Menu English

Langlopende schulden (6)

  Stand per 1-1-2017Aangegane leningenAflossingen en overige mutatiesStand per 31-12-2017Stand >1 jaarStand >5 jaarRentevoet
Lening I

21.950

10.050

-1.600

30.400

28.800

22.400

1,05%

Lening II

-

8.755

-2.189

6.566

4.378

-

0,13%

Totaal

21.950

18.805

-3.789

36.966

33.178

22.400

 

In 2015 is de hogeschool twee vastrentende leningen (32,0 miljoen euro, looptijd 21 jaar, rente 1,05% respectievelijk 8,8 miljoen euro, looptijd 5 jaar, rente 0,13%) aangegaan bij de Staat der Nederlanden. De leningen zijn in 2017 volledig opgenomen. Als zekerheid is het recht van eerste hypotheek ten behoeve van de Staat verleend tot een bedrag van 53,0 miljoen euro op de in eigendom zijnde panden op de locaties Kralingse Zoom en Museumpark. Van de langlopende schulden is 3,789 miljoen euro opgenomen onder de kortlopende schulden in verband met aflossing binnen één jaar.

Lening I heeft een looptijd van twintig jaar en wordt in gelijke jaarlijkse delen van 1,6 miljoen euro afgelost. Lening II is aangegaan voor vier jaar en wordt gedurende deze looptijd in gelijke jaarlijkse delen van circa 2,2 miljoen euro afgelost.