Menu
  English

  Diversiteit

  Hogeschool Rotterdam streeft naar diversiteit in haar personeelsbestand. Daarom heeft de hogeschool het charter diversiteit ondertekend en kijken we naar de diversiteit in functies, fte-omvang en naar de leeftijdsopbouw van onze medewerkers.

  Charter diversiteit

  In 2016 heeft de hogeschool het charter diversiteit ondertekend en zich daarmee gecommitteerd aan het meer divers en inclusief maken van haar organisatie. In 2017 is onder meer onderzocht in hoeverre de werving- en selectieprocessen van de hogeschool voldoende inclusief zijn, is een grote inspiratiebijeenkomst voor medewerkers en managers georganiseerd en is een overeenkomst gesloten met het lectoraat gHRM van de Hogeschool van Amsterdam voor de uitvoering van een aantal proeftuinen op het gebied van teamontwikkeling en diversiteit. Dit onderzoek is begin 2018 afgerond. Verder zullen in 2018 de activiteiten verder worden uitgebreid en de aanbevelingen uit het onderzoek naar inclusieve werving en selectie worden geïmplementeerd.

  Functies en fte-omvang

  In onderstaande tabellen is een uitsplitsing gemaakt van de voorkomende functies en bijbehorende fte-omvang in de categorieën niet-onderwijsgevend personeel en onderwijsgevend personeel in 2017.

  Categorieën niet-onderwijsgevend personeel

  FunctiefamilieFunctiereeksFunctieAantal fte 2017Aantal fte 2016

  Aansturing

  Hoofd

  Hoofd 8

  3

  5

     

  Hoofd 9

  18

  20

     

  Hoofd 10

  13

  12

   

  Manager

  Manager 11

  7

  7

     

  Manager 12

  19

  22

     

  Manager 13

  95

  94

   

  Directeur

  Directeur 14

  2

  3

     

  Directeur 15

  8

  7

     

  Directeur 16

  15

  18

  Advies & Beleid

  Beleidsond.mw / adviseur

  Beleidsonderst medewerker / adviseur 8

  60

  59

     

  Beleidsonderst medewerker / adviseur 9

  81

  76

     

  Beleidsonderst medewerker / adviseur 10

  58

  59

   

  Beleidsmw. / adviseur

  Beleidsmedewerker / adviseur 11

  90

  91

     

  Beleidsmedewerker / adviseur 12

  72

  69

     

  Beleidsmedewerker / adviseur 13

  20

  20

  Dienstverlening

  Administratief mw.

  Administratief medewerker 3

  1

  1

     

  Administratief medewerker 4

   

  0

     

  Administratief medewerker 5

  15

  21

     

  Administratief medewerker 6

  57

  59

     

  Administratief medewerker 7

  70

  69

     

  Administratief medewerker 8

  91

  80

   

  Ondersteunend mw.

  Ondersteunend medewerker 3

  18

  28

     

  Ondersteunend medewerker 4

  46

  42

     

  Ondersteunend medewerker 5

  33

  26

     

  Ondersteunend medewerker 6

  41

  40

     

  Ondersteunend medewerker 7

  25

  30

   

  Secretarieel medewerker

  Secretarieel medewerker 5

  2

  3

     

  Secretarieel medewerker 6

  9

  12

     

  Secretarieel medewerker 7

  27

  31

  Uniek

  Overig

  Lid College van Bestuur

  3*

  2

     

  Voorzitter College van Bestuur

  1

  1

     

  Bestuursassistent CvB 8

  3

  3

  Totaal

  1000

  1009

  * Het CvB bestaat uit een voorzitter en twee leden. Omdat het vertrekkend lid nog enige maanden gebruik heeft gemaakt van levensloopverlof telde het CvB eind 2017 tijdelijk vier personen.

  Categorieën Onderwijsgevend personeel

  FunctiefamilieFunctiereeksFunctieFte 2017Fte 2016

  Onderwijs & Onderzoek

  Docenten

  Trainee 9

  10

  1

     

  Docent 10

  285

  333

     

  Kerndocent 11

  716

  696

     

  Hogeschooldocent 12

  525

  488

     

  Hoofddocent 13

  76

  74

   

  Instructeur

  Instructeur 7

  3

  3

     

  Instructeur 8

  26

  25

     

  Instructeur 9

  31

  30

     

  Instructeur 10

  17

  13

   

  Lectoren

  Lector 14 / 15

  29

  28

  Eindtotaal

  1718

  1691

  Voor verdere uitleg van de verhouding tussen de functies docent, kerndocent, hogeschooldocent en hoofddocent wordt verwezen naar de functiemix.

  Leeftijdsopbouw medewerkers

  In 2017 zag de leeftijdsopbouw van de medewerkers van Hogeschool Rotterdam er als volgt uit:

  Leeftijdsopbouw medewerkers

  LeeftijdFte % 2017Fte % 2016

  <20

  0,3

  0,3

  20-30

  8,7

  10,2

  30-40

  28,3

  27,6

  40-50

  26

  25,6

  50-60

  25

  24,7

  60 en ouder

  11,7

  11,6

  Net als in 2016 is in 2017 een redelijk evenwichtige spreiding te zien over de verschillende leeftijdscategorieën. De leeftijdscategorie 20-30 jaar is echter afgenomen ten opzichte van 2016.