Menu English

Vorderingen (2)

 31-12-201731-12-2016

Debiteuren

991

1.325

Studenten / deelnemers / cursisten

2.254

2.301

Overige vorderingen

814

204

Overlopende activa

3.976

5.998

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

-1.376

-2.030

Totaal

6.659

7.798

 

Overige vorderingen

 

Personeel

132

93

 

Overige

682

111

Totaal

814

204

 

Overlopende activa

 

Vooruitbetaalde kosten

1.443

2.395

 

Overige overlopende activa

2.534

3.063

Totaal

3.976

5.998

 
 

2017

2016

Voorziening wegens oninbaarheid

 

Stand per 1-1

-2.030

-1.523

 

Dotatie

-

-618

 

Onttrekking

292

111

 

Vrijval

362

-

 

Stand per 31-12

-1.376

-2.030

De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. De voorzieningen wegens oninbaarheid hebben betrekking op debiteuren en vorderingen studenten/deelnemers/cursisten.

Het saldo debiteuren daalt doordat in 2016 enkele grote facturen openstonden. De voorziening wegens oninbaarheid is met name afgenomen met 0,6 miljoen euro door een vrijval van de voorziening op studentendebiteuren en een reclassificatie naar de overlopende activa. Er is een stijging bij de overige vorderingen door een toename in het rekening courant saldo met de STC group.

De overige overlopende activa dalen doordat voor europese subsidieprojecten geen voorschotten worden verstrekt, uitbetaling van de subsidie vindt plaats na goedkeuring tussentijdse rapportage.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen