Menu
  English

  Niet op de balans opgenomen verplichtingen

  Erfpacht

  De stichting heeft vijf erfpachtovereenkomsten. Voor het Museumpark is dit recht, met als einddatum april 2089, gekocht voor een bedrag van 2,6 miljoen euro. Voor Wijnhaven 61 is dit recht, met als einddatum augustus 2047, gekocht voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. Voor de Kralingse Zoom, drie erfpachtovereenkomsten, is dit recht, met als einddatum september 2083, gekocht voor een bedrag van 1,2 miljoen euro respectievelijk 0,1 miljoen euro en 1,4 miljoen euro.

  Ultimo 2017 is de hogeschool in overleg met de gemeente Rotterdam om de erfpacht aan de locatie Kralingse Zoom aan te passen naar de nieuwe situatie, waarbij de nieuwbouw is gerealiseerd. Er is sprake van een te betalen aanvullende canon van 1,3 miljoen euro en een nieuw te vestigen erfpachtrecht met een canon van 0,5 miljoen euro. De verwachting is dat dit op korte termijn formeel gereed is.

  Het totale erfpachtbedrag dat na één jaar vervalt is 0,1 miljoen euro. De erfpachtbedragen die over langer dan één jaar en korter dan vijf jaar vervallen, zijn gezamenlijk 0,4 miljoen euro.

  Borgstellingen

  Hogeschool Rotterdam heeft via het ministerie van financiën voor een bedrag van 0,9 miljoen euro aan borgstellingen afgegeven. De borgstellingen zijn met name gerelateerd aan huurovereenkomsten.

  Bankgaranties

  Hogeschool Rotterdam heeft voor een bedrag van 0,7 miljoen euro aan bankgaranties inzake huurovereenkomsten afgegeven.

  RDM-verplichtingen

  De huurovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam N.V. loopt tot 2024. De jaarlijkse huur van 0,3 miljoen euro voor de bedrijfshal die voor het onderwijs gebruikt wordt, wordt voor de helft aan het Albeda College doorbelast.

  Overige contracten

  Voor huurcontracten, leaseauto’s en printers zijn de volgende meerjarige verplichtingen aangegaan. De jaarbedragen zijn als volgt:

  • huurcontracten korter dan één jaar 5,0 miljoen euro, één tot vijf jaar 15,4 miljoen euro en meer dan vijf jaar 0,4 miljoen euro,
  • voor leaseauto’s bedragen de verplichtingen korter dan een jaar 33.000 euro, één tot vijf jaar 49.000 euro en langer dan vijf jaar nihil.
  • Voor printers bedraagt de verplichting korter dan een jaar 343.000 euro, één tot vijf jaar één miljoen euro en langer dan vijf jaar nihil.

  Voor licenties en schoonmaak zijn raamcontracten afgesloten. De toekomstige verplichtingen op basis van de begroting zijn als volgt:

  • voor licentielasten kan de verplichting 5,2 miljoen euro bedragen,
  • voor schoonmaaklasten kan het jaarbedrag op afroep 3,6 miljoen euro bedragen. Het huidige schoonmaakcontract loopt af op 31 augustus 2018.

  Ook voor onderhoud zijn raamcontracten afgesloten. De toekomstige verplichting kan per jaar op afroep 1,0 miljoen euro bedragen.