Menu Zoeken English

Toelichting op de balans 2017

De kostprijs van de gebouwen en terreinen welke in het kader van de OKF-operatie aan de hogeschool zijn overgedragen, zijn opgenomen tegen de door het ministerie van OCW berekende bruto deelnamesommen. De investeringen vanaf 1 januari 1994 zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen