Menu
  English

  Totaal aantal fte medewerkers

  In onderstaande tabel staan de aantallen fte onderwijsgevend personeel en niet- onderwijsgevend personeel weergegeven.

  Totaal aantal fte medewerkers

  De onderstaande cijfers zijn exclusief peercoaches en studentassistenten. Inclusief peercoaches (30 fte) en studentassistenten (10 fte) komt het aantal fte per 31 december 2017 op 2758.

  Aantal fte onderwijsgevend personeel (DOP) en niet-onderwijsgevend personeel (AOP)*

    DOPAOPTotaalTotaal % HR
    20172016201520172016201520172017

  Instituut

  CMI

  128

  128

  123

  27

  32

  31

  155

  5,7

  CoM

  134

  126

  130

  34

  36

  29

  168

  6,2

  EAS

  144

  121

  116

  28

  25

  22

  172

  6,3

  IBk

  77

  99

  97

  26

  30

  30

  102

  3,8

  IFM

  93

  97

  101

  28

  28

  27

  122

  4,5

  IGO

  161

  154

  154

  41

  42

  37

  201

  7,4

  ISO

  136

  141

  139

  35

  39

  39

  171

  6,3

  IvG

  195

  191

  187

  48

  47

  50

  243

  8,9

  IvL

  190

  193

  182

  48

  49

  50

  238

  8,8

  RAc

  95

  81

  71

  18

  15

  13

  113

  4,1

  RBS

  139

  136

  133

  49

  49

  42

  188

  6,9

  RMI

  27

  26

  26

  10

  10

  8

  37

  1,3

  WdKA

  133

  136

  112

  39

  42

  42

  172

  6,3

  Subtotaal

  1650

  1628

  1571

  430

  444

  420

  2080

  76,5

  Dienst

  AIC

       

  75

  76

  73

  75

  2,7

  CcS

  1

   

  2

  69

  69

  69

  70

  2,6

  CVB

       

  4**

  3

  3

  4

  0,1

  FIT

       

  225

  221

  227

  225

  8,3

  OeO

  13

  14

  15

  149

  149

  146

  162

  5,9

  Subtotaal

  14

  14

  17

  522

  518

  518

  536

  19,7

  Overig

  Kenniscentra

  53

  48

  41

  35

  33

  30

  88

  3,2

  RDM

  2

  1

  1

  12

  14

  13

  14

  0,5

  Subtotaal

  55

  49

  42

  47

  47

  43

  102

  3,8

  Totaal

  1718

     

  1000

     

  2718

  100 %

  De cijfers zijn exclusief peercoaches (30 fte) en studentassistenten (10 fte).

  * In de tabel zijn de aantallen afgerond, wat tot een kleine afwijking in totalen kan leiden.

  ** Het CvB bestaat uit een voorzitter en twee leden. Omdat het vertrekkend lid nog enige maanden gebruik heeft gemaakt van levensloopverlof telde het CvB eind 2017 tijdelijk vier personen.

  De stijgende lijn met betrekking tot de formatie van onderwijsgevend personeel wordt in 2017 doorgezet ten opzichte van 2016, namelijk met 27 fte. Bij niet-onderwijsgevend personeel is in 2017 een daling van 9 fte zien (in 2016 was het aantal fte AOP 1009). Dit is conform het Focusbeleid van de hogeschool: minder ondersteuning, meer onderwijsgevend personeel.

  Verdeling man/vrouw

  In de onderstaande tabel is de verdeling in fte tussen mannen en vrouwen in 2017 per functieschaal in percentages weergegeven. In totaal is – kijkend naar fte - 45% man en 55% vrouw. De verdeling is gelijk gebleven ten opzichte van 2016.

  Verdeling inzet fte man/vrouw per functieschaal

   20172016
  FunctieschaalVMVM
  1-8

  66%

  34%

  66%

  34%

  9

  56%

  44%

  59%

  41%

  10

  57%

  43%

  60%

  40%

  11

  56%

  44%

  55%

  45%

  12

  49%

  51%

  50%

  50%

  13

  41%

  59%

  38%

  62%

  14-18

  36%

  64%

  32%

  68%

  Totaal

  55%

  45%

  55%

  45%

  De verhouding tussen mannen en vrouwen vanaf schaal 13 is nog een punt van aandacht maar ontwikkelt zich duidelijk de goede kant op.

  In de onderstaande tabellen worden het percentage mannen en vrouwen, en de aantallen mannen en vrouwen per functiefamilie weergegeven.

