Menu
  English

  Vorderingen (2)

   31-12-201731-12-2016

  Debiteuren

  991

  1.325

  Studenten / deelnemers / cursisten

  2.254

  2.301

  Overige vorderingen

  814

  204

  Overlopende activa

  3.976

  5.998

  Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

  -1.376

  -2.030

  Totaal

  6.659

  7.798

   

  Overige vorderingen

   

  Personeel

  132

  93

   

  Overige

  682

  111

  Totaal

  814

  204

   

  Overlopende activa

   

  Vooruitbetaalde kosten

  1.443

  2.395

   

  Overige overlopende activa

  2.534

  3.063

  Totaal

  3.976

  5.998

   
   

  2017

  2016

  Voorziening wegens oninbaarheid

   

  Stand per 1-1

  -2.030

  -1.523

   

  Dotatie

  -

  -618

   

  Onttrekking

  292

  111

   

  Vrijval

  362

  -

   

  Stand per 31-12

  -1.376

  -2.030

  De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. De voorzieningen wegens oninbaarheid hebben betrekking op debiteuren en vorderingen studenten/deelnemers/cursisten.

  Het saldo debiteuren daalt doordat in 2016 enkele grote facturen openstonden. De voorziening wegens oninbaarheid is met name afgenomen met 0,6 miljoen euro door een vrijval van de voorziening op studentendebiteuren en een reclassificatie naar de overlopende activa. Er is een stijging bij de overige vorderingen door een toename in het rekening courant saldo met de STC group.

  De overige overlopende activa dalen doordat voor europese subsidieprojecten geen voorschotten worden verstrekt, uitbetaling van de subsidie vindt plaats na goedkeuring tussentijdse rapportage.