Menu English

Kortlopende schulden (7)

 31-12-201731-12-2016

Crediteuren

5.581

8.766

Belastingen en premies sociale verzekeringen

10.609

10.347

Schulden ter zake van pensioenen

2.668

2.252

Leningen korte termijn

3.789

-

Overlopende passiva

55.451

52.422

Totaal

78.098

73.787

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

Loonheffing

8.102

7.969

 

Omzetbelasting

104

64

 

Premies sociale verzekeringen

2.403

2.314

Totaal

10.609

10.347

 

Vooruitgefactureerde college- en lesgelden

22.688

20.961

Vooruitontvangen subsidies OCW

1.768

1.843

Vooruitontvangen baten privaat

2.749

2.663

Vooruitontvangen baten en subsidies

3.129

2.979

Vakantiegeld en -dagen

8.349

8.608

DI-uren

1.790

1.262

Accountants- en administratiekosten

90

89

Huisvestingslasten

6.757

4.592

Overige

8.131

9.425

Totaal

55.451

52.422

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van minder dan één jaar, met uitzondering van een bedrag van 3,5 miljoen euro vooruitontvangen huurbonus voor het pand Rochussenstraat. Tot en met 2026 valt hiervan jaarlijks 0,4 miljoen euro vrij als minderlast op de huurlasten.

De presentatie van de vooruitgefactureerde college- en lesgelden is aangepast in de jaarrekening 2017, vanwege een door het Ministerie van OCW uitgebracht standpunt hierover. Om het inzicht in deze post te vergroten zijn de vergelijkende cijfers per 31 december 2016 ten opzichte van de jaarrekening van vorig jaar aangepast.

Het saldo van de crediteuren daalt doordat er geen facturen meer openstaan op jaareinde betreffende de bouw van de locatie Kralingse Zoom. Onder de overlopende passiva zijn enkele reserveringen opgenomen voor nog te ontvangen facturen inzake de bouw van de locatie Kralingse Zoom.

De te betalen loonheffing stijgt als gevolg van cao-stijgingen en de stijging van de personeelsaantallen.

De stijging van de vooruitgefactureerde college- en lesgelden is in lijn met de hogere studentaantallen en de stijging van het college- en cursusgeld.

Het saldo vakantiegeld en -dagen en DI-uren (M1) stijgt door een toename van de personele groei. De DI-uren betreffen een reservering die is ontstaan door de introductie van de duurzame inzetbaarheid (DI) in de cao hbo 2015-2016. Het betreft een reservering voor niet opgenomen duurzame inzetbaarheidsuren en opgebouwde aanspraken.

In vooruitontvangen ontvangen subsidies OCW staat het saldo nog te besteden ultimo 2017 voor subsidieprojecten, zie model G.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen