Menu English

Totaal aantal fte medewerkers

In onderstaande tabel staan de aantallen fte onderwijsgevend personeel en niet- onderwijsgevend personeel weergegeven.

Totaal aantal fte medewerkers

De onderstaande cijfers zijn exclusief peercoaches en studentassistenten. Inclusief peercoaches (30 fte) en studentassistenten (10 fte) komt het aantal fte per 31 december 2017 op 2758.

Aantal fte onderwijsgevend personeel (DOP) en niet-onderwijsgevend personeel (AOP)*

  DOPAOPTotaalTotaal % HR
  20172016201520172016201520172017

Instituut

CMI

128

128

123

27

32

31

155

5,7

CoM

134

126

130

34

36

29

168

6,2

EAS

144

121

116

28

25

22

172

6,3

IBk

77

99

97

26

30

30

102

3,8

IFM

93

97

101

28

28

27

122

4,5

IGO

161

154

154

41

42

37

201

7,4

ISO

136

141

139

35

39

39

171

6,3

IvG

195

191

187

48

47

50

243

8,9

IvL

190

193

182

48

49

50

238

8,8

RAc

95

81

71

18

15

13

113

4,1

RBS

139

136

133

49

49

42

188

6,9

RMI

27

26

26

10

10

8

37

1,3

WdKA

133

136

112

39

42

42

172

6,3

Subtotaal

1650

1628

1571

430

444

420

2080

76,5

Dienst

AIC

     

75

76

73

75

2,7

CcS

1

 

2

69

69

69

70

2,6

CVB

     

4**

3

3

4

0,1

FIT

     

225

221

227

225

8,3

OeO

13

14

15

149

149

146

162

5,9

Subtotaal

14

14

17

522

518

518

536

19,7

Overig

Kenniscentra

53

48

41

35

33

30

88

3,2

RDM

2

1

1

12

14

13

14

0,5

Subtotaal

55

49

42

47

47

43

102

3,8

Totaal

1718

   

1000

   

2718

100 %

De cijfers zijn exclusief peercoaches (30 fte) en studentassistenten (10 fte).

* In de tabel zijn de aantallen afgerond, wat tot een kleine afwijking in totalen kan leiden.

** Het CvB bestaat uit een voorzitter en twee leden. Omdat het vertrekkend lid nog enige maanden gebruik heeft gemaakt van levensloopverlof telde het CvB eind 2017 tijdelijk vier personen.

De stijgende lijn met betrekking tot de formatie van onderwijsgevend personeel wordt in 2017 doorgezet ten opzichte van 2016, namelijk met 27 fte. Bij niet-onderwijsgevend personeel is in 2017 een daling van 9 fte zien (in 2016 was het aantal fte AOP 1009). Dit is conform het Focusbeleid van de hogeschool: minder ondersteuning, meer onderwijsgevend personeel.

Verdeling man/vrouw

In de onderstaande tabel is de verdeling in fte tussen mannen en vrouwen in 2017 per functieschaal in percentages weergegeven. In totaal is – kijkend naar fte - 45% man en 55% vrouw. De verdeling is gelijk gebleven ten opzichte van 2016.

Verdeling inzet fte man/vrouw per functieschaal

 20172016
FunctieschaalVMVM
1-8

66%

34%

66%

34%

9

56%

44%

59%

41%

10

57%

43%

60%

40%

11

56%

44%

55%

45%

12

49%

51%

50%

50%

13

41%

59%

38%

62%

14-18

36%

64%

32%

68%

Totaal

55%

45%

55%

45%

De verhouding tussen mannen en vrouwen vanaf schaal 13 is nog een punt van aandacht maar ontwikkelt zich duidelijk de goede kant op.

In de onderstaande tabellen worden het percentage mannen en vrouwen, en de aantallen mannen en vrouwen per functiefamilie weergegeven.

Aantal en % mannelijke en vrouwelijke medewerkers per functiefamilie

FunctiefamilieVV %MM %Totaal
Aansturing

86

46

101

54

187

Advies & Beleid

303

67

149

33

452

Dienstverlening

367

70

158

30

525

Onderwijs & Onderzoek

1.264

52

1.158

48

2.422

CvB

1

33

2

67

3*

Uniek

3

100

0

0

3

Totaal

2.024

56%

1.569

44%

3.593

* Het CvB bestaat uit een voorzitter en twee leden. Omdat het vertrekkend lid nog enige maanden gebruik heeft gemaakt van levensloopverlof telde het CvB eind 2017 tijdelijk vier personen, maar in deze tabel is uitgegaan van de actieve leden.

Uit deze gegevens blijkt dat er in drie van vier functiefamilies meer vrouwen werkzaam zijn dan mannen. In de functiefamilie Aansturing zijn minder vrouwen werkzaam (46%). Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016 (44%).

In- en uitstroom medewerkers

In 2017 zijn er in totaal 479 nieuwe medewerkers ingestroomd (230 fte) en 463 medewerkers uitgestroomd (216 fte). Te zien is dat er meer docenten zijn ingestroomd dan uitgestroomd en meer ondersteunende medewerkers zijn uitgestroomd dan ingestroomd. Ook dit is conform het Focusbeleid van de hogeschool: minder ondersteuning en meer onderwijsgevend personeel.

De vergelijking met 2016 toont wel dat er minder onderwijsgevende medewerkers ingestroomd zijn en dat er veel onderwijsgevende medewerkers met een kleine aanstelling uitgestroomd zijn.

Aantal ingestroomde en uitgestroomde medewerkers

 InstroomUitstroom
 MedewerkersfteMedewerkersfte
  DOPAOPTotaalDOPAOPTotaalDOPAOPTotaalDOPAOPTotaal

2017

394

85

479

165

65

230

373

90

463

149

67

216

2016

511

90

601

194

68

262

328

77

405

145

58

203

2015

411

120

531

224

98

321

280

64

344

129

50

179

2014

410

85

495

222

68

290

263

74

337

127

58

185

* Alle medewerkers uit de functiefamilie Onderwijs en Onderzoek vallen onder de onderwijsgevenden. Alle medewerkers uit de overige functiefamilies vallen onder de niet-onderwijsgevenden.

Uitstroom per functie 2017

TypeFunctiefteMedewerkers

AOP

Administratief medewerker 3

0,6

2

 

Administratief medewerker 5

1,7

3

 

Administratief medewerker 6

2,3

5

 

Administratief medewerker 7

2,0

2

 

Administratief medewerker 8

1,8

3

 

Beleidsonderst medewerker / adviseur 8

4,0

5

 

Beleidsonderst medewerker / adviseur 9

2,6

3

 

Beleidsonderst medewerker / adviseur 10

3,0

4

 

Beleidsmedewerker / adviseur 11

7,3

13

 

Beleidsmedewerker / adviseur 12

5,2

6

 

Beleidsmedewerker / adviseur 13

2,5

3

 

Directeur 15

1,0

1

 

Directeur 16

3,0

3

 

Hoofd 9

0,7

1

 

Hoofd 10

0,7

1

 

Manager 11

1,0

1

 

Manager 12

1,0

1

 

Manager 13

7,2

9

 

Ondersteunend medewerker 1

1,0

1

 

Ondersteunend medewerker 4

2,0

2

 

Ondersteunend medewerker 5

3,0

3

 

Ondersteunend medewerker 6

3,4

4

 

Ondersteunend medewerker 7

6,8

10

 

Secretarieel medewerker 5

0,6

1

 

Secretarieel medewerker 6

0,4

1

 

Secretarieel medewerker 7

1,6

2

Totaal AOP

66,5

90

DOP

Docent 10

45,1

117

 

Kerndocent 11

54,1

125

 

Hogeschooldocent 12

31,7

89

 

Hoofddocent 13

2,3

3

 

Instructeur 7

1,3

8

 

Instructeur 8

2,5

5

 

Instructeur 9

5,1

14

 

Instructeur 10

3,4

6

 

Lector 14/15

1,9

3

 

Trainee 9

1,7

3

Totaal DOP

149,3

373

Eindtotaal

215,7

463

 

Uitstroom per leeftijdscategorie 2017

LeeftijdscategoriefteMedewerkers

AOP

   

< 20

6,7

9

20-30

34,1

48

30-40

7,1

10

40-50

8,5

10

50-60

4,7

6

60 en ouder

5,4

7

Totaal AOP

66,5

90

     

DOP

   

< 20

20,6

47

20-30

80,9

203

30-40

24,5

58

40-50

10,2

28

50-60

7,0

21

60 en ouder

6,0

16

Totaal DOP

149,3

373

 

Eindtotaal

215,7

463

     

Totaal

   

< 20

27,3

56

20-30

115,0

251

30-40

31,6

68

40-50

18,7

38

50-60

11,7

27

60 en ouder

11,4

23

Eindtotaal

215,7

463

Opvallend is dat de grootste uitstroom van medewerkers te vinden is in de leeftijdscategorie 20-30 jaar: 251 medewerkers met 115 fte. Dit is 54% van de totale uitstroom. In vergelijking met 2016 (49 medewerkers, 21,1 fte en 12% van de totale uitstroom in 2016) is de uitstroom in deze leeftijdscategorie in 2017 fors toegenomen. Dit kan te maken hebben met de groeiende arbeidsmarkt en de aantrekkende economie, en de aanname dat deze leeftijdsgroep minder behoefte heeft aan een vast dienstverband. De hogeschool zal dit nader analyseren met daarin meegenomen het effect van het nieuwe inwerkprogramma.

Daarentegen is de uitstroom in de leeftijdscategorie 30-40 afgenomen ten opzichte van 2016 (2016: 114 medewerkers en 62,2 fte). In de categorie 40-50 jaar zien we ook een afname in uitstroom (2016: 101 medewerkers en 41,7 fte).

Functiemix

Functiemix in fte

SchaalNorm% 2017% 2016% 2015

10

20

17,8

20,9

22,6

11

40

44,7

43,8

41,9

12

30

32,8

30,7

30,7

13

10

4,7

4,6

4,8

 

Aantal fte per schaal

Schaal2017201620152008

10

285

333

344

231

11

716

696

639

315

12

525

488

469

475

13

76

74

74

0

Totaal

1602

1590

1526

1021

Te zien is dat de formatie van de kerndocenten (11) en hogeschooldocenten (12) is toegenomen; de formatie van de hoofddocent (13) ligt al een aantal jaar op hetzelfde peil. Per september 2017 werkt de hogeschool met herziene functiebeschrijvingen voor docenten. In het nieuwe docentprofiel is een pedagogisch / didactische lijn uitgewerkt tot op het niveau van hoofddocent. Hiermee wil de hogeschool de groei van het aantal hoofddocenten bewerkstellingen.

Van de docenten met een aanstelling groter dan 0,3 fte heeft ruim 73 % een masterdiploma.

Nieuwe functiebeschrijvingen docenten

In 2017 zijn nieuwe functiebeschrijvingen voor docenten vastgesteld. Hierdoor wordt het voor docenten mogelijk om carrière te maken in de kern van hun vak: pedagogisch didactisch leiderschap. Er zijn vijf rollen in de vorm van loopbaanpaden beschreven: lesgeven ofwel pedagogisch didactisch leiderschap, onderwijsontwikkeling, onderzoek, coördinatie en teamlid. Docenten kunnen nu ook doorgroeien tot de positie van hoofddocent wanneer zij pedagogisch didactisch leiders zijn in hun instituut.

HR werkt sinds 2017 met nieuwe functiebeschrijvingen voor docenten, zodat zij carrière kunnen maken in de kern van hun vak: pedagogisch didactisch leiderschap.


In 2018 wordt met het oog op het eigenaarschap van het onderwijs laag in de organisatie het gesprek met de medezeggenschapsraad over het toekennen van coördinatorrollen aan niet-managers verder vervolgd.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen