Menu English

Arbeidsmarkttoelagen

De werkgever kan een medewerker een toelage toekennen op grond van arbeidsmarktoverwegingen indien de functie zonder de bedoelde toelage niet of moeilijk vervulbaar is.

De hogeschool is zeer terughoudend met het toekennen van de toelage. Na verloop van tijd volgt er, bij promotie, een afbouw van de arbeidsmarkttoelage via de reguliere salarisgroei.

In 2017 ontvingen 27 medewerkers een arbeidsmarkttoelage, in totaal voor een bedrag van € 94.670,71.

Aantal uitgekeerde arbeidsmarkttoelagen

Functie201720162015
Administratief medewerker 8

1

2

2

Beleidsondersteunend medewerker/adv 8

1

-

-

Beleidsondersteunend medewerker/adv 9

1

1

1

Beleidsmedewerker/adviseur 12

2

2

2

Beleidsmedewerker/adviseur 13

1

2

2

docent

2

5

6

Kerndocent

14

15

17

Hogeschooldocent

-

1

2

Hoofddocent

1

1

1

Lector

1

1

1

Manager 13

3

2

2

Directeur

-

-

1

Totaal273237