  Aantal en % mannelijke en vrouwelijke medewerkers per functiefamilie

  FunctiefamilieVV %MM %Totaal
  Aansturing

  86

  46

  101

  54

  187

  Advies & Beleid

  303

  67

  149

  33

  452

  Dienstverlening

  367

  70

  158

  30

  525

  Onderwijs & Onderzoek

  1.264

  52

  1.158

  48

  2.422

  CvB

  1

  33

  2

  67

  3*

  Uniek

  3

  100

  0

  0

  3

  Totaal

  2.024

  56%

  1.569

  44%

  3.593

  * Het CvB bestaat uit een voorzitter en twee leden. Omdat het vertrekkend lid nog enige maanden gebruik heeft gemaakt van levensloopverlof telde het CvB eind 2017 tijdelijk vier personen, maar in deze tabel is uitgegaan van de actieve leden.

  Uit deze gegevens blijkt dat er in drie van vier functiefamilies meer vrouwen werkzaam zijn dan mannen. In de functiefamilie Aansturing zijn minder vrouwen werkzaam (46%). Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016 (44%).

  In- en uitstroom medewerkers

  In 2017 zijn er in totaal 479 nieuwe medewerkers ingestroomd (230 fte) en 463 medewerkers uitgestroomd (216 fte). Te zien is dat er meer docenten zijn ingestroomd dan uitgestroomd en meer ondersteunende medewerkers zijn uitgestroomd dan ingestroomd. Ook dit is conform het Focusbeleid van de hogeschool: minder ondersteuning en meer onderwijsgevend personeel.

  De vergelijking met 2016 toont wel dat er minder onderwijsgevende medewerkers ingestroomd zijn en dat er veel onderwijsgevende medewerkers met een kleine aanstelling uitgestroomd zijn.

  Aantal ingestroomde en uitgestroomde medewerkers

   InstroomUitstroom
   MedewerkersfteMedewerkersfte
    DOPAOPTotaalDOPAOPTotaalDOPAOPTotaalDOPAOPTotaal

  2017

  394

  85

  479

  165

  65

  230

  373

  90

  463

  149

  67

  216

  2016

  511

  90

  601

  194

  68

  262

  328

  77

  405

  145

  58

  203

  2015

  411

  120

  531

  224

  98

  321

  280

  64

  344

  129

  50

  179

  2014

  410

  85

  495

  222

  68

  290

  263

  74

  337

  127

  58

  185

  * Alle medewerkers uit de functiefamilie Onderwijs en Onderzoek vallen onder de onderwijsgevenden. Alle medewerkers uit de overige functiefamilies vallen onder de niet-onderwijsgevenden.

  Uitstroom per functie 2017

  TypeFunctiefteMedewerkers

  AOP

  Administratief medewerker 3

  0,6

  2

   

  Administratief medewerker 5

  1,7

  3

   

  Administratief medewerker 6

  2,3

  5

   

  Administratief medewerker 7

  2,0

  2

   

  Administratief medewerker 8

  1,8

  3

   

  Beleidsonderst medewerker / adviseur 8

  4,0

  5

   

  Beleidsonderst medewerker / adviseur 9

  2,6

  3

   

  Beleidsonderst medewerker / adviseur 10

  3,0

  4

   

  Beleidsmedewerker / adviseur 11

  7,3

  13

   

  Beleidsmedewerker / adviseur 12

  5,2

  6

   

  Beleidsmedewerker / adviseur 13

  2,5

  3

   

  Directeur 15

  1,0

  1

   

  Directeur 16

  3,0

  3

   

  Hoofd 9

  0,7

  1

   

  Hoofd 10

  0,7

  1

   

  Manager 11

  1,0

  1

   

  Manager 12

  1,0

  1

   

  Manager 13

  7,2

  9

   

  Ondersteunend medewerker 1

  1,0

  1

   

  Ondersteunend medewerker 4

  2,0

  2

   

  Ondersteunend medewerker 5

  3,0

  3

   

  Ondersteunend medewerker 6

  3,4

  4

   

  Ondersteunend medewerker 7

  6,8

  10

   

  Secretarieel medewerker 5

  0,6

  1

   

  Secretarieel medewerker 6

  0,4

  1

   

  Secretarieel medewerker 7

  1,6

  2

  Totaal AOP

  66,5

  90

  DOP

  Docent 10

  45,1

  117

   

  Kerndocent 11

  54,1

  125

   

  Hogeschooldocent 12

  31,7

  89

   

  Hoofddocent 13

  2,3

  3

   

  Instructeur 7

  1,3

  8

   

  Instructeur 8

  2,5

  5

   

  Instructeur 9

  5,1

  14

   

  Instructeur 10

  3,4

  6

   

  Lector 14/15

  1,9

  3

   

  Trainee 9

  1,7

  3

  Totaal DOP

  149,3

  373

  Eindtotaal

  215,7

  463

   

  Uitstroom per leeftijdscategorie 2017

  LeeftijdscategoriefteMedewerkers

  AOP

     

  < 20

  6,7

  9

  20-30

  34,1

  48

  30-40

  7,1

  10

  40-50

  8,5

  10

  50-60

  4,7

  6

  60 en ouder

  5,4

  7

  Totaal AOP

  66,5

  90

       

  DOP

     

  < 20

  20,6

  47

  20-30

  80,9

  203

  30-40

  24,5

  58

  40-50

  10,2

  28

  50-60

  7,0

  21

  60 en ouder

  6,0

  16

  Totaal DOP

  149,3

  373

   

  Eindtotaal

  215,7

  463

       

  Totaal

     

  < 20

  27,3

  56

  20-30

  115,0

  251

  30-40

  31,6

  68

  40-50

  18,7

  38

  50-60

  11,7

  27

  60 en ouder

  11,4

  23

  Eindtotaal

  215,7

  463

  Opvallend is dat de grootste uitstroom van medewerkers te vinden is in de leeftijdscategorie 20-30 jaar: 251 medewerkers met 115 fte. Dit is 54% van de totale uitstroom. In vergelijking met 2016 (49 medewerkers, 21,1 fte en 12% van de totale uitstroom in 2016) is de uitstroom in deze leeftijdscategorie in 2017 fors toegenomen. Dit kan te maken hebben met de groeiende arbeidsmarkt en de aantrekkende economie, en de aanname dat deze leeftijdsgroep minder behoefte heeft aan een vast dienstverband. De hogeschool zal dit nader analyseren met daarin meegenomen het effect van het nieuwe inwerkprogramma.

  Daarentegen is de uitstroom in de leeftijdscategorie 30-40 afgenomen ten opzichte van 2016 (2016: 114 medewerkers en 62,2 fte). In de categorie 40-50 jaar zien we ook een afname in uitstroom (2016: 101 medewerkers en 41,7 fte).

  Functiemix

  Functiemix in fte

  SchaalNorm% 2017% 2016% 2015

  10

  20

  17,8

  20,9

  22,6

  11

  40

  44,7

  43,8

  41,9

  12

  30

  32,8

  30,7

  30,7

  13

  10

  4,7

  4,6

  4,8

   

  Aantal fte per schaal

  Schaal2017201620152008

  10

  285

  333

  344

  231

  11

  716

  696

  639

  315

  12

  525

  488

  469

  475

  13

  76

  74

  74

  0

  Totaal

  1602

  1590

  1526

  1021

  Te zien is dat de formatie van de kerndocenten (11) en hogeschooldocenten (12) is toegenomen; de formatie van de hoofddocent (13) ligt al een aantal jaar op hetzelfde peil. Per september 2017 werkt de hogeschool met herziene functiebeschrijvingen voor docenten. In het nieuwe docentprofiel is een pedagogisch / didactische lijn uitgewerkt tot op het niveau van hoofddocent. Hiermee wil de hogeschool de groei van het aantal hoofddocenten bewerkstellingen.

  Van de docenten met een aanstelling groter dan 0,3 fte heeft ruim 73 % een masterdiploma.

  Nieuwe functiebeschrijvingen docenten

  In 2017 zijn nieuwe functiebeschrijvingen voor docenten vastgesteld. Hierdoor wordt het voor docenten mogelijk om carrière te maken in de kern van hun vak: pedagogisch didactisch leiderschap. Er zijn vijf rollen in de vorm van loopbaanpaden beschreven: lesgeven ofwel pedagogisch didactisch leiderschap, onderwijsontwikkeling, onderzoek, coördinatie en teamlid. Docenten kunnen nu ook doorgroeien tot de positie van hoofddocent wanneer zij pedagogisch didactisch leiders zijn in hun instituut.

  HR werkt sinds 2017 met nieuwe functiebeschrijvingen voor docenten, zodat zij carrière kunnen maken in de kern van hun vak: pedagogisch didactisch leiderschap.


  In 2018 wordt met het oog op het eigenaarschap van het onderwijs laag in de organisatie het gesprek met de medezeggenschapsraad over het toekennen van coördinatorrollen aan niet-managers verder vervolgd.