2016.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen